Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

39 1976


Uimhir 39 de 1976


AN tACHT UM FHIADHÚLRA, 1976

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO CHAOMHNÚ FIADHÚLRA (LENA nÁIRÍTEAR GÉIM) AGUS CHUN NA CRÍCHE SIN DO CHOSAINT CRÉATÚIR FHIÁINE AGUS FLORA ÁIRITHE, DÁ CHUMASÚ COMHLACHT A BHUNÚ DÁ nGAIRFEAR SA GHAEILGE AN CHOMHAIRLE UM FHIADHÚLRA AGUS SA BHÉARLA THE WILDLIFE ADVISORY COUNCIL AGUS DO MHÍNIÚ A FHEIDHMEANNA, DÁ CHUMASÚ COMHLACHTAÍ ÁIRITHE EILE A BHUNÚ CHUN SEIRBHÍSÍ ÁIRITHE A SHOLÁTHAR NÓ A RIARADH, DÁ CHUMASÚ ANACLANNA AGUS TEARMAINN LE hAGHAIDH FIADHÚLRA A BHUNÚ AGUS A CHOTHABHÁIL, DÁ CHUMASÚ DÉILEÁIL I bhFIADHÚLRA, AGUS Á nGLUAISEACHT, Á RIALÁIL AGUS Á STIÚRADH, DO DHÉANAMH SOCRUITHE ÁIRITHE MAIDIR LE TALAMH, LE hUISCÍ INTÍRE AGUS LE FARRAIGÍ TEORANN AN STÁIT, DO LEASÚ ACHTACHÁN ÁIRITHE AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE EILE INA dTAOBH SIN THUAS. [22 Nollaig, 1976]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: