18 1967


Uimhir 18 de 1967


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1967

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ ACHTANNA NA bPINSEAN SEANAOISE, 1908 GO 1966, NA nACHTANNA UM CHÚNAMH DÍFHOSTAÍOCHTA, 1933 GO 1966, NA nACHTANNA UM PINSIN DO BHAINTREACHA AGUS DO DHÍLLEACHTAÍ, 1935 GO 1966, AGUS NA nACHTANNA LEASA SHÓISIALAIGH, 1952 GO 1966.

[25 Iúil, 1967]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—

Léiriú.

1933, Uimh. 46 .

1952, Uimh. 11 .

1960, Uimh. 25 .

1964, Uimh. 28 .

1965, Uimh. 20 .

1966, Uimh. 24 .

1. —San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1933” an tAcht um Chongnamh Dhíomhaointis, 1933 ;

ciallaíonn “Acht 1952” an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1952;

ciallaíonn “Acht 1960” an tAcht Leasa Shóisialaigh (Leasú), 1960 ;

ciallaíonn “Acht 1964” an tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 1964 ;

ciallaíonn “Acht 1965” an tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 1965 ;

ciallaíonn “Acht 1966” an tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 1966 .

Rátaí pinsean seanaoise a mhéadú.

1924, Uimh. 19 .

2. —(1) Déantar leis seo alt 77 d'Acht 1952 a leasú—

(a) trí “céad seasca is naoi bpunt” a chur in ionad “céad caoga is sé phunt” (a cuireadh isteach le hAcht 1965) gach áit a bhfuil sé i bhfo-alt (2) (a cuireadh isteach le hAcht 1964),

(b) trí “céad caoga is sé phunt” a chur in ionad “céad daichead is trí phunt” (a cuireadh isteach le hAcht 1965) san fho-alt sin, agus

(c) tríd an Tábla seo a leanas a chur in ionad an Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt sin:

“AN TÁBLA

An Ráta Pinsin

Rátaí Seachtainiúla

Acmhainn an éilitheora nó an phinsinéara

Éilitheoir nó pinsinéir, gan aon leanbh cáilithe

Éilitheoir nó pinsinéir, leanbh cáilithe amháin

Éilitheoir nó pinsinéir, beirt leanbh cháilithe nó níos mó

(1)

(2)

(3)

(4)

s.

d.

s.

d.

s.

d.

Má bhíonn acmhainn bhliantúil an éilitheora nó an phinsinéara arna ríomh go cuí—

ina Neamhní     ...     ...

57

6

67

6

77

6

Móide, má bhíonn níos mó ná beirt leanbh cháilithe ann, cúig scilling i leith gach linbh cháilithe de bhreis ar bheirt.

níos mó ná Neamhní, gan bheith níos mó ná £26 5s. 0d.     ...     ...

52

6

62

6

72

6

níos mó ná £26 5s. 0d. gan bheith níos mó ná £52 10s. 0d.     ...     ...

47

6

57

6

67

6

níos mó ná £52 10s. 0d. gan bheith níos mó ná £65 10s. 0d.     ...     ...

42

6

52

6

62

6

níos mó ná £65 10s. 0d. gan bheith níos mó ná £78 10s. 0d.     ...     ...

37

6

47

6

57

6

níos mó ná £78 10s. 0d. gan bheith níos mó ná £104 15s. 0d.     ...

32

6

42

6

52

6

níos mó ná £104 15s. 0d. gan bheith níos mó ná £117 15s. 0d.     ...

27

6

37

6

47

6

níos mó ná £117 15s. 0d. gan bheith níos mó ná £130 15s. 0d.     ...

22

6

32

6

42

6

níos mó ná £130 15s. 0d. gan bheith níos mó ná £143 15s. 0d.     ...

17

6

27

6

37

6

níos mó ná £143 15s. 0d. gan bheith níos mó ná £156 15s. 0d.     ...

12

6

22

6

32

6

níos mó ná £156 15s. 0d. gan bheith níos mó ná £169 15s. 0d.     ...

