Ar Aghaidh (CUID I. Reamhraiteach agus Ginearalta.)

4 1950


Uimhir 4 de 1950.


AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1950.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1936 GO 1946, DO DHÍLSIÚ TAILTE ÁIRITHE SAN AIRE TIONSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA, DO DHÉANAMH SOCRUITHE CHUN CÚNAIMH AIRGID D'ÍOC LE hAER-RIANTA, TEORANTA, AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEAS LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [15ú Márta, 1950.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—