An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT UM DHLÍTHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1924) Ar Aghaidh (DARA SCEIDEAL.—CUID I.)

60 1924

ACHT UM DHLÍTHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1924

CEAD SCEIDEAL.—CUID I.

FIRST SCHEDULE.—PART I.

Achtachain a dintar Buan.

Enactments made Permanent.

Session and Chapter

Short Title

How far made permanent

Amending Acts

27 & 28 Vic. c. 20

The Promissory Notes (Ireland) Act, 1864.

The whole Act.

28 & 29 Vic. c. 83

The Locomotives Act,

The whole Act

59 & 60 Vic. c. 36:

1865.

1 & 2 Geo. V. c. 45:

CUID II.

PART II.

Achtachain a dintar Buan.

Enactments made Permanent.

Uimhir agus Bliain

Gearr-Theideal

An méid a dintar buan

Achtanna a Leasuíonn é

Number and Year

Short Title

How far made permanent

Amending Acts

Uimh. 6 de 1923

An tAcht um Ghiúistísí Dúithche (Forálacha Sealadacha), 1923 .

Alt 9 agus an Tríú Sceideal.

No. 6 of 1923

The District Justices (Temporary Provisions) Act, 1923.

Section 9 and Third Schedule.