An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT NA nUACHTARLANN, 1928) Ar Aghaidh (DARA SCEIDEAL. FUIRM CHO-AONTUITHE CHUN SOLATHAR BAINNE DO CHEANNACH.)

26 1928

ACHT NA nUACHTARLANN, 1928

CEAD SCEIDEAL.

FUIRM CHO-AONTUITHE CHUN AITREABH, ETC., DO CHEANNACH.

CO-AONTU E SEO do dineadh an                    lá de     

                                        idir Cuideachta na Déirí-dheighleála, Teoranta, ag á bhfuil a hoifig chláruithe ag 42-43 Faithche Stiabhna, Baile Atha Cliath (dá ngairmtear na díoltóirí anso ina dhiaidh seo, focal a tuigfar a fholuíonn a comharbaí agus a sannaithe i ngach áit ina gceaduíonn no ina n-éilíonn an có-théacs é), don chéad leith, agus

                                             Cumann do hionchorparuíodh fén Industrial and Provident Societies Act, 1893 (dá ngairmtear an Cumann Ceannuitheach anso ina dhiaidh seo, focal a tuigfar a fholuíonn a chomharbaí agus a shannaithe i ngach áit ina gceaduíonn no ina n-éilíonn an có-théacs é), don leith eile: DE BHRÍ gur dhin an Irish Agricultural Organsiation Society, Limited, sa bhliain 1926, d'fhonn cabhruithe le Gnó na Déiríochta in Éirinn, margánaíocht do thionnseain chun gnó agus cúramaí an Condensed Milk Company of Ireland (1924), Limited, agus an Newmarket Dairy Company, Limited, do cheannach i dtreo is go gcuirfí deire le huachtarlanna nár ghá agus go dtiocfadh tairbhe do Ghnó na Déiríochta dá bharr san: AGUS DE BHRÍ nárbh fhéidir don Irish Agricultural Organisation Society, Limited, sin ceannach den tsórt san do dhéanamh le hairgead as a chistí féin agus gur iarr sé dá réir sin ar Rialtas Shaorstáit Éireann soláthar cuibhe do dhéanamh chun an gnó agus na cúramaí sin do cheannach, rud do thoiligh an Rialtas san go cuibhe a dhéanamh: AGUS DE BHRÍ gur hionchorparuíodh na díoltóirí go cuibhe fé sna hAchtanna Cuideachtan chun a chur in usacht gnó agus cúramaí an dá Chuideachtan san do riar agus do roinnt ar Chomhar-Chumainn Uachtarlainne toghtha, agus go bhfuil ar tugadh amach de chaipital an dá Chuideachtan san ar seilbh anois ag na Díoltóirí no ar iontaoibh dóibh: AGUS DE BHRÍ go bhfuil na Díoltóirí ag déanamh gach ní is gá chun an Condensed Milk Company of Ireland (1924), Limited, sin agus an Newmarket Dairy Company, Limited, sin do scaoile láithreach: AGUS DE BHRÍ go bhfuil          

Teoranta (dá ngairmtear an Chuideachta anso ina dhiaidh seo)

i seilbh an áitreibh dá ngairmtear                              agus atá

suidhte i                              fé Léas dar dáta an          

lá de                                   áitreabh atá fe chíos bhliantúil

£                         : AGUS DE BHRÍ gur bheartuigh Coiste Bainistí an Chumainn Cheannuithigh, le rún dar dáta an

