An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID 15 Cúnamh Dlíthiúil Sibhialta ) Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL Aisghairm agus Cúlghairm )

14 2008

TODO

CUID 16

Comhionannas Fostaíochta

Leasú ar alt 41 den Acht um Chomhionannas Fostaíochta 1998.

82 .— Leasaítear alt 41 den Acht um Chomhionannas Fostaíochta 1998 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (1) agus (2):

“(1) 12 chomhalta ar a laghad agus 16 chomhalta ar a mhéid arna gceapadh ag an Aire a bheidh san Údarás—

(a) a gceapfar duine amháin acu mar chathaoirleach an Údaráis, agus

(b) nach mbeidh, maidir leis an líon a cheapfar aon tráth áirithe, an difear idir líon na bhfireannach díobh a cheapfar agus líon an mbaineannach díobh a cheapfar ach 2.”.

Leasú ar alt 47 den Acht um Chomhionannas Fostaíochta 1998.

83 .— Leasaítear alt 47 den Acht um Chomhionannas Fostaíochta 1998 tríd an méid seo a leanas a chur isteach in ionad fho-alt (4):

“(4) Is é a bheidh mar chóram do chruinniú den Údarás—

(a) má tá 12 chomhalta nó 13 chomhalta arna gceapadh, 6 chomhalta,

(b) in aon chás eile, 7 gcomhalta.”.