Ar Aghaidh (CUID I. Réamhráiteach agus Ginearálta.)

19 1963


Uimhir 19 de 1963.


AN tACHT TOGHCHÁIN, 1963.

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA TOGHCHÁIN, 1923 GO 1961, ACHTANNA TOGHCHÁN AN UACHTARÁIN, 1937 GO 1960, ACHTANNA AN REIFRINN, 1942 GO 1960, AN ACHTA CHUN DROCHBHEARTA TOGHCHÁIN DO CHOSC, 1923, AGUS NA nACHTANNA A BHAINEANN LE TOGHCHÁIN ÁITIÚLA AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA. [12 Iúil, 1963.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—