Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

20 2008

/images/harp.jpg


Uimhir 20 de 2008


AN tACHT UM CHNUAS-MHUINISIN AGUS MIANAIGH FHRITHPHEARSANRA 2008

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2 . Léiriú.

3 . Orduithe a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

4 . Caiteachais.

CUID 2

Cnuas-Mhuinisin agus Buaimíní Pléascacha

5 . Orduithe.

6 . Cionta.

7 . Iompar ceadaithe.

CUID 3

Mianaigh Fhrithphearsanra

8 . Orduithe.

9 . Cionta.

10 . Iompar ceadaithe.

CUID 4

Airgead Poiblí a Infheistiú

11 . Mínithe (Cuid 4).

12 . Dualgas infheisteoirí infheistíocht i gcuideachta mhuinisean a sheachaint.

13 . Infheistíocht dhíreach i gcuideachta mhuinisean.

14 . Infheistíocht neamhdhíreach i gcuideachta mhuinisean.

15 . Díorthaigh bunaithe ar innéacs airgeadais.

CUID 5

Pionóis agus Forálacha Ilghnéitheacha

16 . Faisnéis a sholáthar.

17 . Pionóis.

18 . Dliteanas i leith cionta arna ndéanamh ag comhlacht corpraithe.

19 . Forghéilleadh.

SCEIDEAL 1

An Coinbhinsiún ar Chnuas-Mhuinisin

SCEIDEAL 2

An Coinbhinsiún maidir le Toirmeasc ar Úsáid, Stoc-Charnadh, Táirgeadh agus Aistriú Mianach Frithphearsanra agus maidir lena nDíothú


Na hAchtanna dá dTagraítear

Achtanna na gCuideachtaí

An tAcht Cosanta (Leasú) (Uimh. 2) 1960

1960, Uimh. 44

An tAcht Cosanta (Leasú) 2006

2006, Uimh. 20

An tAcht Loingis Thráchtála 1955

1955, Uimh. 29

/images/harp.jpg


Uimhir 20 de 2008


AN tACHT UM CHNUAS-MHUINISIN AGUS MIANAIGH FHRITHPHEARSANRA 2008

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHT DON CHOINBHINSIÚN AR CHNUAS-MHUINISIN, A RINNEADH I mBAILE ÁTHA CLIATH AN 30 BEALTAINE 2008, AGUS DO THABHAIRT TUILLEADH ÉIFEACHTA DON CHOINBHINSIÚN MAIDIR LE TOIRMEASC AR ÚSÁID, STOC-CHARNADH, TÁIRGEADH AGUS AISTRIÚ MIANACH FRITHPHEARSANRA AGUS MAIDIR LENA nDÍOTHÚ, A RINNEADH IN OSLÓ AN 18 MEÁN FÓMHAIR 1997, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[2 Nollaig, 2008]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: