Ar Aghaidh (CUID I. Reamhraiteach agus Ginearalta)

17 1948


Uimhir 17 de 1948.


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1948.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTACHÁN SEO A LEANAS, EADHON, ACHTA NA bPINSEAN SEAN-AOISE, 1908 GO 1938, NA hACHTA UM ÁRACHAS SLÁINTE NÁISIÚNTA, 1911 GO 1947, NA hACHTA UM ÁRACHAS DÍFHOSTAÍOCHTA, 1920 GO 1946, SCÉIM ÁRACHAIS DÍFHOSTAÍOCHTA GHNÓTHA AN ÁRACHAIS, NA hACHTA UM CHUNAMH DÍFHOSTAÍOCHTA, 1933 GO 1940, AGUS NA h ACHTA UM PINSIN DO BHAINTREACHA AGUS DO DHÍLLEACHTAITHE, 1935 GO 1947, AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE I dTAOBH NITHE ÁIRITHE EILE A BHAINEAS LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [18ú Lúnasa, 1948.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—