An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT NA nGIÚIRÉITHE, 1976) Ar Aghaidh (CUID II Cáilíocht agus Dliteanas chun Fónamh mar Ghiúróir)

4 1976

ACHT NA nGIÚIRÉITHE, 1976

CUID I

Réamhráiteach

Gearrtheideal.

1. —Féadfar Acht na nGiúiréithe, 1976 , a ghairm den Acht seo.

Léiriú.

2. —(1) San Acht seo—

ciallaíonn “contae” contae riaracháin;

ciallaíonn “toghairm ghiúiré” toghairm faoi alt 12;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Dlí agus Cirt.

(2) Forléireofar tagairtí san Acht seo d'aon achtachán mar thagairtí don achtachán sin arna leasú nó arna leathnú le haon achtachán ina dhiaidh sin, lena n-áirítear an tAcht seo.

(3) (a) Aon tagairt san Acht seo d'alt nó do Sceideal is tagairt í d'alt den Acht seo nó do Sceideal a ghabhann leis an Acht seo mura gcuirtear in iúl gur tagairt d'achtachán éigin eile atá beartaithe.

(b) Aon tagairt san Acht seo d'fho-alt is tagairt í don fho-alt den alt ina bhfuil an tagairt mura gcuirtear in iúl gur tagairt d'fhoráil éigin eile atá beartaithe.

Caiteachais.

3. —Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

Aisghairm.

4. —Déantar leis seo gach achtachán a luaitear sa Dara Sceideal a aisghairm a mhéid a shonraítear i gcolún (3) den Sceideal sin.