7

6

17

6

27

6

(2) Déantar leis seo alt 8 d'Acht na bPinsean Sean-Aoise, 1924 , a leasú trí “céad seasca is naoi bpunt” a chur i bhfo-alt (1) in ionad “céad caoga is sé phunt” (a cuireadh isteach le hAcht 1965).

(3) Tiocfaidh fo-ailt (1) agus (2) den alt seo i ngníomh an 4ú lá de Lúnasa, 1967.

Rátaí cúnamh dífhostaíochta a mhéadú.

3. —(1) Déantar leis seo an méid seo a leanas a chur in Acht 1933 in ionad an Sceidil (a cuireadh ag gabháil leis an Acht sin le hAcht 1966):

“AN SCEIDEAL

Rataí Cunamh Dífhostaíochta

Na haicmí daoine lena mbaineann na rátaí cúnamh dífhostaíochta atá leagtha amach sa Sceideal seo

An ráta cúnamh dífhostaíochta a bhaineann le daoine atá ina gcónaí in aon limistéar uirbeach sa tseachtain

An ráta cúnamh dífhostaíochta a bhaineann le daoine atá ina gcónaí in aon áit eile

sa tseachtain

sa tseachtain

Duine gan chleithiúnaí

44s. 0d.

38s. 0d.

Duine ag a bhfuil cleithiúnaí aosaithe

82s. 6d.

74s. 6d.

Duine ag a bhfuil cleithiúnaí aosaithe agus leanbh cleithiúnach

amháin     ...

92s. 6d.

84s. 6d.

Duine ag a bhfuil cleithiúnaí aosaithe agus beirt leanbh chleithiúnacha nó

níos mó     ...     ...

102s. 6d.

móide, má bhíonn níos mó ná beirt leanbh chleithiúnacha ann, 5s. i leith gach linbh chleithiúnaigh de bhreis ar bheirt.

94s. 6d.

móide, má bhíonn níos mó ná beirt leanbh chleithiúnacha ann, 5s. i leith gach linbh chleithiúnaigh de bhreis ar bheirt.

Duine ag a bhfuil leanbh cleithiúnach

amháin     ...     ...

57s. 0d.

51s. 0d.

Duine ag a bhfuil beirt leanbh chleithiú-

nacha nó níos mó     ...

67s. 0d.

móide, má bhíonn níos má nó beirt leanbh chleithiúnacha ann, 5s. i leith gach linbh chleithiúnaigh de bhreis ar bheirt.

61s. 0d.

móide, má bhíonn níos mó ná beirt leanbh chleithiúnacha ann, 5s. i leith gach linbh chleithiúnaigh de bhreis ar bheirt.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an 2ú lá de Lúnasa, 1967.

Rátaí pinsean baintreach (neamhranníocach) a mhéadú.

1935, Uimh. 29 .

1962, Uimh. 17 .

4. —(1) Déantar leis seo alt 20 (a cuireadh isteach le hAcht 1952) den Acht um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 , a leasú—

(a) trí “dhá chéad fiche is aon phunt agus cúig scilling déag” a chur in ionad “dhá chéad is ocht bpunt agus cúig scilling déag” (a cuireadh isteach le hAcht 1965) i mír (b) (a cuireadh isteach leis an Acht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 1962 ) d'fho-alt (1),

(b) trí “dhá chéad tríocha is ceithre phunt agus cúig scilling déag” a chur in ionad “dhá chéad fiche is aon phunt agus cúig scilling déag” (a cuireadh isteach le hAcht 1965) i bhfomhír (i) den mhír sin (b),

(c) trí “dhá chéad is ocht bpunt agus cúig scilling déag” a chur in ionad “céad nócha is cúig phunt agus cúig scilling déag” (a cuireadh isteach le hAcht 1965), “dhá chéad fiche is aon phunt agus cúig scilling déag” a chur in ionad “dhá chéad is ocht bpunt agus cúig scilling déag” (a cuireadh isteach le hAcht 1965) agus “dhá chéad is ocht bpunt cúig scilling déag is pingin” a chur in ionad “chéad nócha is cúig phunt cúig scilling déag is pingin” (a cuireadh isteach le hAcht 1965) i bhfomhír (ii) den mhír sin (b), agus