                              lá de                         go gceannódh an Cumann Ceannuitheach an t-áitreabh san maraon leis an ngléasra, na córacha, na hárthaí, an troscán, etc., ann agus an soláthar bainne atá ag gabháil leis, agus fós an dea-thoil a bhaineann leis, ar phraghas no ar shuim £               , an tsuim sin do bheith iníoctha ina hocht dtráthchoda bliantúla, maraon le hús simplí nár mhó ná 5½ per cent. per annum ar an méid do bheadh de thurus na huaire gan íoc, agus go n-urrófí an praghas ceannuigh sin le muirear no le morgáiste, agus go ndéanfadh an Cumann Ceannuitheach scaireanna in aghaidh suim an airgid cheannuigh sin do thabhairt amach do sna soláthróirí do gheobhadh an Cumann Ceannuitheach mar adubhradh, agus go ndéanfí an méid do bheadh iníoctha ar na scaireanna do tabharfí amach amhlaidh do chur i leataoibh chun an praghas ceannuigh sin d'íoc: AGUS DE BHRÍ go bhfuil an Cumann Ceannuitheach ullamh agus go dtógann sé air féin leis seo scaireanna do thabhairt amach do sna daoine uile a sholáthruigh bainne cheana don Chuideachtain sa líomatáiste sin agus do tháinig agus a thiocfidh chun bheith ina mbaill den Chumann Cheannuitheach: ANOIS CO-AONTUITEAR LEIS SEO mar leanas:—

1. Có-aontuíonn na Díoltóirí AN MEID SEO UILE, eadhon,

do dhíol

no a chur fé ndeár go ndéanfidh                              

(dá ngairmtear an Chuideachta anso roimhe seo agus anso ina dhiaidh seo) no a Scaoilteoir an méid sin do dhíol leis an gCumann Ceannuitheach agus có-aontuíonn an Cumann Ceannuitheach an méid sin do cheannach ar na téarmaí agus ar na coiníollacha a luaidhtear anso ina dhiaidh seo.

2. Ar na nithe a ceannófar beidh an mheaisínteacht, an gléasra, na córacha, an troscán agus an áirnéis eile, doghluaiste agus so-ghluaiste, atá san áitreabh san, an soláthar bainne atá ag gabháil leis, agus fós dea-thoil an ghnótha a dintar ann.

3. Isé an praghas ceannuigh sin £                      comaoine an

cheannuigh sin, agus íocfidh an Cumann Ceannuitheach an praghas ceannuigh sin ina ocht dtráthchoda có-ionanna bliantúla a bheidh iníoctha sa tslí a taisbeántar anso ina dhiaidh seo maraon le hús simplí do réir ráta £5 10s. 0d. per cent. per annum ar an méid a bheidh de thurus na huaire gan íoc agus urrófar íocaíochta na dtráthchuid agus an úis sin do sna Díoltóirí mar a luaidhtear anso ina dhiaidh seo.

4. Déanfidh an Cumann Ceannuitheach cumhnant an t-airgead ceannuigh sin, maraon le hús air mar adubhradh, d'íoc leis na

Díoltóirí ón               lá de                    ina ocht dtráthchoda có-ionanna bliantúla, agus beidh an chéad tráthchuid acu

dlite an                         lá de                     agus beidh na

híocaíochta ina dhiaidh sin dlite an               lá de          

gach bliain ina dhiaidh sin agus i dteanta gach tráthchoda íocfar an t-ús uile a bheidh dlite go dáta íoctha na tráthchoda san.

5. In aon chás acu so a leanas tiocfidh iomlán a mbeidh gan íoc an uair sin den airgead cheannuigh agus an t-ús uile air chun bheith iníoctha láithreach agus tiocfidh gach urrús air chun bheith ionchurtha i bhfeidhm láithreach:—

(a) Má bhíonn aon tráthchuid den cholainn no den ús, no aon chuid di, gan íoc ar feadh triocha lá tar éis í theacht dlite.

(b) Má eiríonn an Cumann Ceannuitheach as a ghnó.

(c) Má dintar ordú no má rithtear rún speisialta no neaghnáth chun deire do chur leis an gCumann Ceannuitheach.

(d) Má bhriseann an Cumann Ceannuitheach aon cheann de sna cumhnantaí, de sna có-aontuithe, no de sna forálacha a bheidh in aon mhorgáiste, muirear no có-aontú a déanfar idir an Cumann Ceannuitheach agus na Díoltóirí agus a bheidh air d'fhorchimeád agus do chólíona.

