An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (SCEIDEAL 1 Leasuithe de dhroim Athruithe ar Chreidmheasanna Cánach Pearsanta) Ar Aghaidh (SCEIDEAL 3 Aisghairm i ndáil leis an Dlí Máil )

3 2008

TODO

SCEIDEAL 2

Rátaí Cánach Leictreachais

Alt 58 .

An cineál úsáide

An ráta cánach

Úsáid ghnó

€0.5 in aghaidh na huaire Meigeavata

Úsáid nach úsáid gnó

€1.0 in aghaidh na huaire Meigeavata