An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (SCEIDEAL 4 Leasuithe Ilghnéitheacha a Bhaineann leis an Leasú ar an Míniú ar Dhuine Inchánach ) Ar Aghaidh (SCEIDEAL 6 Leasuithe Ilghnéitheacha i nDáil le hÉilimh ar Aisíoc Cánach)

3 2008

TODO

SCEIDEAL 5

Dleacht Stampa ar Ionstraimí

Alt 125 .

CUID 1

Tíolacas nó Aistriú ar Dhíol aon mhaoine seachas stoic nó urrúis inmhargaidh nó polasaí árachais nó polasaí árachais saoil

“(1) I gcás nach mó ná €127,000 méid nó luach na comaoine don díol is inchurtha i leith maoine cónaithe agus go bhfuil ráiteas san ionstraim á dheimhniú go bhfuil an chomaoin don díol, de réir mar a bheidh—

(a) inchurtha go hiomlán i leith maoine cónaithe, nó

(b) inchurtha go páirteach i leith maoine cónaithe,

agus nach bhfuil an t-idirbheart a chuirtear i gcrích leis an ionstraim sin ina chuid d’idirbheart is mó nó de shraith idirbheart ar mó ina leith ná €127,000 méid nó luach, nó méid nó luach comhiomlán, na comaoine is inchurtha i leith maoine cónaithe:

don chomaoin is inchurtha i leith maoine cónaithe

Díolmhaithe.

(2) I gcás nach bhfuil feidhm ag mír (1) agus go mbeidh méid nó luach na comaoine don díol go hiomlán nó go páirteach inchurtha i leith maoine cónaithe agus go bhfuil ráiteas san ionstraim á dheimhniú go bhfuil an chomaoin don díol, de réir mar a bheidh—

(a) inchurtha go hiomlán i leith maoine cónaithe, nó

(b) inchurtha go páirteach i leith maoine cónaithe,

agus nach bhfuil an t-idirbheart a chuirtear i gcrích leis an ionstraim sin ina chuid d’idirbheart is mó nó de shraith idirbheart ar ina leith, dá mbeadh idirbheart is mó nó sraith idirbheart ann, a bheadh méid nó luach, nó méid nó luach comhiomlán, na comaoine (seachas an chomaoin don díol lena mbaineann atá go hiomlán nó go páirteach inchurtha i leith maoine cónaithe) inchurtha go hiomlán nó go páirteach i leith maoine cónaithe:

don chomaoin is inchurtha i leith maoine cónaithe

0 faoin gcéad den chéad €125,000 den chomaoin, 7 faoin gcéad den chéad €875,000 eile den chomaoin agus 9 faoin gcéad d’iarmhéid na comaoine dá éis sin ach i gcás gur méid nach iolraí de €1 an méid is toradh ar an ríomh de réir ráta faoin gcéad, déanfar an méid a ríomhtar amhlaidh a chothromú síos chuig an € is gaire.

(3) I gcás nach mbeidh feidhm ag míreanna (1) agus (2) agus go mbeidh méid nó luach na comaoine don díol inchurtha go hiomlán nó go páirteach i leith maoine cónaithe agus go bhfuil ráiteas san ionstraim á dheimhniú go bhfuil an chomaoin don díol, de réir mar a bheidh—

(a) inchurtha go hiomlán i leith maoine cónaithe, nó

(b) inchurtha go páirteach i leith maoine cónaithe,

agus go bhfuil an t-idirbheart a chuirtear i gcrích leis an ionstraim sin ina chuid d’idirbheart níos mó nó de shraith idirbheart ar ina leith is méid is comhionann le Y méid nó luach, nó méid nó luach comhiomlán, na comaoine is inchurtha i leith maoine cónaithe

i gcás—

gurb é Y an méid nó luach, nó méid nó luach comhiomlán, na comaoine i leith an idirbhirt is mó nó na sraithe idirbheart is inchurtha i leith maoine cónaithe:

don chomaoin is inchurtha i leith maoine cónaithe

Dleacht stampa de mhéid a chinnfear de réir na foirmle—

A x B

C

i gcás—

gurb é A an méid dleachta stampa a bheadh inmhuirearaithe faoi mhír (2) ar mhéid nó luach, nó méid nó luach comhiomlán, na comaoine i leith an idirbhirt is mó nó na sraithe idirbheart is inchurtha i leith maoine cónaithe dá mbeadh feidhm ag mír (2) maidir leis an gcomaoin sin,

gurb é B méid nó luach na comaoine don díol lena mbaineann is inchurtha i leith maoine cónaithe, agus

gurb é C méid nó luach, nó méid nó luach comhiomlán, na comaoine i leith an idirbhirt is mó nó na sraithe idirbheart is inchurtha i leith maoine cónaithe,

ach i gcás gur méid nach iolraí de €1 an méid is toradh ar an ríomh, déanfar an méid a ríomhtar amhlaidh a chothromú síos chuig an € is gaire.

(4) I gcás nach mbeidh feidhm ag míreanna (1) go (3) agus go bhfuil méid nó luach na comaoine don díol inchurtha go hiomlán nó go páirteach i leith maoine cónaithe:

don chomaoin is inchurtha i leith maoine cónaithe

9 faoin gcéad den chomaoin ach i gcás gur méid nach iolraí de €1 an méid is toradh ar an ríomh, déanfar an méid a ríomhtar amhlaidh a chothromú síos chuig an € is gaire.”.

