An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT PÓILÍNEACHTA BHAILE ÁTHA CLIATH, 1924) Ar Aghaidh (DARA SCEIDEAL. Achtachain a hAthghairmtear.)

31 1924

ACHT PÓILÍNEACHTA BHAILE ÁTHA CLIATH, 1924

CEAD SCEIDEAL.

Fuirm Faisneise.

“Dinim-se................................................a fhaisnéis agus a “dheimhniú agus m'fhocal agus m'onóir do thabhairt, go sola“manta agus go macánta i láthair Dé, go mbead dílis chó fada “lem' chumas sa bhfostaíocht ina bhfuil Ard-Chomhairle Shaor“stáit Éireann am chur in oifig................................................. “i bPóilíneacht Chathrach Bhaile Atha Cliath agus go dtabhar“fad seirbhís agus go mbead umhal, go maith agus go dílis “macánta, do Shaorstát Éireann agus dá bhunreacht agus dá “rialtas fé mar a buníodh do réir dlí, gan báidh ná páirt, gan “eagla, mailís ná droch-aigne, agus go bhféachfad chuige agus “go gcuirfad fé ndeár go gcimeádfar agus go gcosnófar an “tsíocháin, agus chó fada lem' dhícheall go gcoiscfead gach “cionta in aghaidh an chéanna, agus an fhaid a bheidh an oifig “sin agam go ndéanfad chó fada lem' eolas gach dualgas a “bhaineann leis do chó-líona go dílis do réir dlí, agus ná bainim “anois agus, an fhaid a bheidh an oifig sin agam, ná ceanglód “agus ná bainfad agus ná cabhród le haon chumann polaitíochta “in aon chor ná le haon chumann sieréideach in aon chor.”