An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II. Faoiseamh Sealadach ó Chánachas.)

28 1958

AN tACHT AIRGEADAIS (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1958

CUID III.

Custaim agus Mál.

Dleacht ar earraí áirithe arna dtabhairt ón aerfort isteach i gcuid eile den Stát.

1946, Uimh. 15 .

1947, Uimh. 5 .

1932, Uimh. 20 .

1947, Uimh. 5 .

11. —(1) Ach amháin mar fhoráltar i bhfo-ailt (7) agus (8) den alt seo, baineann an t-alt seo le hearraí atá irgeadh, a monaraíodh, a próisíodh nó a pacáistíodh san aerfort.

(2) Má tharlaíonn an lú lá d'Eanáir, 1959, nó dá éis, i gcás earraí lena mbaineann an t-alt seo agus a ndearnadh, i gcúrsa iad féin nó aon ní iontu nó a corpraíodh iontu a tháirgeadh, a mhonarú, a phróisiú nó a phacáistiú, aon airceadail, ábhair nó táthchoda de chineál is inchurtha faoi dhleacht chustam nó máil a úsáid nó a phacáistiú, go dtabharfar na hearraí ón aerfort isteach in aon chuid eile den Stát, déanfar dleacht chustam de mhéid is comhionann le comhiomlán na méideanna seo a leanas a mhuirearú, a thobhach agus a íoc ar na hearraí:

(a) méid (más aon mhéid) dleachta custam dob iníoctha, mura mbeadh alt 14 den Acht Airgeadais, 1946 , ar aon airceadail, ábhair, nó táthchoda den tsórt sin a úsáideadh nó a pacáistíodh amhlaidh a thabhairt isteach san aerfort;

(b) an méid (más aon mhéid) aistarrainge dleachta custam nó máil a íocadh ar aon airceadail, ábhair nó táthchoda den tsórt sin a úsáideadh nó a pacáistíodh amhlaidh agus a tugadh isteach san aerfort ó aon chuid eile den Stát;

(c) an méid (más aon mhéid) dleachta custam nó máil dob inmhuirir, mura mbeadh alt 5 den Acht Aerfoirt Neamhchustam, 1947, ar aon airceadail, ábhair nó táthchoda den tsórt sin a úsáideadh nó a pacáistíodh amhlaidh agus a tugadh isteach san aerfort ó aon chuid eile den Stát;

(d) méid (más aon mhéid) aon liúntas onnmhaire a íocadh ar aon airceadail, ábhair nó táthchoda den tsórt sin a úsáideadh nó a pacáistíodh amhlaidh agus a tugadh isteach san aerfort ó aon chuid eile den Stát.

(3) Má tharlaíonn an lú lá d'Eanáir, 1959, nó dá éis, i gcás earraí lena mbainfidh an t-alt seo agus a thabharfar ón aerfort isteach in aon chuid eile den Stát, go mbeidh an dleacht a fhorchuirtear le fo-alt (2) den alt seo íoctha nó nach inmhuirir í, ní mhuirearófar ná ní thoibheofar aon dleacht chustam eile ar na hearraí.

(4) Má tharlaíonn, i gcás aon airceadail, ábhair nó táthchoda de chineál is inchurtha faoi dhleacht chustam agus a úsáideadh nó a pacáistíodh i gcúrsa aon earraí lena mbaineann an t-alt seo a tháirgeadh, a mhonarú, a phróisiú nó a phacáistiú agus a thabharfar ón aerfort isteach in aon chuid gur eile den Stát, go bhféadfaí ceadúnas, chun an t-airceadal, an t-ábhar nó an táthchuid a allmhairiú gan dleacht a íoc, nó ar dhleacht is lú ná an dleacht iomlán a íoc, a dheonadh an uair a tugadh an t-airceadal, an t-ábhar nó an táthchuid isteach san aerfort, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, ar mholadh an Aire Tionscail agus Tráchtála nó an Aire Talmhaíochta, a cheadú na hearraí a thabhairt amhlaidh ón aerfort gan méid aon dleachta custam is inmhuirir faoi fho-alt (2) den alt seo a íoc nó ar cibé méid is lú ná sin a íoc is iomchuí ag féachaint don cheadúnas a fhéadfaí a dheonadh mar adúradh nó, i gcás inar íocadh aon dleacht den tsórt sin nó aon chuid di, an mhéid a íocadh a aisíoc, ach i gcás inar ceadúnas faoi alt 12 den Acht Airgid, 1932 , an t-aon-cheadúnas den tsórt sin a fhéadfaí a dheonadh, ní thabharfar aon chead ná aon aisíocaíocht den tsórt sin ach amháin le haontú an Aire.

(5) Má tharlaíonn, i gcás aon airceadail, ábhair nó táthchoda de chineál is inchurtha faoi dhleacht chustam, agus a úsáideadh i gcúrsa aon earraí lena mbaineann an t-alt seo, nó aon ní sna hearraí sin nó a corpraíodh sna hearraí sin, a tháirgeadh, a mhonarú, a phróisiú nó a phacáistiú, go bhféadfaí, an tráth a tugadh an t-airceadal, an t-ábhar nó an táthchuid isteach san aerfort, an céanna a allmhairiú isteach sa Stát (gan an t-aerfort a áireamh), faoi aon achtachán a bhí i bhfeidhm an uair sin, gan dleacht a íoc chun a úsáidte sa táirgeadh, sa mhonarú, sa phróisiú nó sa phacáistiú sin, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim méid na dleachta custam is inmhuirir faoi fho-alt (2) den alt seo a mhaitheamh nó, i gcás ina mbeidh an dleacht sin íoctha, an méid a íocadh a aisíoc.

(6) Aon duine a tháirgfidh, mhonaróidh, a phróiseoidh nó a phacáisteoidh aon earraí san aerfort déanfaidh sé, mura mbeidh ar intinn aige na hearraí uile a onnmhairiú go dtí áit nó áiteanna lasmuigh den Stát—

(a) taifid a choimeád a thaispeánfaidh—

(i) maidir le haon airceadail, ábhair nó táthchoda a úsáideadh nó a pacáistíodh i gcúrsa an táirgthe, an mhonaraithe, an phróisithe nó an phacáistithe, an dáta a fuarthas, cé uaidh agus cad as a bhfuarthas, an luach agus an chainníocht, agus, i gcás airceadail, ábhair, nó táthchoda a úsáideadh amhlaidh, an chainníocht a úsáideadh in aghaidh an aonaid de na hearraí críochnaithe, agus

(ii) maidir leis na hearraí críochnaithe sin, sonraí a ndiúscairte, lena n-áirítear an praghas ar ar díoladh iad agus an chainníocht a díoladh i gcás gach díola;

(b) na taifid sin agus gach forchuntas agus doiciméad eile a bhainfidh le hidirbhearta in aon cheann de na hairceadail, de na hábhair, de na táthchoda nó de na hearraí críochnaithe a choimeád ar fáil, go ceann tréimhse dhá bhliain ar a laghad, chun a n-iniúchta ag Oifigigh Chustam agus Máil; agus

(c) a cheadú d'Oifigigh Chustam agus Máil, gach tráth réasúnach, na taifid sin, na forchuntais agus na doiciméid eile sin a iniúchadh agus samplaí d'aon cheann de na hairceadail, de na hábhair, de na táthchoda nó de na hearraí críochnaithe a scrúdú agus a thógáil.

(7) Má tharlaíonn, toisc aon chuid de cheanglais mhíreanna (a), (b) agus (c) d'fho-alt (6) den alt seo a bheith gan comhlíonadh maidir le haon earraí a tugadh ón aerfort isteach in aon chuid eile den Stát, nó maidir le haon airceadail, ábhair nó táthchoda a úsáideadh nó a pacáistíodh i gcúrsa na n-earraí sin, nó aon ní iontu nó a corpraíodh iontu, a tháirgeadh, a mhonarú, a phróisiú nó a phacáistiú, nach féidir méid na dleachta is inmhuirir ar an gcéanna faoi fho-alt (2) den alt seo a chinneadh ag an Oifigeach Custam agus Máil cuí, measfar nach mbaineann an t-alt seo leis na hearraí.

1947, Uimh. 5 .

