Ar Aghaidh (CUID I. Réamhráiteach agus Ginearálta.)

28 1963


Uimhir 28 de 1963.


AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1963

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ, CHUN TAIRBHE DON MHAITHEAS PHOIBLÍ CHUN CATHRACHA, BAILTE MÓRA AGUS LIMISTÉIR EILE, CIBÉ ACU LIMISTÉIR UIRBEACHA NÓ LIMISTÉIR TUAITHE IAD, A PHLEANÁIL AGUS A FHORBAIRT MAR IS CUÍ (LENA nÁIRÍTEAR A dTAITNEAMHACHTAÍ A SHLÁNCHOIMEÁD AGUS A FHEABHSÚ), DO DHÉANAMH FORÁLACHA ÁIRITHE MAIDIR LE TALAMH A THÓGÁIL, D'AISGHAIRM NA nACHTANNA UM BAILTE AGUS LÍOMATÁISTÍ A SHÍNEADH AMACH, 1934 AGUS 1939, AGUS ACHTACHÁN ÁIRITHE EILE, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.

[7 Lúnasa, 1963.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—