An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1948) Ar Aghaidh (CUID II. Leasuithe ar Achta na bPinsean Sean-Aoise, 1908 go 1938.)

17 1948

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1948

CUID I.

Reamhraiteach agus Ginearalta

Gearrtheideal agus comhlua.

1. —(1) Féadfar an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1948 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar Achta na bPinsean Sean-Aoise, 1908 go 1948, a ghairm d'Achta na bPinsean Sean-Aoise, 1908 go 1938, agus de Chuid II den Acht seo le chéile.

(3) Féadfar na hAchta um Arachas Sláinte Náisiúnta, 1911 go 1948, a ghairm de na hAchta um Arachas Sláinte Náisiúnta, 1911 go 1947, agus de Chuid III den Acht seo le chéile.

(4) Féadfar na hAchta um Arachas Dífhostaíochta, 1920 go 1948, a ghairm de na hAchta um Arachas Dífhostaíochta, 1920 go 1946, agus de Chuid IV den Acht seo le chéile.

(5) Féadfar na hAchta um Chúnamh Dífhostaíochta, 1933 go 1948, a ghairm de na hAchta um Chúnamh Dífhostaíochta, 1933 go 1940, agus de Chuid V den Acht seo le chéile.

(6) Féadfar na h Achta um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 go 1948, a ghairm de na h Achta um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 go 1947, agus de Chuid VI den Acht seo le chéile.

Mínithe i gcoitinne.

2. —San Acht seo—

an tAire.

ciallaíonn an abairt “an tAire” an tAire Leasa Shóisialaigh;

Ordú 1947.

ciallaíonn an abairt “Ordú 1947” an tOrdú um Scéimeanna Leasa Shóisialaigh (Forlíontais Airgid), 1947 (R. &O. R., Uimh. 76 de 1947), arna leasú leis an Ordú i dtaobh an Orduithe um Scéimeanna Leasa Shóisialaigh (Forlíontais airgid), 1947 (An Chéad Leasú), 1947 (R. &O. R., Uimh. 307 de 1947), agus leis an Ordú i dtaobh an Orduithe um Scéimeanna Leasa Shóisialaigh (Forlíontais Airgid), 1947 (An Dara Leasú), 1947 (R. & O. R., Uimh. 366 de 1947).

Athghairm agus cúlghairm.

3. —(1) Déantar leis seo na hachtacháin a luaitear i gcolún (2) d'aon Chuid den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht seo d'athghairm a mhéid a sonraítear i gcolún (3) den Chuid sin agus amhail ar na dátaí agus ó na dátaí faoi seach a sonraítear i gcolún (4) den Chuid sin.

(2) Cúlghairmtear leis seo na hOrduithe a luaitear i gcolún (2) den Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht seo.

Scor d'fhorlíontais d'íoc faoi Ordú 1947.

4. —Ní déanfar aon íocaíocht faoi aon fhoráil d'Ordú 1947 dá luaitear i gcolún (2) den Tríú Sceideal a ghabhas leis an Acht seo ag aon uimhir thagartha i leith aon tseachtaine nó lae is déanaí ná an tseachtain nó an lá (pé acu é) a sonraítear i gcolún (3) den Sceideal sin ag an uimhir thagartha sin.