An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA, 1972) Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL Earraí agus Seirbhísí is Inmhuirir de réir Ra ta Zero faoin gcéad)

22 1972

AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA, 1972

AN CHEAD SCEIDEAL

Gníomhaíochtaí Díolmhaithe

Alt 1.

(i) Soláthar stoc, scaireanna agus urrús eile;

(ii) soláthar stampaí neamhúsáidte postais, fioscacha nó árachais shóisialaigh de chuid na hÉireann; nó stampaí, cúpóin nó airíochtaí eile ar iad a sholáthar mar rudaí i gcaingean i leith comaoin airgid a mhuirearaítear ar leithligh ón gcomaoin i leith aon earraí nó seirbhísí eile a sholáthraítear in éineacht le soláthar na rudaí i gcaingean sin agus is réasúnach ag féachaint do luach malairte na rudaí i gcaingean sin;

(iii) seachadadh uisce ag údaráis áitiúla;

(iv) earraí do-chorraithe a ligean ach amháin—

(a) ligean innealra nó suiteálacha gnó ar iad a ligean ar leithligh ó aon earraí do-chorraithe eile ar cuid díobh na hearraí nó na suiteálacha sin;

(b) ligean i gcúrsa gnó óstáin a sheoladh; agus

(c) soláthar cóiríochta páirceála d'fheithiclí ag oibritheoirí carrchlósanna;

(v) cothú agus iostas a sholáthar ar shlí seachas i gcúrsa gnó óstáin a sheoladh;

(vi) seirbhísí a sholáthraíonn an Stát nó údarás áitiúil seachas bóithre, cuanta agus oibreacha séarachais a dhéanamh, a dheisiú, a chothabháil agus a fheabhsú;

(vii) seirbhísí a thugtar mar mhalairt ar phá agus tuarastail ar inmhuirir cáin ioncaim ina leith faoi Sceideal E den Acht Cánach Ioncaim, 1967 ;

(viii) seirbhísí gairmiúla liachta, déidliachta, súil-liachta nó oideachais seachas seirbhísí a dhéantar i gcúrsa gnó a sheoladh arb é atá ann go hiomlán nó go páirteach earraí a dhíol;

(ix) seirbhísí a dhéanann ospidéil, tithe banaltrais, scoileanna agus bunachais dá samhail sin;

(x) seirbhísí a dhéantar i gcúrsa a ngairme ag aturnaetha, cuntasóirí, achtúirí agus tréidleá;

(xi) seirbhísí a dhéantar i gcúrsa a ngairme ag abhcóidí;

(xii) seirbhísí gníomhaireachta maidir le—

(a) cóir iompair do phaisinéirí nó cóiríocht do dhaoine a shocrú,

(b) seachadadh earraí arna ndíol ag gníomhaire tithe, nó ag ceantálaí in imthosca de shórt nach meastar gurb é an ceantálaí a sheachaid na hearraí,

(c) bailiú fiacha, cíosanna nó préimheanna árachais, agus

(d) seirbhísí díolmhaithe eile a dhéanamh;

(xiii) seirbhísí baincéireachta agus árachais;

(xiv) airgead a thabhairt ar iasacht nó creidmheas a thabhairt ar shlí seachas trí fhruilcheannach nó idirbhearta díola creidmheasa;

(xv) na seirbhísí náisiúnta craolacháin agus telefíse, gan fógraíocht a áireamh;

(xvi) paisinéirí, mar aon leis an mbagáiste atá ina dteannta, a iompar sa Stát agus mótar-fheithioil a fhruiliú (dá ngairtear an fruiliú reatha sa mhír seo) do dhuine is mótar fheithicil atá deartha agus déanta chun daoine a iompar de bhóthar, faoi chonradh, seachas conradh de chineál dá dtagraítear in alt 3 (1) (b), d'aon téarma nó cuid de théarma nach rachaidh thar 5 sheachtain ar é a chur le téarma aon fhruilithe den sórt sin (cibé acu is fruiliú na mótar-fheithicle céanna nó fruiliú mótar-fheithicle eile é) chun an duine chéanna i rith na tréimhse 12 mí dar chríoch dáta tosach feidhme an fhruilithe reatha;

(xvii) gealltóireacht;

(xviii) ticéid nó cúpóin a eisiúint le haghaidh crannchuir;

(xix) daoine a ligean isteach go dtí garraí ainmhithe;

(xx) dálais spóirt, aontaí taispeántais nó taisealbhaí talmhaíochta, tráchtála nó tionscail a sheoladh agus daoine a ligean isteach chucu;

(xxi) fuil dhaonna a bhailiú, a stóráil agus a sholáthar;

(xxii) adhlacóireacht;

(xxiii) seirbhísí luachála a dhéanann ceantálaí, gníomhaire tithe nó suirbhéir cairte.