(8) Ní bhainfidh an t-alt seo le hearraí ar úsáideadh nó ar pacáistíodh á dtáirgeadh, á monarú, á bpróisiú nó á bpacáistiú, nó ina bhfuil nó a bhfuil corpraithe iontu, aon airceadail, ábhair nó táthchoda a tugadh isteach san aerfort agus a bheadh, mura mbeadh alt 4 den Acht Aerfoirt Neamhchustam, 1947, faoi réir sriantachtaí cuóta, sriantachtaí cainníochta nó sriantachtaí onnmhaire eile ar iad a thabhairt isteach san aerfort.

Feidhm forálacha áirithe.

1919, c. 32.

1919, c. 32.

1938, Uimh. 12 .

12. —(1) I gcás ina mbeadh feidhm, i gcás earraí dá dtagartar i bhfo-alt (8) d'alt 11 den Acht seo agus a consíníodh ón aerfort

1919, c. 32.

agus a táirgeadh nó a monaraíodh ann, ag forálacha ailt 8 den Finance Act, 1919, dá mb'ón Ríocht Aontaithe nó ó Thiarnas Cheanada a consíníodh iad nó gur ansin a táirgeadh nó a monaraíodh iad, beidh feidhm maidir leis na hearraí ag na forálacha sin agus ag na rialacháin a bhaineann leo fé is dá mba mar sin a consíníodh agus a táirgeadh nó a monaraíodh iad.

(2) I gcás ina mbeadh feidhm, i gcás earraí a consíníodh ón aerfort agus nach earraí dá dtagartar i bhfo-alt (8) d'alt 11 den Acht seo, ag forálacha ailt 8 den Finance Act, 1919, maidir leis na hearraí fé is dá mb'ón Ríocht Aontaithe nó ó Thiarnas Cheanada a consíníodh iad, beidh feidhm maidir leis na hearraí ag na forálacha sin agus ag na rialacháin a bhaineann leo fé is dá mba mar sin a consíníodh na hearraí.

(3) I gcás ina mbeadh feidhm, i gcás earraí dá dtagartar i bhfo-alt (8) d'alt 11 den Acht seo agus a monaraíodh san aerfort, ag aon cheann d'fhorálacha an Achta Airgeadais (Comhaontú leis an Ríocht Aontaithe), 1938, maidir leis na hearraí dá mba sa Ríocht Aontaithe nó i gCeanada a monaraíadh iad, beidh feidhm maidir leis na hearraí ag na forálacha seo agus ag na rialacháin a bhaineann leo fé is dá mba mar sin a monaraíodh na hearraí.

Earraí indleachta a bheith ar iarraidh.

1946, Uimh. 15 .

13. —(1) Má tharlaíonn, aon tráth agus duine ag tabhairt chuntais do na Coimisinéirí Ioncaim in earraí de chineál is inchurtha faoi dhleacht chustam nó máil nach mbeidh an dleacht sin íoctha orthu agus a thug sé isteach san aerfort, nach féidir leis an duine sin, maidir le cuid de na hearraí sin nó leo uile, a thabhairt de chuntas orthu gur diúscraíodh iad ar mhodh a bhfuil údaraithe dó leis nó faoi na hAchtanna Aerfoirt Neamhchustam, 1947 agus 1958, iad a dhiúscairt agus nach gcruthóidh sé do na Coimisinéirí Ioncaim gur caitheamh nádurtha, díthiú tionóisceach nó cúis eile dá shamhail an fáth nach bhfuil fáil orthu—

(a) íocfaidh an duine sin láithreach an dleacht sin orthu de réir an ráta a bhí i bhfeidhm an tráth sin, agus

(b) má mhainníonn an duine sin, laistigh de lá agus fiche tar éis éileamh i scríbhinn a fháil ó Oifigeach Custam agus Máil íoc mar adúradh, dlífidh sé dhá oiread na méide is iníoctha a íoc ina theannta sin mar phionós Custam.

(2) I gcás earraí dá dtagartar i bhfo-alt (1) den alt seo agus a tugadh isteach san aerfort ó áit lasmuigh den Stát, beidh éifeacht ag an bhfo-alt sin d'ainneoin ailt 14 den Acht Airgeadais, 1946 .

Cúram agus bainistí dleachtanna.

14. —Cuirtear faoi chúram agus bainistí na gCoimisinéirí Ioncaim leis seo na dleachta a fhorchuirtear leis an gCuid seo den Acht seo.