Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

17 2008

/images/harp.jpg


Uimhir 17 de 2008


AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA 2008

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal, comhlua, forléiriú agus tosach feidhme.

2 . Léiriú.

3 . Aisghairm.

CUID 2

Deochanna Meisciúla a Dhíol agus a Ól

4 . Leasú ar alt 2 d’Acht 1927.

5 . Leasú ar alt 4 d’Acht 1927.

6 . Ní dheonófar eischeadúnas nua miondíoltóra fíona ach amháin de bhun deimhnithe arna eisiúint ag an gCúirt Dúiche.

7 . Forais ar a bhféadfaidh an Chúirt Dúiche diúltú deimhniú a thabhairt i leith eischeadúnas nua iomchuí.

8 . Forálacha d’fhorlíonadh ailt 6 agus 7.

9 . Leasú ar alt 3 d’Acht 1927.

10 . Leasú ar alt 5 d’Acht 1927.

11 . Leasú ar alt 21 d’Acht 1927.

12 . Leasú ar alt 30 d’Acht 1988.

13 . Leasú ar alt 36A d’Acht 1988.

14 . Ailt 37A, 37B agus 37C nua a chur isteach in Acht 1988.

15 . Leasú ar alt 9 d’Acht 2003.

16 . Rialacháin a bhaineann le deoch mheisciúil a dhíol, a sholáthar agus a ól.

17 . Fíneálacha áirithe sna hAchtanna Ceadúnúcháin 1833 go 2004 a mhéadú.

CUID 3

Leasú ar an Acht um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí) 1994

18 . Leasú ar alt 4 d’Acht 1994.

19 . Ailt 8A agus 8B nua a chur isteach in Acht 1994.

20 . Leasú ar alt 23A d’Acht 1994.

21 . Leasú ar alt 23B d’Acht 1994.

22 . Fíneálacha áirithe in Acht 1994 a mhéadú.

SCEIDEAL 1

Fíneálacha Áirithe sna hAchtanna Ceadúnúcháin 1833 go 2004 a Mhéadú

SCEIDEAL 2

Fíneálacha Áirithe san Acht um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí) 1994 a Mhéadú


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Rialú Foirgníochta 1990

1990, Uimh. 3

Acht na gCúirteanna (Uimh. 2) 1986

1986, Uimh. 26

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais 1924

1924, Uimh. 10

Na hAchtanna Cúirteanna Breithiúnais 1924 go 1961

An tAcht um Cheartas Coiriúil 2006

2006, Uimh. 26

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí) 1994

1994, Uimh. 2

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí) 2003

2003, Uimh. 16

Na hAchtanna um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí) 1994 agus 2003

Finance (1909-10) Act 1910

10 Edw. 7 & Geo. 5, c.8

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 2002

2002, Uimh. 9

An tAcht Deocha Meisciúla 1927

1927, Uimh. 15

An tAcht Deocha Meisciúla 1943

1943, Uimh. 7

An tAcht Deocha Meisciúla 1960

1960, Uimh. 18

An tAcht Deochanna Meisciúla 1962

1962, Uimh. 21

An tAcht Deochanna Meisciúla 1988

1988, Uimh. 16

An tAcht Deochanna Meisciúla 2000

2000, Uimh. 17

An tAcht Deochanna Meisciúla 2003

2003, Uimh. 31

Licensing Act (Ireland) 1874

37 & 38 Vict., c.69

Na hAchtanna Ceadúnúcháin 1833 go 2004

An tAcht um Sheirbhísí Slándála Príobháidí 2004

2004, Uimh.12

Achtanna Clárú na gClubanna 1904 go 2004

/images/harp.jpg


Uimhir 17 de 2008


AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA 2008

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA CEADÚNÚCHÁIN 1833 GO 2004, NA nACHTANNA CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS 1924 GO 1961, ACHTANNA CLÁRÚ NA gCLUBANNA 1904 GO 2004 AGUS AN ACHTA UM CHEARTAS COIRIÚIL (ORD POIBLÍ) 1994, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[21 Iúil, 2008]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: