An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II Deontas Báis, Pinsean Easláine. Pinsean Scoir, Liúntas (Cúram) Seanaoise agus Liúntas Banchéile Thréigthe) Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL Coinníollacha Ranníoca (Deontas Báis, Pinsean Easláine, Pinsean Scoir))

12 1970

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1970

CUID III

Ilghnéitheach

Méadú ar rátaí pinsean seanaoise.

1924, Uimh. 19 .

24. —(1) Leasaítear leis seo alt 77 d'Acht 1952—

(a) trí “dhá chéad daichead is seacht bpunt” a chur in ionad “dhá chéad fiche a haon punt” (a cuireadh isteach le hAcht 1969) gach áit a bhfuil sé i bhfo-alt (2) (a cuireadh isteach le hAcht 1964),

(b) trí “dhá chéad tríocha is ceithre phunt” a chur in ionad “dhá chéad is ocht bpunt” (a cuireadh isteach le hAcht 1969) san fho-alt sin,

(c) tríd an Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo a chur in ionad an Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt sin (a cuireadh isteach le hAcht 1969), agus

(d) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2B) (a cuireadh isteach le hAcht 1966):—

“(2B) San alt seo, ciallaíonn ‘leanbh cáilithe’ maidir le héilitheoir nó le pinsinéir—

(a) duine faoi bhun ocht mbliana déag d'aois a bhfuil an t-éilitheoir nó an pinsinéir i dteideal liúntas leanaí ina leith faoi na hAchtanna Leasa Shóisialaigh (Liúntais Leanaí), 1944 go 1970, nó a mbeadh an teideal sin aige dá mba nach raib', an duine os cionn sé bliana déag d'aois,

(b) más bean an t-éilitheoir nó an pinsinéir, leanbh dá cuid faoi bhun ocht mbliana déag d'aois a bhfuil ceann an teaghlaigh ina bhfuil cónaí uirthi i dteideal liúntais leanaí ina leith faoi na hAchtanna sin nó a mbeadh an teideal sin aici dá mba nach raibh an leanbh sin os cionn sé bliana déag d'aois, agus

(c) más baintreach an t-éilitheoir nó an pinsinéir, duine atá os cionn ocht mbliana déag agus faoi bhun bliain agus fiche d'aois, atá ag fáil teagaisc lán-aimsire lae in aon ollscoil, coláiste, scoil nó foras oideachais eile agus a mbeadh an t-éilitheoir nó an pinsinéir i dteideal liúntais leanaí ina leith faoi na hAchtanna sin dá mba nach raibh an duine os cionn sé bliana déag d'aois.”

AN TABLA

An Ráta Pinsin

Rátaí Seachtainiúla

Acmhainn an éilitheora nó an phinsinéara

Éilitheoir nó pinsinéir, gan aon leanbh cáilithe

Éilitheoir nó pinsinéir, leanbh cáilithe amháin

Eilitheoir nó pinsinéir, beirt leanbh cháilithe nó níos mó

(1)

(2)

(3)

(4)

£

s.

£

s.

£

s.

Má bhíonn acmhainn bhliantúil na baintrí arna ríomh go cuí—

ina Neamhní

..

..

..

4

5

5

0

5

15

Móide, má bhíonn níos mó ná beirt leanbh cháilithe ann, seacht scilling agus sé phingin i leith gach linbh cháilithe cháilithe de bhreis ar bheirt.

níos mó ná Neamhní gan bheith níos mó ná

£26 5s. 0d.

..

..

..

4

0

4

15

5

10

níos mó ná £26 5s. 0d. gan bheith níos mó ná

£52 10s. 0d.

..

..

..

3

15

4

10

5

5

níos mó ná £52 10s. 0d. gan bheith níos mó ná

£65 10s. 0d.

..

..

..

3

10

4

5

5

0

níos mó ná £65 10s. 0d. gan bheith níos mó ná

£78 10s. 0d.

..

..

..

3

5

4

0

4

15

níos mó ná £78 10s. 0d. gan bheith níos mó ná

£104 15s. 0d.

..

..

..

3

0

3

15

4

10

níos mó ná £104 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£117 15s. 0d.

..

..

..

2

15

3

0

4

5

níos mó ná £117 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£130 15s. 0d.

..

..

..

2

10

3

5

4

0

níos mó ná £130 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£143 15s. 0d.

..

..

..

2

5

3

0

3

15

níos mó ná £143 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£156 15s. 0d.

..

..

..

2

0

2

15

3

10

níos mó ná £156 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£169 15s. 0d.

..

..

..

1

15

2

10

3

5

níos mó ná £169 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£182 15s. 0d.

..

..

..

1

10

2

5

3

0

níos mó bá £182 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£195 15s. 0d.

..

..

..

1

5

2

0

2

15

níos mó ná £195 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£208 15s. 0d.

..

..

..

1

0

1

15

2

10

níos mó ná £208 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£221 15s. 0d.

..

..

..

0

15

1

10

2

5

níos mó ná £221 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£234 15s. 0d.

..

..

..

0

10

1

5

2

0

níos mó ná £234 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£247 15s. 0d.

..

..

..

0

5

1

0

1

15

(2) Leasaítear leis seo alt 8 d'Acht na bPinsean Sean-Aoise, 1924 , tríd an méid seo a leanas a chur i bhfo-alt (1) in ionad mhír (i) (a cuireadh isteach le hAcht 1964):

“(i) i gcás nach bhfuil aon leanbh is leanbh cáilithe mar a mhínítear i bhfo-alt (2B) (a cuireadh isteach leis an Acht Leasa Shóisialaigh, 1970 ) d'alt 77 den Acht Leasa Shóisialaigh, 1952, ag an duine, ná dhá chéad daichead is seacht bpunt agus cúig scilling déag,”.

(3) Tiocfaidh fo-ailt (1) agus (2) den alt seo i ngníomh an 7ú lá de Lúnasa, 1970.

Méadú ar rátaí cúnaimh dhífhostaíochta.

1935, Uimh. 38 .

25. —(1) Déantar leis seo an Sceideal a ghabhann leis an bhfo-alt seo a chur in Acht 1933 in ionad an Sceidil (a cuireadh isteach le hAcht 1969) a ghabhann leis.

AN SCEIDEAL

Rátaí Cúnamh Dífhostaíochta

Na haicmí daoine lena mbaineann na rátaí cúnaimh dhífhostaíochta atá leagtha amach sa Sceideal seo

An ráta cúnaimh dhífhostaíochta a bhaineann le daoine atá ina gcónaí in aon limistéar uirbeach

An ráta cúnaimh dhífhostaíochta a bhaineann le daoine atá ina gcónaí in aon áit eile

£

s.

£

s.

Duine gan chleithiúnaí

3

12

3

6

Duine ag a bhfuil cleithiúnaí aosaithe     ..

6

8

6

0

Duine ag a bhfuil cleithiúnaí aosaithe agus leanbh cleithiúnach amháin     ..     ..

7

3

6

15

Duine ag a bhfuil cleithiúnaí aosaithe agus beirt leanbh chleithiúnacha nó níos mó     ..     ..

7

18

7

10

móide, má bhíonn níos mó ná beirt leanbh chleithiúnacha ann, 10 scilling i leith gach linbh chleithiúnaigh de bhreis ar bheirt.

móide, má bhíonn níos mó ná beirt leanbh chleithiúnacha ann, 10 scilling i leith gach linbh chleithiúnaigh de bhreis ar bheirt.

Duine ag a bhfuil leanbh chleithiúnach amháin

4

10

4

4

Duine ag a bhfuil beirt leanbh chleithiúnacha nó níos mó     ..

5

5

4

19

móide, má bhíonn níos mó ná beirt leanbh chleithiúnacha ann, 10 scilling i leith gach linbh chleithiúnaigh de bhreis ar bheirt.

móide, ma bhíonn níos mó ná beirt leanbh chleithiúnacha ann, 10 scilling i leith gach linbh chleithiúnaigh de bhreis ar bheirt.

(2) Leasaítear leis seo fo-alt (1A) (a cuireadh isteach le hAcht 1952) d'alt 4 den Acht um Chongnamh Dhíomhaointis (Leasú), 1935 , trí “ocht mbliana déag” a chur in ionad “sé bliana déag” sa mhíniú ar “leanbh cleithiúnach”.

(3) Tiocfaidh fo-ailt (1) agus (2) den alt seo i ngníomh an 29ú lá d'Iúil, 1970.

Méadú ar rátaí áirithe sochair dhífhostaíochta.

26. —(1) Déantar leis na rátaí atá leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo a chur sa Tábla a ghabhann le halt 5 (2) d'Acht 1967 in ionad na rátaí (a cuireadh isteach le hAcht 1969) atá leagtha amach sa Tábla sin.

AN TABLA

An Aicme Duine

Ráta Seachtainiúil

Méadú do chleithiúnach aosaithe (más iníoctha)

Méadú do leanbh cáilithe nó do gach duine de bheirt leanbh cháilithe (más iníoctha)

Méadú do gach leanbh cáilithe de bhreis ar bheirt (más iníoctha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Duine atá i dteideal méadú i leith linbh cháilithe ach nach bhfuil i dteideal méadú i leith cleithiúnaí aosaithe     ..

£3 15s.

--

15s.

10s.

Aon duine eile     ..     ..

£3 12s.

£2 16s.

15s.

10s.

(2) Chun críocha an ailt seo, tiocfaidh forálacha fho-alt (3) d'alt 29 den Acht seo i ngníomh an 30ú lá d'Iúil, 1970.

(3) Tiocfaidh fo-ailt (1) agus (2) den alt seo i ngníomh an 30ú lá d'Iúil, 1970.

Méadú ar rátaí pinsean baintreach (neamhranníocach).

27. —(1) Leasaítear leis seo alt 20 (a cuireadh isteach le hAcht 1952) d'Acht 1935—

(a) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b) d'fho-alt (1) (a cuireadh isteach le hAcht 1969):

“(b) (i) i gcás gan acmhainn bhliantúil na baintrí arna ríomh go cuí a bheith níos mó ná dhá chéad, daichead is seacht bpunt agus cúig scilling déag, de réir an ráta atá leagtha amach i d'Tábla B a ghabhann leis an bhfo-alt seo, agus

(ii) i gcás acmhainn bhliantúil na baintrí arna ríomh go cuí a bheith níos mó ná dhá chéad daichead is seacht bpunt agus cúig scilling déag, de réir an ráta ar dá réir ab iníoctha an pinsean dá mbeadh acmhainn bhliantúil na baintrí arna ríomh go cuí níos mó ná dhá chéad, tríocha is ceithre phunt agus cúig schilling déag ach gan bheith níos mó ná dhá chéad daichead is seacht bpunt agus cúig scilling déag, lúide cúig scilling i leith gach suim trí phunt déag (más ann) atá de bhreis ag an acmhainn bhliantúil sin ar dhá chéad daichead is seacht bpunt agus cúig scilling déag, agus aon chodán de thrí phunt déag a ghlacadh mar thrí phunt déag chun na críche sin”,

agus

(b) tríd an Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo a chur in ionad Tábla B (a cuireadh isteach le hAcht 1969).

TABLA B

Rátaí Seachtainiúla Pinsean Baintreach (Neamhranníocach)

Acmhainn na Baintrí

Baintreach, gan aon leanbh cáilithe

Baintreach, leanbh cáilithe amháin

Baintreach, beirt leanbh cháilithe

(1)

(2)

(3)

(4)

£

s.

£

s.

£

s.

Má bhíonn acmhainn bhliantúil na baintrí arna ríomh go cuí—

ina Neamhní

..

..

..