(d) tríd an Tábla seo a leanas a chur in ionad Tábla B (a cuireadh isteach le hAcht 1966):

“TÁBLA B

Rátaí Seachtainiúla Pinsean Baintreach (Neamhranníocach)

Acmhainn na Baintrí

Baintreach gan aon leanbh cáilithe

Baintreach, leanbh cáilithe amháin

Baintreach, beirt leanbh cháilithe nó níos mó

(1)

(2)

(3)

(4)

s.

d.

s.

d.

s.

d.

Má bhíonn acmhainn bhliantúil na baintrí arna ríomh go cuí—

ina Neamhní     ...     ...

56

0

66

0

76

0

Móide, má bhíonn níos mó ná beirt leanbh cháilithe ann, cúig scilling i leith gach linbh cháilithe de bhreis ar bheirt.

níos mó ná Neamhní gan bheith níos mó ná 26 5s. 0d.     ...     ...

51

0

61

0

71

0

níos mó ná £26 5s. 0d. gan bheith níos mó ná £52 10s. 0d.     ...     ...

46

0

56

0

66

0

níos mó ná £52 10s. 0d. gan bheith níos mó ná £65 10s. 0d.     ...     ...

41

0

51

0

61

0

níos mó ná £65 10s. 0d. gan bheith níos mó ná £78 10s. 0d.     ...     ...

36

0

46

0

56

0

níos mó ná £78 10s. 0d. gan bheith níos mó ná £104 15s. 0d.     ...

31

0

41

0

51

0

níos mó ná £104 15s. 0d. gan bheith níos mó ná £117 15s. 0d.     ...

26

0

36

0

46

0

níos mó ná £117 15s. 0d. gan bheith níos mó ná £130 15s. 0d.     ...

21

0

31

0

41

0

níos mó ná £130 15s. 0d. gan bheith níos mó ná £143 15s. 0d.     ...

16

0

26

0

36

0

níos mó ná £143 15s. 0d. gan bheith níos mó ná £156 15s. 0d.     ...

11

0

21

0

31

0

níos mó ná £156 15s. 0d. gan bheith níos mó ná £169 15s. 0d.     ...

6

0

16

0

26

0

níos mó ná £169 15s. 0d. gan bheith níos mó ná £182 15s. 0d.     ...

Neamhní

11

0

21

0

níos mó ná £182 15s. 0d. gan bheith níos mó ná £195 15s. 0d.     ...

Neamhní

6

0

16

0

níos mó ná £195 15s. 0d. gan bheith níos mó ná £208 15s. 0d.     ...

Neamhní

Neamhní

11

0

níos mó ná £208 15s. 0d. gan bheith níos mó ná £221 15s. 0d.     ...

Neamhní

Neamhní

6

0

 

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an 4ú lá de Lúnasa, 1967.

Síneadh ar thréimhse shochar dífhostaíochta.

5. —(1) Beidh éifeacht ag alt 16 (2) d'Acht 1952, maidir le duine os cionn ocht mbliana déag d'aois agus nach bean phósta (seachas bean phósta a chónaíonn ar leithligh óna fearchéile agus nach bhféadann aon chúnamh airgid a fháil uaidh nó a bhfuil teideal aici chun méadú sochair i leith linbh nó fearchéile), ionann is dá gcuirfí “trí chéad agus dhá lá dhéag” in ionad “céad caoga agus sé lá”.

