An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I. Cain Ioncaim.) Ar Aghaidh (CUID III. Dleachta Bais.)

13 1949

AN tACHT AIRGEADAIS, 1949

CUID II.

Custaim agus Mal.

Scannán cinematagrafach.

9. —Leasaítear leis seo fo-alt (1) d'alt 17 den Acht Airgeadais, 1932 (Uimh. 20 de 1932) , amhail ar an 5ú lá de Bhealtaine, 1949, agus uaidh sin amach—

(a) trí na focail “scannáin nuachta ná” a chur isteach roimh na focail “scannán folamh gan pictiúir air” sa dá áit a bhfuil na focail deiridh sin, agus

(b) trí na focail “scannáin nuachta” a chur in ionad na bhfocal “scannáin a gcuirfear ina luí ar na Coimisinéirí Ioncaim gur cúrsaí nuachta is mó atá orthu”.

Deimhniú airm tine.

10. —(1) San alt seo ciallaíonn an abairt “deimhniú airm tine” deimhniú airm tine arna dheonadh faoi Acht na nArm Tine, 1925 (Uimh. 17 de 1925) .

(2) Muirearófar, toibheofar agus íocfar do réir an ráta a sonraítear sa Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht seo, in ionad an ráta a sonraíodh sa Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht Airgeadais, 1925 (Uimh. 28 de 1925) , an dleacht mháil i leith deimhnithe airm tine a forchuireadh le halt 40 den Acht Airgeadais, 1925, i gcás aon deimhnithe den tsórt sin a thiocfas bhfeidhm an lú lá de Lúnasa, 1949, nó dá éis.

Biotáille a húsáidtear chun biotáille mheithlithe chumhachta a dhéanamh.

11. —Scoirfidh an liúntas is iníoctha faoi alt 1 den Revenue Act, 1906, alt 11 den Finance Act, 1920, agus alt 15 den Finance Act, 1921, i leith biotáille a húsáidtear chun biotáille mheithlithe chumhachta a dhéanamh, de bheith iníoctha i leith biotáille a húsáidfear amhlaidh an lú lá de Dheireadh Fómhair, 1949, nó dá éis.

Dleacht shiamsa i leith ildamhsa nó rince.

12. —(1) San alt seo ciallaíonn an abairt “dleacht shiamsa” an dleacht mháil dá dtagartar faoin ainm “entertainments duty” in alt 1, agus is inmhuirir faoi alt 1, den Finance (New Duties) Act, 1916, arna leasú le hachtacháin ina dhiaidh sin.

(2) Amhail ar an lú lá d'Iúil, 1949, agus uaidh sin amach, forléireofar alt 1 den Finance (New Duties) Act, 1916, agus beidh éifeacht aige, amhail is dá bhfolaíodh an focal “entertainment”, mar mínítear é san alt sin, aon ildamhsa nó rince, agus muirearófar, toibheofar agus íocfar dleacht shiamsa, an lú lá d'Iúil, 1949, agus dá éis, ar gach íocaíocht as dul isteach go dtí aon ildamhsa nó siamsa, pé acu chun rince a dhéanamh nó chun bheith páirteach san ildamhsa nó sa rince sin nó chun féachaint air a raghfar isteach, agus muirearófar, toibheofar agus íocfar í mar adúradh do réir na rátaí seo a leanas:—

Má bhíonn an íocaíocht as dul isteach, gan dleacht d'áireamh,

An Ráta Dleachta

s.  d.

níos mó ná

4d.

gan bheith níos mó ná

6½d.

...

   ,,    ,,   ,,

6½d.

  ,,    ,,      ,,   ,,   ,,

8d.

...

2

   ,,    ,,   ,,

8d.

  ,,    ,,      ,,   ,,   ,,

1s.

0d.

...

3

   ,,    ,,   ,,

1s.

0d.

  ,,    ,,      ,,   ,,   ,,

1s.

8d.

...

4

   ,,    ,,   ,,

1s.

8d.

  ,,    ,,      ,,   ,,   ,,

2s.

0d.

...

6

   ,,    ,,   ,,

2s.

0d.

  ,,    ,,      ,,   ,,   ,,

3s.

0d.

...

9

   ,,    ,,   ,,

3s.

0d.

  ,,    ,,      ,,   ,,   ,,

4s.

0d.

...

1    0

   ,,    ,,   ,,

4s.

0d.

  ,,    ,,      ,,   ,,   ,,

...

...

Is, in aghaidh an chéad 4s. agus is. in aghaidh gach 4s. nó coda de 4s. sa bhreis.

(3) Athghairmtear leis seo, amhail ar an lú lá d'Iúil, 1949, agus uaidh sin amach, fo-alt (1) d'alt 13 den Acht Airgeadais, 1946 ( Uimh. 15 de 1946 ).

Saoirse ó dhleacht shíamsa.

13. —Ní déanfar dleacht shiamsa do réir bhrí agus is inmhuirir de bhun ailt 1 den Finance (New Duties) Act, 1916, arna leasú le hachtacháin ina dhiaidh sin, a mhuírearú ná a thobhach i leith aon tsiamsa a cuirfear ar siúl an lú lá de Mheitheamh, 1949, nó dá éis, in áit nach bhfuil in aon cheann, ná laistigh de thrí mhíle ó aon cheann, acu seo a leanas:

(a) contae-bhuirg nó buirg eile,

(b) ceantar uirbeach,

(c) baile ag a bhfuil coimisinéirí faoin Towns Improvement (Ireland) Act, 1854,

(d) baile—

(i) dá ngairmtear baile sa daonáireamh is déanaí de thuras na huaire, agus

(ii) a bhfuil, do réir an daonáirimh sin, daonra is mó ná chúig chéad ann.

Fíon.

14. —Amhail ar an 5ú lá de Bhealtaine, 1949, agus uaidh sin amach, déanfar, i gcás fíona nach fíon drithleach, nadleachta custam ar fhíon a forchuireadh le halt 5 den Acht Airgeadais 1948 ( Uimh. 12 de 1948 ), a mhuirearú, a thobhach agus d'íoc mar leanas in ionad a dhéanamh mar foráltar leis an alt sin, is é sin le rá:—

Fíon—

£

s.

d.

Nach bhfuil níos mó ná 25 gráid de bhiotáille phrofa ann     ..     ..     ..     ..

an galún

0

6

0

A bhfuil níos mó ná 25 gráid ach nach bhfuil níos mó ná 30 gráid de bhiotáille phrofa ann     ..     ..     ..     ..     ..

an galún

0

10

0

A bhfuil níos mó ná 30 gráid ach nach bhfuil níos mó ná 42 ghrád de bhiotáille phrofa ann     ..     ..     ..     ..     ..

an galún

1

4

0

Agus in aghaidh gach gráid nó codáin de ghrád thar an méid is airde a muirearaítear thuas, dleacht bhreise     ..     ..

an galún

0

2

0

Fíon nach bhfuil níos mó ná 25 gráid de bhiotáille phrofa ann sa bhuidéal, dleacht bhreise     ..     ..     ..     ..     ..

an galún

0

4

0

Fíon a bhfuil níos mó ná 25 gráid de bhiotáille phrofa ann sa bhuidéal, dleacht bhreise     ..     ..     ..     ..     ..

an galún

0

8

0

Rátaí fábhair dleacht custam ar thobac neamonaraithe.

15. —(1) I gcás tobac neamonaraithe, bainfidh forála ailt 8 den Finance Act, 1919, leis na dleachta a forchuireadh air le halt 20 den Acht Airgeadais, 1932 (Uimh. 20 de 1932) , ach an abairt “the area of application of the Acts of the Oireachtas” a chur in ionad na habairte “Great Britain and Ireland” agus amhail is dá mbeadh tobac neamonaraithe luaite ar leithligh sa chéad cholún den Dara Sceideal a ghabhas leis an Finance Act, 1919, sin, agus go mbeadh na rátaí fábhair a sonraítear sa Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht seo sonraithe ina leith sa dara colún den Dara Sceideal sin a ghabhas leis an Finance Act, 1919.

(2) Beidh éifeacht ag an alt seo d'ainneoin ailt 24 den Acht Airgeadais, 1924 (Uimh. 27 de 1924) , ach ní dhéanfaidh sé difir d'fho-alt (2) den alt sin.

Dleacht mháil ar thobac.

16. —(1) Déanfar an dleacht mháil a forchuireadh le halt 19 den Acht Airgeadais, 1934 (Uimh. 31 de 1934) , a mhuirearú, a thobhach agus d'íoc do réir na rátaí ar leithligh a sonraítear sa Tríú Sceideal a ghabhas leis an Acht seo, in ionad na rátaí ar leithligh a sonraítear i gCuid II den Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht Airgeadais, 1948 (Uimh. 12 de 1948) .

(2) Bainfidh fo-ailt (3) go (5) d'alt 19 den Acht Airgeadais, 1934, le tobac is inchurtha faoi mhuirear na dleachta máil a forchuireadh le fo-alt (1) den alt sin do réir ráta a sonraítear sa Tríú Sceideal a ghabhas leis an Acht seo agus chun críche na bainte sin, forléireofar tagairtí sna fo-ailt sin (3) go (5) den alt sin 19 do Chuid I den tSéú Sceideal a ghabhas leis an Acht Airgeadais, 1934, sin, agus beidh éifeacht acu, mar thagairtí don Tríú Sceideal a ghabhas leis an Acht seo.

Lacáiste dleacta i gcás íle udrocharbóin a húsáidtear i rollóirí bóthair.

17. —Déantar leis seo fo-alt (15) d'alt 21 den Acht Airgeadais, 1935 (Uimh. 28 de 1935) , arna leasú le fo-alt (6) d'alt 8 den Acht Airgeadais, 1942 ( Uimh. 14 de 1942 ), a leasú tuilleadh trí na focail “ná rollóir bóthair” a chur isteach sa mhíniú ar “mótar-fheithicil” i ndiaidh na bhfocal “ach ní fholaíonn tarraingire bhíonn ceaptha agus déanta chun é d'ússid chun chrícheanna talmhaíochta”.