4

5

5

0

5

15

Móide, má bhíonn níos mó ná beirt leanbh cháilithe ann, seacht scilling agus sé phingin i leith gach linbh cháilithe de bhreis ar bheirt.

níos mó ná Neamhní gan bheith níos mó ná £26 5s. 0d.

4

0

4

15

5

10

níos mó ná £26 5s. 0d. gan bheith níos mó ná £52 10s. 0d.

3

15

4

10

5

5

níos mó ná £52 10s. 0d. gan bheith níos mó ná £65 10s. 0d.

3

10

4

5

5

0

níos mó ná £65 10s. 0d. gan bheith níos mó ná £78 10s. 0d.

3

5

4

0

4

15

níos mó ná £78 10s. 0d. gan bheith níos mó ná £104 15s. 0d.

3

0

3

15

4

10

níos mó ná £104 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£117 15s. 0d.

..

..

2

15

3

10

4

5

níos mó ná £117 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£130 15s. 0d.

..

..

2

10

3

5

4

0

níos mó ná £130 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£143 15s. 0d.

..

..

2

5

3

0

3

15

níos mó ná £143 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£156 15s. 0d.

..

..

2

0

2

15

3

10

níos mó ná £156 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£169 15s. 0d.

..

..

1

15

2

10

3

5

níos mó ná £169 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£182 15s. 0d.

..

..

1

10

2

5

3

0

níos mó ná £182 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£195 15s. 0d.

..

..

1

5

2

0

2

15

níos mó ná £195 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£208 15s. 0d.

..

..

1

0

1

15

2

10

níos mó ná £208 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£221 15s. 0d.

..

..

0

15

1

10

2

5

níos mó ná £221 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£234 15s. 0d.

..

..

0

10

1

5

2

0

níos mó ná £234 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£247 15s. 0d.

..

..

0

5

1

0

1

15

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an 7ú lá de Lúnasa, 1970.

Méadú ar rátaí pinsean dílleachtaí (neamhranníocach).

28. —(1) Déantar leis seo na rátaí atá leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo a chur sa Tábla a ghabhann le halt 25 (a cuireadh isteach le hAcht 1952) d'Acht 1935 in ionad na rátaí (a cuireadh isteach le hAcht 1969) atá leagtha amach sa Tábla sin.

AN TABLA

Rátaí Seachtainiúla Pinsean Dílleachtaí (Neamhranníocach).

Acmhainn an dílleachta

Rátaí Seachtainiúla

£

s.

Má bhíonn acmhainn bhliantúil an dílleachta, arna ríomh go cuí—

gan bheith níos mó ná £23 8s.

..

..

..

..

..

2

5

níos mó ná £23 8s. gan bheith níos mó ná £46 16s.

..

..

1

16

níos mó ná £46 16s. gan bheith níos mó ná £70 4s.

..

..

1

7

níos mó ná £70 4s. gan bheith níos mó ná £93 12s.

..

..

0

18

níos mó ná £93 12s. gan bheith níos mó ná £117 0s.

..

..

0

9

níos mó ná £117 0s.

..

..

..

..

..

..

..

Neamhní

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an 7ú lá de Lúnasa, 1970.

Leathnú ar “leanbh cáilithe”.

29. —(1) Leasaítear leis seo fo-alt (1) d'alt 3 (a cuireadh isteach le hAcht 1952) d'Acht 1935 trí “ocht mbliana déag” a chur in ionad “sé bliana déag” i mír (a) (a cuireadh isteach le hAcht 1969) den mhíniú ar “leanbh cáilithe”.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an 7ú lá de Lúnasa, 1970.

(3) I bhfo-alt (1) d'alt 2 d'Acht 1952, leasaítear leis seo mír (a) den mhíniú ar “leanbh cáilithe” trí “ocht mbliana déag” a chur in ionad “sé bliana déag”.

(4) Tiocfaidh fo-alt (3) den alt seo i ngníomh—

(a) a mhéid a bhaineann sé le sochar míchumais agus le sochar dífhostaíochta, an 5ú lá de Dheireadh Fómhair, 1970, agus

(b) a mhéid a bhaineann sé le haon sochar eile, an 1ú lá de Dheireadh Fómhair, 1970.

(5) Leasaítear leis seo alt 9 d'Acht 1969, trí “ocht mbliana déag” a chur i bhfo-alt (3) in ionad “sé bliana déag” mar a bhfuil na focail dheiridh sin.

(6) Tiocfaidh fo-alt (5) den alt seo i ngníomh an 1ú lá de Dheireadh Fómhair, 1970.

Méadú ar rátaí liúntas leanbh.

1946, Uimh. 8 .

30. —(1) Leasaítear leis seo alt 6 den Acht Liúntas Leanaí (Leasú), 1946, trí “dhá phunt, cúig scilling” a chur in ionad “daichead scilling” (a cuireadh isteach le hAcht 1969) i mír (ii) d'fho-alt (1) (a cuireadh isteach le hAcht 1963).

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an 1ú lá de Dheireadh Fómhair, 1970.

Leasú ar an Tríú Sceideal a ghabhann le hAcht 1952.

31. —(1) Leasaítear leis seo an Tríú Sceideal a ghabhann le hAcht 1952 tríd an gCuid a ghabhann leis an bhfo-alt seo a chur in ionad Chuid I (a cuireadh isteach le hAcht 1969):

CUID I

Rátaí na Sochar Tréimhsiúil agus Rátaí na Méaduithe Orthu

An cineál sochair

Ráta Seachtainiúl

Méadú i leith cleithiúnaí aosaithe (más iníoctha)

Méadú i leith linbh cháilithe nó i leith gach duine de bheirt leanbh cháilithe (más iníoctha)

Méadú i leith linbh cháilithe de bhreis ar bheirt (más iníoctha)

Méadú i leith cleithiúnaí aosaithe faoi alt 26 (4) (más iníoctha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

£

s.

£

s.

£

s.

£

s.

£

s.

1. Sochar Míchumais, Pinsean Easláine agus Sochar Dífhostaíochta:

(a) i gcás daoine os cionn ocht mbliana déag d'aois—

(i) fear, bean singil nó baintreach, bean phósta a chónaíonn ar leithligh óna fearchéile agus nach bhféadann aon chúnamh airgid a fháil uaidh nó bean phósta a bhfuil teideal aici chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith fearchéile     ..

4

10

3

3

0

18

0

13

--

(ii) aon bhean phósta eile     ..

3

12

--

--

--

--

(b) i gcás daoine faoi bhun ocht mbliana déag d'aois—má tá teideal ag an duine chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith cleithiúnaí aosaithe     ..     ..

4

10

3

3

0

18

0

13

--

mura bhfuil teideal den sórt sin ag an duine     ..     ..     ..     ..

3

12

--

--

--

2. Liúntais Máithreachais     ..     ..

4

10

--

--

--

3. Pinsean Baintrí (Ranníocach)     ..

4

10

--

0

18

0

13

2

15

4. Liúntas Dílleachta (Ranníocach)     ..

3

0

--

--

--

--

5. Pinsean Seanaoise (Ranníocach)     ..

5

0

3

10

0

18

0

13

2

15

6. Pinsean Scoir     ..     ..     ..     ..

4

10

3

3

0

18

0

13

--

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh—

(a) a mhéid a bhaineann sé le sochar míchumais, le sochar dífhostaíochta agus le liúntas máithreachais, an 5ú lá de Dheireadh Fómhair, 1970, agus

(b) a mhéid a bhaineann sé le haon sochar eile, an lú lá de Dheireadh Fómhair, 1970.

Leasú ar an Dara Sceideal a ghabhann le hAcht 1952.