6. Urrófar an praghas ceannuigh sin agus an t-ús air le céadmhorgáiste no céad-mhuirear ar na áitreabh san a díoltar, agus isiad na Díoltóirí a ullamhóidh an morgáiste sin agus beidh pé comhachta agus forálacha ann agus beidh sé i pé fuirm a éileoidh na Díoltóirí agus a bheidh réasúnta, agus críochnófar é díreach tar éis an t-áitreabh do bheith curtha in áirithe don Chumann Cheannuitheach. Cuirfidh an Cumann Ceannuitheach an t-áitreabh fé árachas in aghaidh a chaillte tré theine i suim

£               , ar a laighead, in oifig le n-a mbeidh na Díoltóirí sásta, i gcó-ainmneacha na nDíoltóirí agus an Chumainn Cheannuithigh.

7. Mar urrús bhreise ar íoc an airgid cheannuigh agus an úis, cuirfidh an Cumann Ceannuitheach muirear aisíoc an phraghais cheannuigh sin ar chaipital na scaireanna a tabharfar amach mar adubhradh anso roimhe seo, agus déanfidh an Cumann Ceannuitheach cumhnant agus có-aontú go ndéanfidh an Cumann Ceannuitheach, faid a bheidh aon chuid den airgead cheannuigh sin gan íoc, tré oiread so an galún do bhaint as praghas an bhainne a cheannóidh sé o shealbhóirí na scaireanna san no ar pé slí eile a shocróidh an Cumann Ceannuitheach, pé méid do ghlaoch isteach gach bliain, dá mbeidh an uair sin gan glaoch isteach den chaipital san na scaireanna san, is gá chun soláthar do dhéanamh chun an tráthchuid a bheidh dlite an bhliain sin d'íoc leis na Díoltóirí. An t-airgead a bainfar as praghas an bhainne amhlaidh ar scór na nglaoite sin íocfar isteach i gcuntas fé leith é i gcó-ainmneacha na nDíoltóirí agus an Chumainn Cheannuithigh agus cuirfar é chun na tráthchoda den airgead cheannuigh agus den ús d'íoc leis na Díoltóirí fé mar agus nuair a thiocfid iníoctha leo mar adubhradh agus chun na críche sin amháin. Go dtí go mbeidh an tráthchuid deiridh agus gach tráthchuid roimhe sin den tsuim iomláin is iníoctha leis na Díoltóirí fén scríbhinn seo agus gach ús ortha aisíoctha go hiomlán ní dhéanfidh an Cumann Ceannuitheach aon ghlaoite in aon chor ar chaipital na scaireanna san ach amháin mar adubhradh ná aon chuid d'aon tsuim a gheobhfar ar scór aon ghlaoigh a déanfar do réir na bhforálacha san roimhe seo do chur chun aon chríche eile seachas chun laigheaduithe na suime iomláine is iníoctha leis na Díoltóirí fén scríbhinn seo. Ach ar thárla d'éinní dá luaidhtear i Mír 5 de seo, déanfidh an Cumann Ceannuitheach, má cheanglann na Díoltóirí air é, a mbeidh an uair sin gan glaoch isteach de chaipital na scaireanna san do ghlaoch isteach láithreach, no pé méid de is gá, i dteanta aon airgid eile leis an gCumann Ceannuitheach a bheidh ar fáil chuige sin agus aon tsuime a bheidh an uair sin i gcreidiúint don chóchuntas adubhradh, chun an tsuim iomlán a bheidh gan íoc an uair sin ar scór an airgid cheannuigh agus an úis a bheidh dlite do sna Díoltóirí fén scríbhinn seo agus dá bua d'aisíoc leis na Díoltóirí agus déanfa sé an t-airgead a gheobhfar ar scór na nglaoite sin d'íoc isteach sa chó-chuntas adubhradh chun é do chur chun an tsuim a bheidh dlite an uair sin ar scór an airgid cheannuigh agus an úis d'íoc leis na Díoltóirí agus chuige sin amháin. Isiad na Díoltóirí a ullamhóidh an muirear san ar chaipital na scaireanna san agus beidh pé comhachta agus forálacha ann agus beidh sé i pé fuirm a éileoidh na Díoltóirí agus a bheidh réasúnta, agus críochnófar é díreach tar éis an t-áitreabh do bheith curtha in áirithe don Chumann Cheannuitheach.

