An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I. TOGHACHAN AGUS BALLRAIOCHT BHORDANNA CIMEADAITHE.) Ar Aghaidh (CUID III. SRIAN LE DIOL BRADAN AGUS BREAC.)

32 1925

ACHT IASCAIGH, 1925

CUID II.

AIRGEADAS BORDANNA CIMEADAITHE.

Atharú ar rátaí diúité cheadúnais.

12. —(1) Léireofar na Fisheries (Ireland) Acts, 1842 to 1909, agus beidh éifeacht acu fé is dá ndintí, sa Sceideal a ghabhann leis an Fisheries (Ireland) Act, 1848, na diúitéthe uile agus fé seach a luaidhtear sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht so do chur in ionad na ndiúitéthe uile agus fé seach a luaidhtear ag uimhreacha 1, 3, 4, 5 agus 14 sa Sceideal san a ghabhann leis an Fisheries (Ireland) Act, 1848, sin, agus d'ainneoin éinní atá sna Fisheries (Ireland) Acts, 1842 to 1909, ní bheidh údarás ag aon bhord chimeádaithe chun aon cheann de sna diúitéthe sin a luaidhtear amhlaidh sa Chéad Sceideal san a ghabhann leis an Acht so do luíodú.

(2) Má shocruíonn agus má bheartuíonn aon bhord cimeádaithe amhlaidh féadfar ceadúnas do thabhairt amach chun iascach do dhéanamh le haon tslait iascaigh bhradán amháin ina gceanntar i rith na tréimhse teoranta de cheithre lá déag o dháta an cheadúnais agus beidh sé ar fáil an 1adh lá den chéad Eanair tar éis an tsocruithe agus an bheartuithe sin no tar éis an lae sin ar íoc an diúité cheadúnais de phunt.

(3) Dhá phunt a bheidh an diúité ceadúnais i gcóir duirithe fada d'eascoin i ngach ceanntar in ionad pé diúitéthe atá i bhfeidhm anois i gcóir duirithe den tsórt san, agus ní bheidh údarás ag aon bhord cimeádaithe chun an diúité ceadúnais sin dhá phunt do luíodú.

(4) Athghairmtear leis seo an províso a ghabhann le halt 30 den Fisheries (Ireland) Act, 1848, agus achtuítear ina ionad leis seo ná beidh ag éinne, ’na mbeidh ceadúnas slaite tógtha amach aige i gcóir bliana caileandair in aon cheanntar, teideal chun bradáin d'iascach le slait in aon cheanntar eile mara mbeidh ná go dtí go mbeidh ceadúnas slaite tógtha amach aige sa cheanntar eile sin agus an diúité ceadúnais a luaidhtear chuige sin sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht so íoctha aige.

Rátaí ar áiteanna iascaigh.

13. —(1) Tugtar comhacht leis seo do gach bord cimeádaithe ráta do bhuala, an 31adh lá de Mhí na Nodlag no roimhe sin i ngach bliain iascaigh le n-a mbaineann an t-alt so, ar gach áit iascaigh laistigh dá gceanntar a bheidh rátuithe chun fóirithin na mbocht no a bheadh rátuithe amhlaidh mara mbeadh an tsaoirse a bronntar leis an alt so, ráta de pé méid per cent. is leor, maraon le méid measta a n-ioncuim eile, chun méid measta a gcostais i gcóir na bliana iascaigh sin d'íoc.

(2) Gach ráta a bhuailfidh bord cimeádaithe fén alt so, beidh sé fé réir a dhaingnithe ag an Aire, agus féadfidh seisean é dhaingniú gan é atharú no tar éis é atharú (pe'ca tré n-a mhéadú é no tré n-a luíodú) fé mar is dó leis is ceart.

(3) Gach ráta a bhuailfidh bord cimeádaithe fén alt so agus a dhaingneoidh an tAire (tar éis é atharú no gan é atharú), déanfidh an bord é do ghearra, é do bhailiú agus é do bhaint amach go cuibhe sa tslí agus leis na comhachta a foráltar leis na Fisheries (Ireland) Acts, 1842 to 1909, maidir le rátaí is inghearrtha fé sna hAchtanna san.

