An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil II. Leasuithe ar Achta na bPinsean Sean-Aoise, 1908 go 1951.) Ar Aghaidh (Caibidil IV. Leasuithe ar na hAchta um Arachas Dífhostaíochta, 1920 go 1948.)

11 1952

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1952

Caibidil III.

Leasuithe ar na hAchta um Arachas Sláinte Náisiúnta, 1911 go 1950.

Léiriú (Caibidil III, Cuid VI).

85. —(1) Sa Chaibidil seo, ciallaíonn “an Príomh-Acht” an National Insurance Act, 1911.

(2) Forléireofar an Chaibidil seo agus na hAchta um Arachas Sláinte Náisiúnta, 1911 go 1950, mar aon ní amháin.

Rátaí sochar breoiteachta agus míchumais.

86. —(1) Is é an gnáth-ráta sochair bhreoiteachta, ar feadh iomláine na tréimhse fiche agus sé seachtaine, agus an ráta sochair mhíchumais—

(a) suim fiche agus ceithre scillinge sa tseachtain i gcás fir, mná singile nó baintrí nó i gcás mná pósta atá ina cónaí ar leithligh óna fear céile agus nach bhféadann aon chúnamh airgid d'fháil óna fear céile nó i gcás mná pósta a bhfuil teideal aici chun méaduithe i leith linbh cháilithe nó i leith gach duine de bheirt leanaí cáilithe nó i leith fir chéile, agus

(b) suim ocht scillinge déag sa tseachtain i gcás aon mhná pósta eile.

(2) I bhfo-alt (1) d'alt 12 den National Health Insurance Act, 1918 (arna leasú le fo-alt (3) d'alt 18 d'Acht 1948), cuirfear na focail “eighteen shillings” in ionad na bhfocal “sixteen shillings and sixpence” agus na bhfocal “thirteen shillings and sixpence”.

(3) Déanfar an ráta seachtainiúil sochair bhreoiteachta nó sochair mhíchumais a mhéadú dhá scilling déag i gcás duine lena mbaineann mír (a) d'fho-alt (1) nó fo-alt (2) den alt seo i leith aon tréimhse—

(a) a bheas an duine sin ina chónaí lena bhean chéile nó á cothabháil go hiomlán nó go formhór, nó

(b) a bheas an duine sin ag cothabháil a fir chéile go hiomlán nó go formhór agus eisean éagumasach ar é féin a chothabháil mar gheall ar easláine éigin choirp nó mheabhrach, nó

(c) a bheas an duine sin, agus é ina fhear singil nó ina bhaintreach, ag cothabháil, go hiomlán nó go formhór, baineannaí os cionn sé bliana déag d'aois atá ag tabhairt aire do leanbh nó leanaí cáilithe a chónaíos go rialta leis,

faoi réir na sriantachta nach mbeidh teideal in aghaidh na tréimhse céanna ag an duine sin chun méaduithe ar shochar faoin bhfo-alt seo i leith níos mó ná duine amháin dá sonraítear i mír (c) den fho-alt seo.

(4) Déanfar an ráta seachtainiúil sochair bhreoiteachta nó sochair mhíchumais i gcás duine dá dtagartar i mír (a) d'fho-alt (1) nó i bhfo-alt (2) den alt seo a mhéadú seacht scillinge i leith linbh cháilithe nó gach duine de bheirt leanaí cáilithe a chónaíos go rialta leis an tairbhí.

(5) Athghairmtear leis seo alt 18 d'Acht 1948.

(6) Aon duine a raibh teideal aige, díreach roimh an 7ú lá d'Iúil, 1952, chun sochair bhreoiteachta nó sochair mhíchumais, ní lú a gheobhas sé i bhfoirm shochair bhreoiteachta nó shochair mhíchumais ná mar gheobhadh sé dá mba nár hachtaíodh an t-alt seo.

(7) Féadfar a fhoráil le rialacháin go gcoigeartófar aon tsochar breoiteachta nó míchumais (lena n-áirítear a íoc a dhícheadú go hiomlán nó go páirteach) is iníoctha le duine a bheas ag fáil aon phinsin nó liúntais, i leith aon mhíchumais a bhain dó i bhfórsaí armtha an Stáit nó aon Stáit eile, is pinsean sa ghrád is airde nó, i gcás liúntais, is liúntas sa ghrád is airde nó liúntas arna dheonadh do dhuine a bheas faoi chúrsa speisialta cóireála liachta in aon fhoras nó a bheas ag fáil oiliúna i bhforas teicniúil.

(8) Íocfar isteach sa Chiste Arachais Sláinte Náisiúnta, as airgead a sholáthrós an tOireachtas, pé suim is dóigh leis an Aire agus leis an Aire Airgeadais is gá faoi chomhair an chaiteachais bhreise a leanfas as an alt seo i gcaitheamh na tréimhse dár tosach an 7ú lá d'Iúil, 1952, agus dár críoch an 5ú lá de Dheireadh Fómhair, 1952, agus íocfar amhlaidh an tsuim sin i pé slí agus pé trátha a chinnfeas an tAire Airgeadais.

(9) Tiocfaidh fo-ailt (1) go (8) den alt seo i ngníomh an 7ú lá d'Iúil, 1952.

Rátaí ranníoca.

87. —(1) Na ranníoca is iníoctha faoin bPríomh-Acht i leith ranníocóirí fostaithe, beid do réir na rátaí atá leagtha amach sa Táible a ghabhas leis an bhfo-alt seo in ionad na rátaí a sonraítear in alt 16 d'Acht 1948, agus forléireofar tagairtí in aon achtachán do Chuid II den Dara Sceideal a ghabhas leis an bPríomh-Acht mar thagairtí don Táible a ghabhas leis an bhfo-alt seo.

AN TAIBLE.

Na Rátaí Ranníoca i Leith Ranníocóirí Fostaithe.

I gcás fear agus ban

..

..

1s. 2d. sa tseachtain.

Ranníoca ó Fhostóirí agus ó Ranníocóirí Fostaithe.

Le n-íoc ag an bhfostóir

..

..

7d. sa tseachtain.

Le n-íoc ag an ranníocóir fostaithe (fear nó bean)

7d. sa tseachtain.

(2) Athghairmtear leis seo fo-alt (1) d'alt 16 d'Acht 1948.

(3) Tiocfaidh fo-ailt (1) agus (2) den alt seo i ngníomh an 6ú lá de Dheireadh Fómhair, 1952.