Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

21 2007

/images/harp.jpg


Uimhir 21 de 2007


AN tACHT UM RIALÚ FOIRGNÍOCHTA 2007

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal, comhlua, forléiriú agus tosach feidhme.

2 . Léiriú.

CUID 2

Leasú ar an Acht um Rialú Foirgníochta 1990

3 . Leasú ar alt 1 (léiriú) d’Acht 1990.

4 . Leasú ar alt 3 (rialacháin fhoirgníochta) d’Acht 1990.

5 . Leasú ar alt 6 (rialacháin rialaithe foirgníochta) d’Acht 1990.

6 . Leasú ar alt 7 (achomhairc) d’Acht 1990.

7 . Leasú ar Acht 1990 — ailt 7A agus 7B nua.

8 . Leasú ar alt 8 (fógra forfheidhmiúcháin) d’Acht 1990.

9 . Leasú ar alt 9 (iarratas chun na Cúirte Dúiche i ndáil le fógra forfheidhmiúcháin) d’Acht 1990.

10 . Leasú ar alt 12 (ordú ón Ard-Chúirt i ndáil le foirgnimh agus oibreacha) d’Acht 1990.

11 . Leasú ar alt 17 (pionóis) d’Acht 1990.

12 . Leasú ar Acht 1990 — ailt nua 17A agus 17B.

CUID 3

Ailtirí a Chlárú

13 . An comhlacht clárúcháin agus an Bord Iontrála (Cuid 3).

14 . Ailtirí a chlárú.

15 . Náisiúnaigh as stáit áirithe eile a chlárú — na príomhearnálacha náisiúnach den sórt sin.

16 . Earnáil bhreise náisiúnach ó stáit áirithe eile atá inchláraithe.

17 . Táillí (Cuid 3).

18 . Toirmeasc ar dhuine an téarma “ailtire” a úsáid mura rud é go bhfuil sé nó sí cláraithe.

19 . An Cláraitheoir (Cuid 3).

20 . Ainm a bhaint den chlár (Cuid 3).

21 . An Bord Measúnachta Teicniúla (Cuid 3).

22 . Nós imeachta an Bhoird Measúnachta Teicniúla (Cuid 3).

23 . An Coiste Iompair Ghairmiúil (Cuid 3).

24 . An Bord Achomhairc (Cuid 3).

25 . An nós imeachta maidir le hachomhairc (Cuid 3).

26 . Achomharc chuig an Ard-Chúirt i gcoinne cinnidh ón mBoird Achomhairc (Cuid 3)

27 . Dlínse áirithe eile de chuid an Bhoird Achomhairc (Cuid 3).

CUID 4

Suirbhéirí Cainníochta a Chlárú

28 . An comhlacht clárúcháin agus an Bord Iontrála (Cuid 4).

29 . Suirbhéirí cainníochta a chlárú.

30 . Náisiúnaigh as stáit eile atá cáilithe lena gclárú (Cuid 4).

31 . Táillí (Cuid 4).

32 . Toirmeasc ar dhuine an téarma “suirbhéir cainníochta” a úsáid mura rud é go bhfuil sé nó sí cláraithe.

33 . An Cláraitheoir (Cuid 4).

34 . Ainm a bhaint den chlár (Cuid 4).

35 . An Bord Measúnachta Teicniúla (Cuid 4).

36 . Nós imeachta an Bhoird Measúnachta Teicniúla (Cuid 4).

37 . An Coiste Iompair Ghairmiúil (Cuid 4).

38 . An Bord Achomhairc (Cuid 4).

39 . An nós imeachta maidir le hachomhairc (Cuid 4).

40 . Achomharc chuig an Ard-Chúirt i gcoinne bhreith an Bhoird Achomhairc (Cuid 4).

41 . Dlínse áirithe eile de chuid an Bhoird Achomhairc (Cuid 4).

CUID 5

Suirbhéirí Foirgníochta a Chlárú.

42 . A comhlacht clárúcháin agus an Bord Iontrála (Cuid 5).

43 . Suirbhéirí foirgníochta a chlárú.

44 . Náisiúnaigh as stáit eile atá cáilithe lena gclárú (Cuid 5).

45 . Táillí (Cuid 5).

46 . Toirmeasc ar dhuine an téarma “suirbhéir foirgníochta” a úsáid mura rud é go bhfuil sé nó sí cláraithe.

47 . An Cláraitheoir (Cuid 5).

48 . Ainm a bhaint den chlár (Cuid 5).

49 . An Bord Measúnachta Teicniúla (Cuid 5).

50 . Nós imeachta an Bhoird Measúnachta Teicniúla (Cuid 5).

51 . An Coiste Iompair Ghairmiúil (Cuid 5).

52 . An Bord Achomhairc (Cuid 5).

53 . An nós imeachta maidir le hachomhairc (Cuid 5).

54 . Achomharc chuig an Ard-Chúirt i gcoinne bhreith an Bhoird Achomhairc (Cuid 5).

55 . Dlínse áirithe eile de chuid an Bhoird Achomhairc (Cuid 5).

CUID 6

Feidhmiúlacht chun Cleachtadh

56 . Caighdeáin Iompair Ghairmiúil a bhunú.

57 . Gearáin leis an gCoiste Iompair Gairmiúil.

58 . Cinneadh an Choiste Iompair Ghairmiúil.

59 . Imeachtaí le bheith faoi phribhléid.

CUID 7

Forálacha Ilghnéitheacha

60 . Clárú sealadach faoi Theideal II den Treoir.

61 . Féadfaidh comhlacht clárúcháin cúnamh a lorg agus rialacha a dhéanamh.

62 . Féadfaidh comhlacht clárúcháin táillí a shonrú.

63 . Cáilíochtaí breise.

64 . Rialacháin.

65 . An clár a cheartú.

66 . Caiteachais de chuid comhlachtaí clárúcháin, bord agus coistí, etc.

67 . Cionta faoin Acht seo a ionchúiseamh.

68 . Luach fianaiseach sleachta as an gclár.

69 . Daoine a ainmniú chuig boird nó coistí agus toghcháin.

70 . Seilbh oifige ag comhaltaí de chuid bord, etc., arna gceapadh ag comhlacht clárúcháin.

71 . Imeachtaí ag cruinnithe de chuid bord nó coistí.

72 . Feidhmeanna i ndáil le rialacháin nó treoracha ó Chomhairle an AE nó ó Pharlaimint na hEorpa.

73 . Tuarascáil bhliantúil ó chomhlacht clárúcháin.


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Rialú Foirgníochta 1990

1990, Uimh. 3

Acht na gComhphobal Eorpach 1972

1972, Uimh. 27

Petty Sessions (Ireland) Act 1851

1851, Vict., c. 93

/images/harp.jpg


Uimhir 21 de 2007


AN tACHT UM RIALÚ FOIRGNÍOCHTA 2007

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ AN ACHTA UM RIALÚ FOIRGNÍOCHTA 1990; DO RIALÁIL ÚSÁID NA dTEIDEAL “AILTIRE”, “SUIRBHÉIR CAINNÍOCHTA” AGUS “SUIRBHÉIR FOIRGNÍOCHTA”; DO CHUR I nGNÍOMH FORÁLACHA ÁIRITHE DE THREOIR 2005/36/CE AN 7 MEÁN FÓMHAIR 2005 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE MAIDIR LE hAITHEANTAS A THABHAIRT DO CHÁILÍOCHTAÍ GAIRMIÚLA AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[21 Aibreán, 2007]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: