Ar Aghaidh (CUID I Léiriú agus Réamhráiteach)

6 1967


Uimhir 6 de 1967


AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO CHOMHDHLÚTHÚ ACHTACHÁN A BHAINEANN LE CÁIN IONCAIM AGUS LE FORCHÁIN, LENA nÁIRÍTEAR ACHTACHÁIN ÁIRITHE A BHAINEANN FREISIN LE CÁIN BHRABÚS CORPARÁIDE. [8 Márta, 1967.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—