8. Có-aontuíonn an Cumann Ceannuitheach leis na Díoltóirí leis seo atharuithe do dhéanamh ar a rialacha agus nithe do chur leo, fé mar a cheanglóidh na Díoltóirí air agus a bheidh réasúnta, chun socrú do dhéanamh i gcóir na nithe seo a leanas:—

(1) Chun forálacha na scríbhinne seo do chur in éifeacht agus chun íoc an airgid cheannuigh sa tslí ar a gcó-aontuítear anso roimhe seo d'urrú.

(2) Chun a chur in áirithe sa mhéid gur dleathach é gur leis an gCumann Ceannuitheach amháin a dhíolfidh baill bainne.

(3) Chun rialáil do dhéanamh i dtaobh cé méid Gnáth-Scair a bheidh ag baill.

(4) Chun glaoite ar scaireanna ball d'íoc tré bhaint as an bpraghas is iníoctha leo ar bhainne a sholáthróid.

(5) Chun Scaireanna Urraíochta Iasachta do thabhairt amach mar urrús bhreise ar íoc an airgid cheannuigh agus an úis maran leor in aghaidh suim an airgid cheannuigh na scaireanna nua a tabharfar amach do bhaill nua.

(6) Chun rialáil do dhéanamh ar chomhacht Choiste an Chumainn Cheannuithigh aistriú scaireanna do cheadú.

(7) Chun ceapa iniúchóirí agus maoin-áireamhach agus aontú na Roinne Tailte agus Talmhaíochta le ceaptha den tsórt san do rialáil.

(8) Chun iniúchta agus maoin-áirmhe do chur ar siúl.

Bainfidh na hatharuithe agus na breiseanna san leis na daoine uile a sholáthruigh bainne cheana don áitreabh is abhar don chó-aontú so agus do tháinig no a thiocfidh chun bheith ina mbaill den Chumann Cheannuitheach, agus fanfid i bhfeidhm go dtí go mbeidh an t-airgead ceannuigh do connruíodh anso roimhe seo d'íoc agus gach ús air íoctha leis na Díoltóirí.

9. Tá an t-áitreabh ar seilbh

10. Ar chríochnú an chó-aontuithe seo sínfidh na Díoltóirí chun na gCeannuitheoirí na scríbhinní seo a leanas agus na scríbhinní seo amháin, eadhon:—

11. Glacfidh an Cumann Ceannuitheach le teideal na Cuideachtan chun an áitreibh, an tsoláthair bhainne, agus na dea-thoile gan cuardach ná fiosrú mar theideal is maith agus is leor ar gach slí agus ní dhéanfa sé aon chur i gcoinnibh ná éileamh ina thaobh in aon phuínte ná ní in aon chor.

12. Críochnófar an ceannach an               lá de               

agus beidh an Cumann Ceannuitheach ar an dáta san i dteideal an t-áitreabh do chur in áirithe dhóibh sa cheart agus an soláthar bainne do shanna dhóibh sa cheart. Ní éileoidh an Cumann Ceannuitheach aontú o éinne ach amháin o Scaoilteoir na Cuideachtan agus o sna Díoltóirí sa Leithliú chuige, agus ní dhéanfa sé aon chur i gcoinnibh ar an scór gur cheart gur pháirtí éinne eile agus nách ea. Déanfidh an Cumann Ceannuitheach ar a gcostas féin gach estát dleathach a bheidh amuich, más aon cheann é, d'fháil amach agus do thabhairt isteach agus ní bheidh na Díoltóirí fé aon oblagáid ina thaobh san.