(4) Má bhíonn bord cimeádaithe gan ráta do bhuala an 31adh lá de Mhí na Nodlag no roimhe sin in aon bhliain iascaigh le n-a mbaineann an t-alt so i gcóir na bliana iascaigh sin, féadfidh an tAire, más oiriúnach leis é dhéanamh, ráta do bhuala an 28adh lá d'Fheabhra no roimhe sin sa bhliain iascaigh sin do cheanntar an bhúird chimeádaithe sin i gcóir na bliana iascaigh sin agus sa chás san déanfidh an bord cimeádaithe sin an ráta do bhuail an tAire amhlaidh do ghearra, do bhailiú, agus do bhaint amach ar gach slí díreach fé is dá mb'é an bord do bhuailfadh an ráta san agus go ndaingneoidh an tAire é fén alt so.

(5) Gach ráta a déanfar fén alt so agus gach ráta a bhuailfidh an tAire fén alt so déanfidh na daoine uile agus fé seach a bheidh rátuithe ina chóir é d'íoc ina dhá leath an 1adh lá d'Abrán agus an 1adh lá de Mheán Fhomhair sa bhliain iascaigh gur buaileadh an ráta ina cóir, agus is sa bhreis ar gach diúité ceadúnais no aon diúité ceadúnais d'íoc na daoine sin fé sna Fisheries (Ireland) Acts, 1842 to 1909, no fén Acht so, i gcóir na bliana iascaigh sin no aon bhliana iascaigh eile, a híocfar é amhlaidh.

(6) Gach éinne a dlightear a rátú fé sna Fisheries (Ireland) Acts, 1842 to 1909, mar a leasuítear leis an Acht so iad, ar scór áite iascaigh, beidh sé saor o fhiachas aon ráta is inghearrtha ag comhairle aon chontae, contae-bhuirge, no bailecheanntair, no ag coimisinéirí aon bhaile, ar scór na háite iascaigh sin i gcóir na bliana airgeadais áitiúla dar tosach an chéad lá den cheád Abrán tar éis tosach feidhme na Coda so den Acht so no i gcóir aon cheann de sna naoi mbliana airgeadais áitiúla ina dhiaidh sin, agus ní dhéanfidh aon chomhairle ná coimisinéirí den tsórt san aon ráta do ghearra ná do bhailiú ar scór aon áite iascaigh den tsórt san i gcóir aon cheann de sna bliana airgeadais áitiúla san.

(7) Má dheimhníonn an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí gur dineadh, de dheascaibh na saoirse a bronntar leis an alt so o fhiachas rátaí ar scór áiteanna iascaigh, méadú is mó ná pingin sa phunt ar mhéid an ráta nár mhór do chomhairle chontae, chontae-bhuirge, no bhailecheanntair, no do choimisinéirí baile, a dhéanamh agus a ghearra, mara mbeadh an fo-alt so, ar aon líomatáiste agus ann chun seirbhíse bliana airgeadais áitiúla do chríochnódh laistigh de dheich mbliana tar éis an 1adh lá den cheád Abrán tar éis tosach feidhme na Coda so den Acht so, íocfidh an tAire Iascaigh leis an gcomhairle no leis na coimisinéirí sin, roimh dheire na bliana airgeadais áitiúla san, amach as airgead a sholáthróidh an tOireachtas o am go ham, oiread na suime do thiocfadh as ráta ar an líomatáiste sin agus ann, ráta ba chó-ionann leis an méid sa phunt atá an méadú san os cionn pingin sa phunt.

(8) Na forálacha uile agus fé seach atá sna Fisheries (Ireland) Acts, 1842 to 1909, maidir le rátú, sa mhéid go bhfuilid buiniscionn le fóralacha an ailt seo ní bheidh éifeacht acu i rith aon bhliana iascaigh le n-a mbaineann an t-alt so, ach lasmuich den mhéid sin bainfidh na forálacha san leis na rátaí is inghearrtha fén alt so díreach fé mar a bhainid leis na rátaí is inghearrtha go dtí so fé sna hAchtanna san.

(9) Baineann an t-alt so leis an mbliain iascaigh dar tosach an 1adh lá den chéad Deire Fomhair tar éis tosach feidhme na Coda so den Acht so agus le gach bliain de sna naoi mbliana iascaigh ina dhiaidh sin.