32. —Leasaítear leis seo an Dara Sceideal a ghabhann le hAcht 1952 tríd an ráta iomhcuí acu seo a leanas a chur in ionad an ráta ranníoca atá leagtha amach i ngach mír a luaitear i gcolún 1 den Tábla a ghabhann leis an alt seo—

(i) maidir leis an tréimhse dar tosach an 5ú lá de Dheireadh Fómhair, 1970, agus dar críoch an 14ú lá d'Fheabhra, 1971, is é sin, an ráta sin atá leagtha amach, os coinne lua na míre sin sa cholún sin (1), i gcolún (2) den Tábla sin, agus

(ii) ina dhiaidh sin, an ráta sin atá leagtha amach amhlaidh i gcolún (3) den Tábla sin.

AN TABLA

An mhír den Dara Sceideal

An Ráta Ranníoca

An Ráta Ranníoca

(1)

(2)

(3)

s.

d.

pinginí nua

Mír 1 (a)

(i) i gcás fear-ranníocóra fhostaithe

..

15

2

76

(ii) i gcás ban-ranníocóra fhostaithe

..

14

1

70

Mír 1 (b)

(i) i gcás fear-ranníocóra fhostaithe

..

15

4

77

(ii) i gcás ban-ranníocóra fhostaithe

..

15

0

75

Mír 2 (a)

..

..

..

..

..

12

11

65

Mír 2 (b)

..

..

..

..

..

13

1

65

Mír 2A (a)

..

..

..

..

..

10

7

53

Mír 2A (b)

..

..

..

..

..

11

11

60

Mír 3 (a)

..

..

..

..

..

9

11

50

Mír 3 (b)

..

..

..

..

..

11

0

55

Mír 3A (a)

..

..

..

..

..

11

4

57

Mír 3A (b)

..

..

..

..

..

12

8

63

Mír 4 (a)

..

..

..

..

..

3

2

16

Mír 4 (b)

..

..

..

..

..

3

2

16

Mír 5 (a)

..

..

..

..

..

--

--

Mír 5 (b)

..

..

..

..

..

3

2

16

Mír 6 (a)

..

..

..

..

..

13

5

67

Mír 6 (b)

..

..

..

..

..

15

0

75

Mír 7 (a)

..

..

..

..

..

13

5

67

Mír 7 (b)

..

..

..

..

..

14

1

70

Leasú ar alt 6 d'Acht 1952.

33. —Leasaítear leis seo alt 6 (2) (a cuireadh isteach le hAcht 1960) d'Acht 1952 tríd an ráta iomchuí acu seo a leanas a chur in ionad an ráta ranníoca shaorálaigh atá leagtha amach i ngach mír a luaitear i gcolún (1) den Tábla a ghabhann leis an alt seo—

(i) maidir leis an tréimhse dar tosach an 5ú lá de Dheireadh Fómhair, 1970, agus dar críoch an 14ú lá d'Fheabhra, 1971, is é sin, an ráta sin atá leagtha amach, os coinne lua na míre sin sa cholún sin (1), i gcolún (2) den Tábla sin, agus

(ii) ina dhiaidh sin, an ráta sin atá leagtha amach amhlaidh i gcolún (3) den Tábla sin.

AN TABLA

An mhír d'alt 6 (2)

An Ráta Ranníoca

An Ráta Ranníoca

(1)

(2)

(3)

Mír (a)

..

..

..

sé scilling agus ceithre phingin

dhá phingin nua is tríocha

Mír (b)

..

..

..

sé scilling deag agus trí phingin

aon phingin nua is ochtó

Leasú ar an Acht Leasa Shóisialaigh (Díobhálacha Ceirde), 1966 .

1966, Uimh. 16 .

34. —(1) Leasaítear leis seo mar a leanas an tAcht Leasa Shóisialaigh (Díobhálacha Ceirde), 1966 :

(a) in alt 8 (3) (a) cuirfear “cúig phunt” in ionad “seacht scilling is ochtó agus sé phingin” (a cuireadh isteach le hAch 1969),

(b) in alt 8 (3) (b) cuirfear “seacht bpunt” in ionad “céad agus cúig scilling is fiche” (a cuireadh isteach le hAcht 1969),

(c) in alt 9 (7) (a) cuirfear “ceithre chéad agus ochtó punt” in ionad “ceithre chéad agus fiche punt” (a cuireadh isteach le hAcht 1969),

(d) i dTABLA I a ghabhann le halt 9 (8) cuirfear “£7” in ionad “125s. 0d.”, “£6 6s.” in ionad “112s. 6d.” “£5 12s.” in ionad “100s. 0d.”, “£4 18s.” in ionad “87s. 6d.”, “£4 4s.” in ionad “75s. 0d.”, “£3 10s.” in ionad “62s. 6d.”, “£2 16s.” in ionad “50s. 0d.”, “£2 2s.” in ionad “37s. 6d.” agus “£1 8s.” in ionad “25s. 0d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1969),

(e) i dTABLA II a ghabhann le halt 9 (8) cuirfear “£5” in ionad “87s. 6d.”, “£4 10s.” in ionad “78s. 9d.” £4” in ionad “70s. 0d.”, £3 10s.” in ionad “61s. 3d.”, “£3” in ionad “52s. 6d.”, “£2 10s.” in ionad “43s. 9d.”, “£2” in ionad “35s. 0d.”, “£1 10s.” in ionad “26s. 3d..” agus “£1” in ionad “17s. 6d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1969),

(f) in alt 9 (9) (b) (ii) cuirfear “£1 8s.” in ionad “25s. 0d.” agus “£1” in ionad “17s. 6d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1969),

(g) in alt 10 (1) cuirfear “trí phunt agus trí scilling” in ionad “dhá scilling is seasca agus sé phingin” (a cuireadh isteach le hAcht 1969),

(h) in alt 11 (1) cuirfear “ocht scilling déag” in ionad “cúig scilling déag agus sé phingin” agus “trí scilling déag” in ionad “deich scilling agus sé phingin” (a cuireadh isteach le hAcht 1968),

(i) in alt 12 (1) (a) cuirfear “trí phunt agus dhá scilling déag” in ionad “dhá scilling is seasca agus sé phingin” (a cuireadh isteach le hAcht 1969),

(j) in alt 12 (1) (b) cuirfear “ceithre phunt agus deich scilling” in ionad “cúig scilling is seachtó” (a cuireadh isteach le hAcht 1969),

(k) in alt 15 (1) (a) (i) cuirfear “cúig phunt” in ionad “seacht scilling is ochtó agus sé phingin” (a cuireadh isteach le hAcht 1969).

(l) in alt 15 (1) (a) (ii) cuirfear “seacht bpunt” in ionad “céad fiche is cúig scilling” (a cuireadh isteach le hAcht 1969),

(m) in alt 17 (2) cuirfear “sé phunt” in ionad “céad fiche is cúig scilling” (a cuireadh isteach le hAcht 1969),

(n) in alt 18 (2) cuirfear “sé phunt” in ionad “céad is cúig scilling” (a cuireadh isteach le hAcht 1969),

(o) in alt 18 (3) cuirfear “trí chéad is cúig phunt déag” in ionad “dhá chéad seachtó is cúig phunt” (a cuireadh isteach le hAcht 1969),

(p) in alt 19 cuirfear “ocht scilling déag” in ionad “cúig scilling déag agus sé phingin” agus “trí scilling déag” in ionad “deich scilling agus sé phingin” (a cuireadh isteach le hAcht 1968),

(q) in alt 20 cuirfear tagairt do dhá phunt in ionad tagartha do cheithre scilling is tríocha (a cuireadh isteach de hAcht 1969) gach áit a bhfuil an tagairt sin agus cuirfear tagairt do shé phunt in ionad tagartha do chéad is cúig scilling (a cuireadh isteach le hAcht 1969) gach áit a bhfuil an tagairt sin,

(r) in alt 21 (2) cuirfear “trí phunt agus cúig scilling” in ionad “seacht scilling is caoga agus sé phingin” (a cuireadh isteach le hAcht 1969),

(s) in alt 25 (3) (a) cuirfear “punt” in ionad “seacht scilling déag agus sé phingin” (a cuireadh isteach le hAcht 1969),

(t) in alt 25 (3) (b) cuirfear “punt agus ocht scilling” in ionad “cúig scilling is fiche” (a cuireadh isteach le hAcht 1969),

(u) in alt 36 (2) (b) cuirfear “11 pingin nua” in ionad “2s. 2d.” agus “8 bpingin nua” in ionad “1s. 7d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1969).

(v) in alt 36 (3) cuirfear “11 pingin nua” in ionad “2s. 2d.” agus “8 bpingin nua” in ionad “1s. 7d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1969).

(2) Déantar leis seo an míniú ar “leanbh atá cáilithe chun críocha an Achta seo” atá in alt 1 (1) den Acht Leasa Shóisialaigh (Díobhálacha Ceirde), 1966 , a leasú tríd an bhfocal “agus” a chur isteach i ndeireadh mhír (b) agus mír (d) agus an focal “agus” atá díreach roimh an mír sin a scriosadh.

(3) (a) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh—

(i) sa mhéid a bhaineann sé le míreanna (a) go (t), an 5ú lá de Dheireadh Fómhair, 1970, agus

(ii) sa mhéid a bhaineann sé le míreanna (u) agus (v), an 15ú lá d'Fheabhra, 1971.

(b) Tiocfaidh fo-alt (2) den alt seo i ngníomh an 5ú lá de Dheireadh Fómhair, 1970.

Srian le halt 13 d'Acht 1966 agus le rialacháin áirithe faoi alt 32 d'Acht 1952.

35. —(1) Ní oibreoidh alt 13 d'Acht 1966 i gcaitheamh na tréimhse iomchuí chun a cheadú do dhuine pinsean seanaoise (neamhranníocach) a fháil in aghaidh na tréimhse sin nó in aghaidh aon choda den tréimhse sin ar an aon-chúis toisc, de bhua na méaduithe ar rátaí an phinsin sin faoi alt 24 den Acht seo, go mbeadh ráta an phinsin sin ab iníoctha leis an duine sin níos mó ná ráta an phinsin seanaoise (ranníocach) nó ráta an phinsin baintrí (ranníocach) chun a bhfuil teideal ag an duine sin.

(2) Ní oibreoidh na rialacháin a rinneadh faoi alt 32 d'Acht 1952 (arna leasú le halt 7 d'Acht 1966) agus a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire ní oibreoidh siad i gcaitheamh na tréimhse iomchuí chun a cheadú do bhaintreach pinsean baintrí (neamhranníocach) a fháil in aghaidh na tréimhse sin nó in aghaidh aon choda den tréimhse sin ar an aon-chúis toisc, de bhua na méaduithe ar rátaí an phinsin sin faoi alt 27 den Acht seo, go mbeadh ráta an phinsin sin ab iníoctha léi níos mó ná ráta an phinsin baintrí (ranníocach) ab iníoctha léi.

(3) San alt seo ciallaíonn “tréimhse iomchuí” an tréimhse dar tosach an 7ú lá de Lúnasa, 1970, agus dar críoch an 5ú lá de Dheireadh Fómhair, 1970.

Leasú ar Riail 1 (III) den Seachtú Sceideal a ghabhann le hAcht 1952.

36. —Leasaítear leis seo an Seachtú Sceideal a ghabhann le hAcht 1952 tríd an méid seo a leanas a chur le Riail 1 (III) “ach chun críocha na Rialach seo, ní dhéanfar iostán a cuireadh ar fáil faoi Achtanna na Sclábhaithe 1833 go 1962, agus a dílsíodh don duine nó do chéile an duine sin de bhun na nAchtanna sin nó de bhun Acht na dTithe, 1966 (Uimh. 21 de 1966) , a áireamh már mhaoin a úsáideann nó a theachtann an duine sin nó céile an duine sin go pearsanta fad is nach mbeidh íoc na blianachta ceannaigh comhlánaithe.”