13. Sa Leithliú don Chumann Cheannuitheach beidh cumhnant ón gCumann Ceannuitheach cíosa agus cumhnantaí an Léasa d'íoc, d'fhorchimeád agus do chólíona agus na Díoltóirí do shlánú ortha, agus cumhnant eile go ndéanfidh an Cumann Ceannuitheach na Díoltóirí do chimeád slán i gcomhnaí maidir leis na connartha no leis na horduithe, 'na sannófar a dtairbhe, agus ar gach imeacht, costas, damáiste, éileamh, íocaíocht, agus fiachas de bhíthin nea-chólíona no neamh-fheidhmiú na gconnartha no na n-orduithe sin uile agus fé seach.

14. D'ainneoin aon deifríochtaí no atharuithe in ainmneacha, i gcaindíochtaí, i dtomhais, i dteoranta, i dteora-thacaí, no eile, admhóidh an Cumann Ceannuitheach gurb ionann an t-áitreabh agus an t-áitreabh a luaidhtear sna daingniúcháin ar an bhfianaise air a gheobhfar tríd an tuairisc sa chó-aontú so do chur i gcó-mheas leis na daingniúcháin agus leis na pleananna (más ann dóibh) a ghabhann leis.

15. Creidthear agus tuigfar go bhfuil an t-áitreabh tuairiscithe go ceart maidir le sealbhaíocht, le caindíocht no eile, agus díoltar é fé réir gach cíosa agus íocaíochta, agus fé réir gach ní a ghabhann le sealbhaíocht, le cirt shlí, agus le cirt agus éasáidí eile (más ann dóibh) a dhineann deifir don chéanna; agus má fachtar amach aon earráid, mí-ráiteas, no fágaint-ar-lár sna mioninnste ar an áitreabh mar a tuairiscítear sa chó-aontú so é, no in aon cheann de sna scríbhinní teidil, ní chuirfidh san an díol ar nea-mbrí ná ní bheidh sé ina scór chun na nDíoltóirí do lomháil aon chúitimh ann.

16. Gach proifit as an ngnó agus as an áitreabh go dtí an dáta a socruítear chun an ceannach do chríochnú agus gach íocaíocht ina dtaobh go dtí an dáta céanna (agus fiachaisí d'áireamh a gheobhfar amach agus fé n-ar chuathas roimh an dáta san maidir leis an ngnó san ach nár glanadh) beid dá gcuid féin no glanfar iad, pe'ca aca é, ag na Díoltóirí, agus ón dáta socruithe glanfidh an Cumann Ceannuitheach gach íocaíocht agus cailliúint (agus gach fiachas agus íocaíocht d'áireamh a eireoidh as aon chonnartha agus geallúintí nár críochnuíodh agus fós gach éileamh tar éis an dáta san maidir le gach connra agus geallúint do críochnuíodh) agus beidh gach cíos agus proifit (agus na fáltaisí as an ngnó d'áireamh) dá chuid féin ag an gCumann Ceannuitheach; agus más gá é cionroinnfar na cíosa, na proifití, agus na híocaíochta chun críche na forála so. Ach ní tabharfar feidhm-sheilbh ná feidhm-ghlaca na gcíos ná na bproifití don Chumann Cheannuitheach go dtí go mbeidh an ceannach críochnuithe. Más rud é, ar aon chúis in aon chor seachas faillí thoiliúil na nDíoltóirí, ná críochnófar an ceannach ar ná roimh an dáta a socruítear chun a chríochnuithe íocfidh an Cumann Ceannuitheach leis na Díoltóirí gach costas agus caithteachas fé n-ar chuaidh na Díoltóirí i gcimeád an ghnótha san ar siúl sa tréimhse idir an dáta a socruítear chun an ceannach do chríochnú agus dáta a chríochnuithe dáiríribh, agus ní bheidh sé i dteideal aon chúitimh i moill no eile na nDíoltóirí, ach beidh an coiníoll so gan dochar do chirt na nDíoltóirí fé aon choiníoll eile acu so.

