An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil VII. Leasú ar an Acht Arachais (Breac-Dhíomhaointeas), 1942.) Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL. Rátaí Ranníoca Fostaíochta.)

11 1952

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1952

AN CHEAD SCEIDEAL.

Fostaíochtaí agus Fostaíochtaí Eiscithe.

Alt 4.

Cuid I.

Fostaíochtaí.

1. Fostaíocht sa Stát faoi aon chonradh seirbhíse nó printíseachta, i scríbhinn nó ó bhéal, sainráite nó intuigthe, agus pé acu an fostóir nó duine éigin eile a íocas an duine fostaithe, agus pé acu faoi fhostóir amháin nó níos mó dhó, agus pé acu do réir ama nó do réir taisc nó go páirteach do réir ama agus go páirteach do réir taisc, nó ar shlí eile, a híoctar é, nó gan aon ocaíocht airgid.

2. Fostaíocht faoi chonradh den tsórt adúradh—

(i) mar mháistir nó duine d'fhoirinn—

(I) aon loinge atá cláraithe sa Stát, nó

(II) aon loinge nó árthaigh eile a bhfuil a húnaer nó má tá níos mó ná únaer amháin uirthi, a bhfuil a húnaer bainistí nó a bainisteoir, ina chónaí, nó a bhfuil a phríomh-áit ghnótha aige, sa Stát, nó

(ii) mar chaptaen nó duine d'fhoirinn—

(I) aon aerárthaigh atá cláraithe sa Stát, nó

(II) aon aerárthaigh eile a bhfuil a húnaer nó, má tá níos mó ná únaer amháin uirthi, a bhfuil a húnaer bainistí nó a bainisteoir, ina chónaí, nó a bhfuil a phríomh-áit ghnótha aige, sa Stát.

3. (a) Fostaíocht i Stát-Sheirbhís an Rialtais.

(b) Fostaíocht de shórt go meastar nó gurb inmheasta, faoi alt 24 den Acht Aoisliúntas, 1936 (Uimh. 39 de 1936) , gur seirbhís i Stát-Seirbhís an Rialtais seirbhís an duine fhostaithe inti.

4. Fostaíocht mar chomhalta de na Fórsaí Cosanta.

5. Fostaíocht faoi aon údarás áitiúil nó údarás poiblí eile.

6. Fostaíocht mar dhuine d'fhoirinn bháid iascaigh i gcás, inarb é amháin is luach saothair don duine fostaithe cion de na brabúis nó den mhór-thuilleamh as an árthach d'oibriú.

7. Fostaíocht mar eachtar-oibrí, is é sin le rá, duine a dtugtar earraí nó ábhair dó le déanamh suas, le glanadh, le ní, le hathrú, le hórnáidiú, le críochnú, le deisiú, nó le hoiriúnú chun a ndíolta ina bhaile féin nó in áitreabh eile nach bhfuil faoi rialú ná faoi bhainistí an duine a thug amach na hearraí nó na hábhair chun críocha trádála nó gnótha an duine dheiridh sin.

Cuid II.

Fostaíochtaí Eiscithe.

1. Fostaíocht do réir ráta luach saothair is fiú níos mó ná sé chéad punt sa bhliain nó, i gcásanna nach ngabhann ach seirbhís pháirt-aimsire leis an bhfostaíocht sin do réir ráta luach saothair is comhionann le ráta luach saothair is mó ná sé chéad punt sa bhliain do sheirbhís lán-aimsire.

2. Fostaíocht i seirbhís fir chéile nó mná céile an duine fhostaithe.

3. Fostaíocht ócáideach seachas chun críocha trádála nó gnótha an fhostóra, agus seachas chun críocha aon chluiche nó siamsa ina ndéantar na daoine a fostaítear d'fhruiliú nó d'íoc trí chlub.

4. Fostaíocht ag gaol a bhfuil comhgas a hordófar aige leis an duine fostaithe, agus is fostaíocht i gcomhbhaile an fhostóra agus an duine fhostaithe nó fostaíocht a bheas sonraithe le rialacháin a bheith ar comhréir le fostaíocht i gcomhbhaile an fhostóra agus an duine fhostaithe.

5. Fostaíocht a bheas sonraithe le rialacháin a bheith de shaghas gur mar fho-fhostaíocht amháin agus nach mar phríomhshlí bheatha a gabhtar léi.

6. Fostaíocht a bheas sonraithe le rialachán a bheith ina mionfhostaíocht.