An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CEAD SCEIDEAL. Rialacha chun Acfuinn Sheachtainiuil Ghlan Baintreacha agus Dilleachtaithe do dheanamh amach chun Cricheanna Coda III den Acht so.)

29 1935

ACHT UM PINSIN DO BHAINTREACHA AGUS DO DHÍLLEACHTAITHE, 1935

DARA SCEIDEAL.

Ratai Sintiuisi.

CUID I.

Gnath-Ratai.

Iníoctha i gCás Daoine Fostuithe

Ráta an tSíntiúis sa tSeachtain

Ag an bhFostóir

Ag an Duine Fostuithe

Síntiúisí i gcás fear

...

...

8d.

4d.

4d.

Síntiúisí i gcás ban

...

...

4d.

4d.

Nil

CUID II.

Na Ratai ag a mBeidh feidhm i gCas Daoine i bhFostaiocht Thalmhaiochta ar feadh na treimhse de chuig bliana dar tosach an dara la ceaptha.

Iníoctha i gCás Daoine Fostuithe

Ráta an tSíntiúis sa tSeachtain

Ag an bhFostóir

Ag an Duine Fostuithe

Síntiúisí i gcás fear

...

...

4d.

2d.

2d.

Síntiúisí i gcás ban

...

...

2d.

2d.

Nil