17. Go dtí go gcríochnófar an ceannach dáiríribh coinneoidh na Díoltóirí seilbh an áitreibh agus an ceart chun stiúra agus bainistí an ghnótha do rialú ach beidh san gan dochar don fhoráil atá anso roimhe seo i dtaobh leithreasú proifití agus i dtaobh fiachais in íocaíochtaí agus i gcailliúintí. Mara gcríochnuítear an ceannach ar an lá a socruítear, cimeádfidh na Díoltóirí an gnó ar siúl go dtí an dáta ar a gcríochnófar an ceannach dáiríribh, chun tairbhe don Chumann Cheannuitheach agus ar a bhfionntar agus ar a gcostas san amháin i ngach slí (agus tuarastal an Bhainisteora d'áireamh).

18. Gan cruthúnas ar theideal ná ar údarás an té do thug uaidh iad d'éileamh, glacfar na hadmhála ar na cíosa deiridh a tháinig dlite go dtí an dáta a socruítear chun an ceannach do chríochnú mar fhianaise dho-chlaoite ar chólíona agus ar fhorchimeád na gcumhnant agus na gcoiníoll sa Léas fé n-a bhfuil an céanna ar seilbh, agus ar íoc gach cíosa do tháinig dlite, agus ar chólíona agus ar fhorchimeád na gcumhnant agus na gcoiníoll uile atá sa Léas Uachtarach (más ann do), no ar aon bhrise (pe'ca brise leanúnach é no nách ea) do dineadh ar aon chumhnant no coiníoll do bheith curtha i leataoibh go héifeachtúil go dtí críochnú an cheannuigh dáiríribh.

19. Cionroinnfar an t-airgead ceannuigh idir na páirtithe chun

críche an diúité stampa mar leanas, eadhon—£             a bheidh in aghaidh praghas an áitreibh, an tsoláthair bhainne, agus na

dea-thola san agus £                a bheidh in aghaidh praghas na háirnéise so-ghluaiste is ion-aistrithe tré n-a seachada.

20. Más rud é, tré n-a theip ar an gCumann Ceannuitheach aon cheann de sna coiníollacha so do chólíona, ná beidh an ceannach críochnuithe ar an dáta a socruítear chun a chríochnuithe, beidh cead ag na Díoltóirí an díol leis an gCumann Ceannuitheach do chur ar neamh-ní agus an t-áitreabh d'ath-dhíol; déanfidh an Cumann Ceannuitheach cúiteamh sa chailliúint (más ann di) a thiocfidh as an ath-dhíol san agus sna costaisí uile a bhainfidh leis agus íocfa sé an céanna mar dhamáiste shocruithe, agus aon mhéadú ar an bpraghas de bharr an athdhíola san beidh sé dá gcuid féin ag na Díoltóirí.

21. Gach gníomh no rud a bheidh de bhua na scríbhinne seo ceangailte ar na Díoltóirí do dhéanamh no do chólíona, tuigfar chun crícheanna an chó-aontuithe seo gur dhineadar no gur chólíonadar é má dhin no má chólíon Scaoilteoir na Cuideachtan é.

I bhFIANAISE air sin tá na Díoltóirí tar éis a séala corparáide do chur air seo agus tá an Cumann Ceannuitheach, do

réir rúin o n-a Choiste dar dáta an          lá de                192 , tar éis a shéala do chur air seo an lá agus an bhliain atá scríbhte i dtosach na scríbhinne seo.

SEALA.

Do séaluíodh agus do seachadadh ag an

.................................

gCuideachta san na Déirí-Dheighleála,

.................................

Stiúrthóirí.

Teoranta, ina bhfianaise seo

......................................................Rúnaí.

SEALA.

Do séaluíodh agus do seachadadh ag an

.................................

Baill den

Choiste.

.................. .............

.................................

sin ina bhfianaise seo

................. .............

............. ........................................Rúnaí.

36