(2) Faoi réir fho-alt (3) den alt seo—

(a) is é an ráta seachtainiúil sochair dhífhostaíochta is iníoctha i leith aon duine d'aicme a luaitear i gcolún (1) den Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo tar éis an céad caoga is séú lá dá raibh teideal ag an duine sin chun an tsochair sin an ráta a shonraítear i gcolún (2) den Tábla sin os coinne lua duine den aicme sin sa cholún sin (1), agus

(b) aon mhéadú de bhua alt 26 nó 27 d'Acht 1952 ar ráta an tsochair sin is iníoctha mar a dúradh, beidh sé, in ionad a bheith de réir an ráta a shonraítear i gcolún (3), (4) nó (5) de Chuid I den Tríú Sceideal a ghabhann le hAcht 1952, de réir an ráta choimhréirigh a shonraítear i gcolún (3), (4) nó (5), de réir mar a bheidh, den Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo.

AN TÁBLA

An Aicme Duine

Ráta Seachtainiúil

Méadú do chleithiúnach aosaithe (más iníoctha)

Méadú do leanbh cáilithe nó do gach duine de bheirt leanbh cháilithe más iníoctha)

Méadú do gach leanbh cáilithe de bhreis ar bheirt (más iníoctha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Duine atá i dteideal méadú i leith linbh cháilithe ach nach bhfuil i dteideal méadú i leith cleithiúnaí aosaithe     ...     ...

47s. 0d.

--

10s. 0d.

5s. 0d.

Aon duine eile     ...     ...

44s. 0d.

38s. 6d.

10s. 0d.

5s. 0d.

(3) Níl feidhm ag fo-alt (2) den alt seo—

(a) maidir le duine os cionn cúig bliana seascad d'aois agus a bhfuil ar a laghad céad caoga is sé ranníoc fostaíochta íoctha ina leith in aghaidh na tréimhse idir é a theacht faoi árachas agus an lá dá n-éilítear sochar dífhostaíochta, ná

(b) maidir le duine ar lú ná dhá chéad is ochtó ranníoc fostaíochta (nach ranníocaí fostaíochta a fhágtar, maidir le sochar dífhostaíochta, as an áireamh faoi mhír 1 den Cheathrú Sceideal a ghabhann le hAcht 1952) atá íoctha ina leith in aghaidh na tréimhse seacht mbliana ranníocaí iomlána díreach roimh an lá a n-éilítear sochar dífhostaíochta ina aghaidh agus na coda (más ann) den bhliain ranníoca atá ag rith an uair sin agus dar críoch an lá sin.

(4) I gcás duine a bhí i dteideal sochair dhífhostaíochta in aghaidh trí chéad agus dhá lá dhéag a bheith tar éis a chirt chun an tsochair sin a ídiú—

(a) athcháileoidh sé chuige nuair a bheidh trí cinn déag de ranníocaí fostaíochta íoctha ina leith in aghaidh seachtainí ranníoca a thosaigh nó a chríochnaigh ón gcéad caoga is séú lá dá raibh sé i dteideal an tsochair sin,

(b) ar é athcháiliú chuige, beidh feidhm arís ag alt 16 (2) d'Acht 1952, arna leasú leis an alt seo, maidir leis, ach, i gcás an tréimhse bhearnaithe fostaíochta inar ídigh sé a cheart chun sochair do mharthain tar éis a athcháilithe, ionann is dá mba thréimhsí bearnaithe fostaíochta ar leithligh an chuid roimh é athcháiliú agus an chuid ina dhiaidh sin.

(5) Tiocfaidh fo-ailt (1) go (4) den alt seo seo i ngníomh an lú lá d'Eanáir, 1968.

Leasú ar alt 6 d'Acht 1952.

6. —(1) Déantar leis seo alt 6 (2) (a cuireadh isteach le hAcht 1960) d'Acht 1952 a leasú—

(a) trí “ceithre scilling agus pingin” a chur in ionad “trí scilling agus naoi bpingin” (a cuireadh isteach le hAcht 1966) i mír (a), agus

(b) trí “ocht scilling agus dhá phingin” a chur in ionad “seacht scilling agus cúig phingin” (a cuireadh isteach le hAcht 1966) i mír (b).

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an 1ú lá d'Eanáir, 1968.

Leasú ar alt 12 d'Acht 1952.