Caithfidh gach bord cimeádaithe meastacháin bhliantúla do thabhairt uatha.

14. —(1) Beidh sé de dhualgas ar gach bord cimeádaithe meastachán do thabhairt don Aire, an 30adh lá de Mhí na Samhna no roimhe sin i ngach bliain iascaigh, ar gach airgead a bheidh acu le fáil an bhliain iascaigh sin agus ar an úsáid a bheidh beartuithe a dhéanamh den airgead san agus ar gach caithteachas eile a bheidh beartuithe i gcóir na bliana iascaigh sin.

(2) Féadfidh an tAire aon mheastachán ar chaithteachas a bheidh beartuithe a tabharfar do do réir an fho-ailt roimhe seo den alt so do cheadú gan é do leasú no tar éis pé leasuithe (pe'ca atharú no cur leis no fágaint ar lár iad) is oiriúnach leis do dhéanamh air.

(3) On gcéad lá den chéad Deire Fomhair tar éis tosach feidhme na Coda so den Acht so agus tar éis an dáta san ní bheidh sé dleathach d'aon bhord cimeádaithe dul fé aon chaithteachas aon bhliain iascaigh ach pé caithteachas a luaidhtear sa mheastachán chaithteachais i gcóir na bliana iascaigh sin fé mar a cheaduigh an tAire é fén alt so agus pé caithteachas breise (más ann do) a cheadóidh an tAire go speisialta.

Iniúcha cuntaisí bordanna cimeádaithe.

15. —(1) Déanfar suas cuntaisí fáltaisí agus íocaíocht gach búird chimeádaithe go bliantúil go deire gach bliana iascaigh fé leith agus iniúchfar na cuntaisí sin ag iniúchóir don Aire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí a ainmneoidh an tAire sin chun na críche sin.

(2) Na hachtacháin seo a leanas, sé sin le rá, ailt 11 go 15 den Local Government (Ireland) Act, 1871, fo-alt (2) d'alt 63 den Local Government (Ireland) Act, 1898, agus ailt 20 agus 21 den Local Government (Ireland) Act, 1902, mar a leasuíodh no a hoiriúnuíodh iad le haon achtachán atá i bhfeidhm anois, no fé, bainfid le hiniúcha agus le hiniúchóir cuntaisí bordanna cimeádaithe ar an gcuma gcéanna ina mbaineann na hachtacháin sin, agus iad leasuithe no oiriúnuithe amhlaidh, le hiniúcha agus le hiniúchóir cuntaisí na gcóluchtaí puiblí a luaidhtear ionta, ach amháin an t-athchomharc a ceaduítear leis na hachtacháin sin, agus iad leasuithe no oiriúnuithe amhlaidh, chun an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí i gcoinnibh lomhála, nealomhála, no formhuirir, gur chun an Aire Iascaigh a déanfar é in ionad é dhéanamh chun an Aire roimhráite, agus na tagairtí atá sna hachtacháin sin, agus iad leasuithe no oiriúnuithe amhlaidh, don Aire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí, léireofar iad agus beidh éifeacht acu, maidir le hathchomhairc den tsórt san, mar thagairtí don Aire Iascaigh.

(3) Féadfidh an tAire Iascaigh, le rialacháin a déanfar fén Acht so, a ordú cadé an fhuirm ina gcimeádfar cuntaisí bordanna cimeádaithe, cé a thaisbeánfidh agus cadé an aimsir gur laistigh di a taisbeánfar na cuntaisí sin chun a n-iniúchta, cadé an modh ina stiúrófar an t-iniúcha, agus éinní no aon rud eile d'ordú a bhaineann le hiniúcha na gcuntaisí sin agus is gá chun go bhféadfidh an t-alt so éifeacht do bheith aige.

(4) Déanfidh an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí o am go ham fé mar is gá é a fháil amach agus a shocrú cadé an cion, den tuarastal a híocfar leis an iniúchóir a ceapfar chun cuntaisí búird chimeádaithe d'iniúcha, ba cheart d'éileamh ar scór an iniúchta san, agus íocfidh an bord cimeádaithe sin leis an Aire sin méid an chéanna san den tuarastal san.