CUID 2

Léas

“(a) i gcás gur aon airgead, stoc nó urrús an chomaoin, nó aon chuid den chomaoin (seachas cíos), atá ag dul chun an léasóra nó chun aon duine eile, agus

(i) nach mó ná €127,000 méid nó luach na comaoine sin is inchurtha i leith maoine cónaithe agus go bhfuil ráiteas sa léas á dheimhniú go bhfuil an chomaoin (seachas cíos) don léas, de réir mar a bheidh—

(I) inchurtha go hiomlán i leith maoine cónaithe, nó

(II)inchurtha go páirteach i leith maoine cónaithe,

agus nach bhfuil an t-idirbheart a chuirtear i gcrích leis an ionstraim sin ina chuid d’idirbheart is mó nó de shraith idirbheart ar mó ina leith ná €127,000 méid nó luach, nó méid nó luach comhiomlán, na comaoine (seachas cíos) is inchurtha i leith maoine cónaithe:

don chomaoin is inchurtha i leith maoine cónaithe

Díolmhaithe.

(ii) go bhfuil méid nó luach na comaoine sin don léas go hiomlán nó go páirteach inchurtha i leith maoine cónaithe agus go bhfuil ráiteas san ionstraim á dheimhniú go bhfuil an chomaoin (seachas cíos) don léas, de réir mar a bheidh—

(I) inchurtha go hiomlán i leith maoine cónaithe, nó

(II) inchurtha go páirteach i leith maoine cónaithe,

agus nach bhfuil an t-idirbheart a chuirtear i gcrích leis an ionstraim sin ina chuid d’idirbheart níos mó nó de shraith idirbheart ar ina leith, dá mbeadh idirbheart níos mó nó sraith idirbheart ann, a bheadh méid nó luach, nó méid nó luach comhiomlán, na comaoine (seachas an chomaoin don léas lena mbaineann atá go hiomlán nó go páirteach inchurtha i leith maoine cónaithe agus seachas cíos) go hiomlán nó go páirteach inchurtha i leith maoine cónaithe agus nach bhfuil feidhm ag clásal (i):

don chomaoin is inchurtha i leith maoine cónaithe

0 faoin gcéad den chéad €125,000 den chomaoin, 7 faoin gcéad den chéad €875,000 eile den chomaoin agus 9 faoin gcéad d’iarmhéid na comaoine dá éis sin ach i gcás gur méid nach iolraí de €1 an méid is toradh ar an ríomh de réir ráta faoin gcéad, déanfar an méid a ríomhtar amhlaidh a chothromú síos chuig an € is gaire.

(iii) go bhfuil méid nó luach na comaoine sin don léas inchurtha go hiomlán nó go páirteach i leith maoine cónaithe agus go bhfuil ráiteas san ionstraim á dheimhniú go bhfuil an chomaoin (seachas cíos) don léas, de réir mar a bheidh

(I) inchurtha go hiomlán i leith maoine cónaithe, nó

(II) inchurtha go páirteach i leith maoine cónaithe,

agus go bhfuil an t-idirbheart a chuirtear i gcrích leis an ionstraim sin ina chuid d’idirbheart níos mó nó de shraith idirbheart ar ina leith is méid is comhionann le Y méid nó luach, nó méid nó luach comhiomlán, na comaoine (seachas cíos) is inchurtha i leith maoine cónaithe

i gcás—

gurb é Y méid nó luach, nó méid nó luach comhiomlán, na comaoine (seachas cíos) i leith an idirbhirt is mó nó na sraithe idirbheart is inchurtha i leith maoine cónaithe:

agus nach bhfuil feidhm ag clásail (i) agus (ii):

don chomaoin is inchurtha i leith maoine cónaithe

Dleacht stampa de mhéid a chinnfear de réir na foirmle—

A x B

C

i gcás—

gurb é A an méid dleachta stampa a bheadh inmhuirearaithe faoi chlásal (ii) ar mhéid nó luach, nó méid nó luach comhiomlán, na comaoine (seachas cíos) i leith an idirbhirt is mó nó na sraithe idirbheart is inchurtha i leith maoine cónaithe dá mbeadh feidhm ag clásal (ii) maidir leis an gcomaoin sin,

gurb é B méid nó luach na comaoine (seachas cíos) don léas lena mbaineann is inchurtha i leith maoine cónaithe, agus

gurb é C méid nó luach, nó méid nó luach comhiomlán, na comaoine (seachas cíos) i leith an idirbhirt is mó nó na sraithe idirbheart is inchurtha i leith maoine cónaithe,

ach i gcás gur méid nach iolraí de €1 an méid is toradh ar an ríomh, déanfar an méid a ríomhtar amhlaidh a chothromú síos chuig an € is gaire.

(iv) go bhfuil méid nó luach na comaoine sin go hiomlán nó go páirteach inchurtha i leith maoine cónaithe agus nach bhfuil feidhm ag clásail (i) go (iii)

9 faoin gcéad den chomaoin is inchurtha i leith maoine cónaithe ach i gcás gur méid nach iolraí de €1 an méid is toradh ar an ríomh, déanfar an méid a ríomhtar amhlaidh a chothromú síos chuig an € is gaire.”.