7. —Leasaítear leis seo alt 12 (1) d'Acht 1952 tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

“(bb) daoine ar fostú mar mhúinteoirí i scoileanna coimsitheacha a bhunaigh an tAire Oideachais, nó”.

Leasú ar alt 17 d'Acht 1952.

8. —Leasaítear leis seo alt 17 d'Acht 1952—

(a) tríd an gcoinníoll seo a leanas a chur le fo-alt (2)—

“Ar choinníoll nach mbainfidh na forálacha sin roimhe seo den fho-alt seo le duine—

(a) nach bhfuil páirteach, nó nach bhfuil leas díreach aige, sa díospóid trádála ba chúis leis an saotharstad nó nach bhfuil ag íoc chuici, agus

(b) nach duine de ghrád nó d'aicme oibrithe a raibh comhaltaí de nó di, díreach roimh thosach an tsaotharstaid, ar fostú ina áit fostaíochta agus aon duine acu páirteach sa díospóid nó leas díreach aige inti nó ag íoc chuici.”;

agus

(b) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i bhfo-alt (4) i ndiaidh mhír (b):

“(bb) gur dhiúltaigh sé nó gur mhainnigh sé, gan chúis mhaith, glacadh le haon deis réasúnach ar thréineáil a fháil a sholáthraigh nó a cheadaigh an Chomhairle Oiliúna mar thréineáil oiriúnach ina chás, nó”.

Leasú ar an Dara Sceideal a ghabhann le hAcht 1952.

1956, I.R. Uimh. 236.

9. —(1) (a) Déantar leis seo an Dara Sceideal a ghabhann le hAcht 1952 a leasú trí—

(i) “9s. 0d.” a chur in ionad “7s. 5d.” (a cúireadh isteach le hAcht 1966) agus “7s. 11d.” a chur in ionad “6s. 4d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1966) i mír 1 (a),

(ii) “9s. 0d.” a chur in ionad “7s. 5d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1966) agus “8s. 8d.” a chur in ionad “7s. 1d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1966) i mír 1 (b),

(iii) “6s. 9d.” a chur in ionad “5s. 2d.” (a cuireadh isteach sa dá fhomhír le hAcht 1965) i mír 2 (a) agus (b),

(iv) “5s. 5d.” a chur in ionad “4s. 5d.” i mír 2A (a) (a cuireadh isteach le hAcht 1966) agus “6s. 6d.” a chur in ionad “5s. 6d.” i mír 2A (b) (a cuireadh isteach le hAcht 1966),

(v) “4s. 8d.” a chur in ionad “4s. 0d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1966) i mír 3 (a) agus “5s. 7d.” a chur in ionad “4s. 11d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1966) i mír 3 (b),

(vi) “6s. 2d.” a chur in ionad “5s. 2d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1966) i mír 3A (a) (a cuireadh isteach le hAcht 1960) agus “7s. 3d.” a chur in ionad “6s. 3d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1966) i mír 3A (b),

(vii) “2s. 0d.” a chur in ionad “1s. 10d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1966) i mír 4 (a) (a cuireadh isteach le Rialacháin 1956) agus “2s. 1d.” a chur in ionad “1s. 11d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1966) i mír 4 (b),

(viii) “2s. 0d.” a chur in ionad “1s. 10d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1966) i mír 5 (b) (a cuireadh isteach le Rialacháin 1956),

(ix) “7s. 3d.” a chur in ionad “5s. 8d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1966) i mír 6 (a) (a cuireadh isteach le Rialacháin 1956) agus “8s. 8d.” a chur in ionad “7s. 1d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1966) i mír 6 (b), agus

(x) “7s. 3d.” a chur in ionad “5s. 8d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1966) i mír 7 (a) (a cuireadh isteach le Rialacháin 1956) agus “7s. 9d.” a chur in ionad “6s. 2d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1966) i mír 7 (b).

(b) San fho-alt seo ciallaíonn “Rialacháin 1956” na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Modhnuithe ar Árachas), 1956.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an 1ú lá d'Eanáir, 1968.

