An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID 6 Ilghnéitheach ) Ar Aghaidh (SCEIDEAL 2 Rátaí Cánach Leictreachais)

3 2008

TODO

SCEIDEAL 1

Leasuithe de dhroim Athruithe ar Chreidmheasanna Cánach Pearsanta

Alt 3 .

Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2008 agus le blianta measúnachta dá héis, leasaítear an tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997 mar a leanas:

(a) in alt 461, trí “€3,660” a chur in ionad “€3,520” sa dá áit a bhfuil sé, agus trí “€1,830” a chur in ionad “€1,760”;

(b) in alt 461A, trí “€600” a chur in ionad “€550”;

(c) in alt 462, trí “€1,830” a chur in ionad “€1,760” i bhfo-alt (2);

(d) in alt 463, trí “€4,000”, “€3,500”, “€3,000”, “€2,500” agus “€2,000”, faoi seach, a chur in ionad “€3,750”, “€3,250”, “€2,750”, “€2,250” agus “€1,750” i bhfo-alt (2);

(e) in alt 464, trí “€650” agus “€325”, faoi seach, a chur in ionad “€550” agus “€275”;

(f) in alt 465, trí “€3,660” a chur in ionad “€3,000” i bhfo-alt (1);

(g) in alt 466A, trí “€900” a chur in ionad “€770” i bhfo-alt (2);

(h) in alt 468, trí “€1,830” agus “€3,660”, faoi seach, a chur in ionad “€1,760” agus “€3,520” i bhfo-alt (2); agus

(i) in alt 472, trí “€1,830” a chur in ionad “€ 1,760”, sa dá áit a bhfuil sé, i bhfo-alt (4).