An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (TODO) Ar Aghaidh (Caibidil 2 Cáin Ioncaim )

5 2005

TODO

CUID 1

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

Caibidil 1

Léiriú

Léiriú (Cuid 1).

1. Sa Chuid seo ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997.