Leasú ar an Tríú Sceideal a ghabhann le hAcht 1952.

10. —(1) Déantar leis seo an Tríú Sceideal a ghabhann le hAcht 1952 a leasú tríd an gCuid seo a leanas a chur in ionad Chuid I (a cuireadh isteach le hAcht 1965):

“CUID I

Rátaí na Sochar Tréimhsiúil agus Rátaí na Méaduithe Orthu

An cineál sochair

Ráta Seachtainiúil

Méadú i leith cleithiúnaí aosaithe (más iníoctha)

Méadú i leith linbh cháilithe nó i leith gach duine de bheirt leanbh cháilithe (más iníoctha)

Méadú i leith gach linbh cháilithe de bhreis ar bheirt (más iníoctha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

scilling

scilling

scilling

scilling

1. Sochar Míchumais agus Sochar Dífhostaíochta:

(a) i gcás daoine os cionn ocht mbliana déag d'aois—

(i) fear, bean singil nó baintreach, bean phósta a chónaíonn ar leithligh óna fearchéile agus nach bhféadann aon chúnamh airgid a fháil uaidh nó bean phósta a bhíuil teideal aici chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith fearchéile     ...     ...

57½

45

13

8

(ii) aon bhean phósta eile     ...

45

--

--

--

(b) i gcás daoine faoi bhun ocht mbliana déag d'aois—

má tá teideal ag an duine chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith cleithiúnaí aosaithe     ...

57½

45

13

8

mura bhfuil teideal den sórt sin ag an duine     ...     ...

45

--

--

--

2. Liúntas Máithreachais     ...     ...

60

--

--

--

3. Pinsean Baintrí (ranníocach):

má tá teideal ag an mbaintreach chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe     ...

60

--

13

8

mura bhfuil teideal den sórt sin ag an mbaintreach     ...     ...

57½

--

--

--

4. Liúntas Dílleachta (ranníocach)     ...

35

--

--

--

5. Pinsean Seanaoise (ranníocach)     ...

65

52½

13

8

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh—

(a) a mhéid a bhaineann sé le sochar míchumais, sochar dífhostaíochta agus liúntas máithreachais, an 1ú lá d'Eanáir, 1968, agus

(b) a mhéid a bhaineann sé le pinsean baintrí (ranníocach), le liúntas dílleachta (ranníocach) agus le pinsean seanaoise (ranníocach), an 5ú lá d'Eanáir, 1968.

Leasú ar an gCeathrú Sceideal a ghabhann le hAcht 1952.

1966, Uimh. 16 .

11. —I gcás ina dtiocfaidh duine chun bheith ina ranníocóir fostaithe de bhua alt 36 (1) den Acht Leasa Shóisialaigh (Díobhálacha Ceirde), 1966 , agus nár ranníocóir fostaithe é ar leithligh ón alt sin, measfar nach teacht faoi árachas chun críocha mhír 4 agus mhír 6 (a cuireadh isteach le hAcht 1960) den Cheathrú Sceideal a ghabhann le hAcht 1952 a theacht faoi árachas de bhua an ailt sin agus chun na gcríocha sin measfar a theacht faoi árachas do tharlú nuair a thiocfaidh sé i gcéadóir chun bheith ina ranníocóir fostaithe de bhua alt 4 d'Acht 1952.

Leasú ar an Seachtú Sceideal a ghabhann le hAcht 1952.

12. —Déantar leis seo an Seachtú Sceideal a ghabhann le hAcht 1952 a leasú tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (l) (a cuireadh isteach le hAcht 1965) i Riail 1 (II):

“(m) aon airgead a gheofar faoi scéim reachtúil a riarann an tAire Oibreachais i leith iomarcaíochta nó i modh cúnamh airgid do dhaoine dífhostaithe a athraíonn áit chónaithe,”.

Leasú ar alt 13 d'Acht 1933.

13. —Déantar leis seo alt 13 (1) d'Acht 1933 a leasú tríd an mír seo a leanas a chur isteach i mír (b) i ndiaidh fhomhír (xii) (a cuireadh isteach le hAcht 1964):

“(xiii) aon airgead a gheofar faoi scéim reachtúil a riarann an tAire Oibreachais i leith iomarcaíochta nó i modh cúnamh airgid do dhaoine dífhostaithe a athraíonn áit chónaithe,”.

Leasú ar alt 15 (1) (e) d'Acht 1933.

1940, Uimh. 4 .

14. —Aisghairtear leis seo mír (e) (a cuireadh isteach leis an Acht um Chongnamh Dhíomhaointis (Leasú), 1940 ) d'alt 15 (1) d'Acht 1933.

Leasú ar alt 16 d'Acht 1933.

1948, Uimh. 17 .

15. —Leasaítear leis seo Acht 1933—

(a) tríd an gcoinníoll seo a leanas a chur leis an gcéad mhír d'fho-alt (5):

“Ar choinníoll nach mbainfidh na forálacha sin roimhe seo le duine—

(a) nach bhfuil páirteach, nó nach bhfuil leas díreach aige, sa díospóid trádála ba chúis leis an saotharstad nó nach bhfuil ag íoc chuici, agus

(b) nach duine de ghrád nó d'aicme oibrithe a raibh comhaltaí de nó di, díreach roimh thosach an tsaotharstaid, ar fostú ina áit fostaíochta agus aon duine acu páirteach sa díospóid nó leas díreach aige inti nó ag íoc chuici.”,

(b) trí “nó a dhiúltóidh nó a mhainneoidh gan chúis mhaith, glacadh le haon deis réasúnach ar thréineáil a fháil a sholáthraigh nó a cheadaigh an Chomhairle Oiliúna mar thréineáil oiriúnach ina chás” a chur isteach i bhfo-alt (2) (a cuireadh isteach leis an Acht Leasa Shóisialaigh, 1948 ) i ndiaidh “cúis chóir”, agus

(c) trí “nó a dhiúltaigh sé nó a mhainnigh sé amhlaidh” a chur le deireadh an fho-ailt sin (2).

Leathnú ar an Acht Leasa Shóisialaigh (Díobhálacha Ceirde), 1966 .

1966, Uimh. 16 .

16. —Le linn d'aon duine atá dífhostaithe a bheith ag freastal ar chúrsa tréineála a sholáthraigh nó a cheadaigh an Chomhairle Oiliúna, measfar chun críocha an Achta Leasa Shóisialaigh (Díobhálacha Ceirde), 1966 , é a bheith i bhfostaíocht inárachaithe (díobhálacha ceirde) agus a bheith ar fostú ag an gComhairle Oiliúna.

Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua.

17. —(1) Féadfar an tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 1967 , a ghairm den Acht seo.

(2) Déanfar an tAcht seo, a mhéid a leasaíonn agus a leathnaíonn sé Achtanna na bPinsean Seanaoise, 1908 go 1966, a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna sin mar aon ní amháin agus féadfar Achtanna na bPinsean Seanaoise, 1908 go 1967, a ghairm díobh le chéile, agus a mhéid a leasaíonn agus a leathnaíonn sé na hAchtanna um Chúnamh Dífhostaíochta, 1933 go 1966, forléireofar é ina dteannta mar aon ní amháin agus féadfar na hAchtanna um Chúnamh Dífhostaíochta, 1933 go 1967, a ghairm díobh le chéile, agus a mhéid a leasaíonn agus a leathnaíonn sé na hAchtanna um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaí, 1935 go 1966, forléireofar é ina dteannta mar aon ní amháin agus féadfar na hAchtanna um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaí, 1935 go 1967, a ghairm díobh le chéile, agus a mhéid a leasaíonn agus a leathnaíonn sé na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1952 go 1966, forléireofar é ina dteannta mar aon ní amháin agus féadfar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1952 go 1967, a ghairm díobh le chéile.