An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (SCEIDEAL 6 Leasuithe Ilghnéitheacha i nDáil le hÉilimh ar Aisíoc Cánach) Ar Aghaidh (SCEIDEAL 8 Leasuithe Teicniúla Ilghnéitheacha i nDáil le Cáin)

3 2008

TODO

SCEIDEAL 7

Forálacha a bhaineann le Rialacháin Chustam Áirithe

Alt 139 .

Na Rialacháin Aerfoirt Neamhchustam (Custaim agus Máil) 1947 (R. & O.R. Uimh. 137 de 1947) arna leasú leis na Rialacháin Aerfoirt Neamhchustam (Custaim agus Máil) (Leasú) 1981 (I.R. Uimh. 364 de 1981).

Na Rialacháin Chustam agus Máil (Aerárthaí) 1964 (I.R. Uimh. 189 de 1964) arna leasú leis na Rialacháin Chustam agus Máil (Aerárthaí) (Leasú) 1967 (I.R. Uimh. 131 de 1967).

Na Rialacháin Chustam (Tír-Theorainn) 1968 (I.R. Uimh. 117 de 1968) arna leasú leis na Rialacháin Chustam (Tír-Theorainn) 1978 (I.R. Uimh. 324 de 1978) agus na Rialacháin Chustam (Tír-Theorainn) 1988 (I.R. Uimh. 299 de 1988).