Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

17 1969


Uimhir 17 de 1969


AN tACHT UM OIBRITHE TALMHAÍOCHTA (LAETHANTA SAOIRE AGUS PÁ), 1969

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHT PÁIGHE TALMHAÍOCHTA, 1936 AGUS 1945, AGUS DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA UM OIBRITHE TALMHAÍOCHTA (LAETHANTA SAOIRE), 1950 GO 1961. [15 Iúil, 1969.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: