Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

24 1971


Uimhir 24 de 1971


ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1971

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE MAIDIR LE BAINC AGUS LE BAINCÉIREACHT, LENA nÁIRÍTEAR SOCRÚ LE hAGHAIDH CEADÚNÚ AGUS MAOIRSIÚ BANC AG BANC CEANNAIS NA hÉIREANN, DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ ACHTANNA AN AIRGID REATHA AGUS AN BHAINC CEANNAIS, 1927 GO 1964, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [28 Iúil, 1971.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: