Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach)

1 1963


Uimhir 1 de 1963.


AN tACHT UM RÚIN OIFIGIÚLA, 1963

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN EOLAS OIFIGIÚIL A CHAOMHNÚ. [5 Feabhra, 1963.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—