An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II. An Chuirt Chuarda.) Ar Aghaidh (CUID IV. Ilghneitheach.)

27 1926

ACHT OIFIGIGH CÚIRTE, 1926

CUID III.

An Chuirt Duithche.

Cléirigh chúirte dúithche do cheapa.

46. —(1) Ag gabháil leis an gCúirt Dúithche beidh pé cléirigh chúirte dúithche agus pé méid acu a ordóidh an tAire o am go ham le cead an Aire Airgid.

(2) Fé réir forálacha an ailt seo, isé an tAire a cheapfidh gach cléireach cúirte dúithche agus (marab oifigeach inphinsin é) beidh sé i seilbh oifige faid is toil leis an Aire é agus féadfidh an tAire é do chur as oifig.

(3) Gach éinne a bheidh, díreach roimh thosach feidhme na Coda so den Acht so, i seilbh oifig chléirigh chúirte dúithche fén Acht um Ghiúistísí Dúithche (Forálacha Sealadacha), 1923 (Uimh. 6 de 1923) no, i Líomatáiste Cathrach Bhaile Atha Cliath agus i gContae-bhuirg Chorcaighe, i seilbh oifig an phrímhchléirigh no cléirigh eile don Chúirt Dúithche sa líomatáiste agus sa bhuirg sin fé seach tiocfa sé chun bheith agus beidh sé ina chléireach chúirte dúithche fén Acht so ar theacht i bhfeidhm don Chuid seo den Acht so agus beidh sé i seilbh na hoifige sin ar na téarmaí agus ar na coiníollacha céanna ar gach slí fé is dá mbeadh an tAire tar éis é do cheapa chun na hoifige sin fén Acht so.

(4) Gach éinne a thiocfidh chun bheith ina chléireach chúirte dúithche fén Acht so de bhua an fho-ailt deiridh sin roimhe seo den alt so, nuair a bheidh sé ag déanamh amach tréimhse a sheirbhíse chun crícheanna na nAchtanna Aois-liúntais, 1834 go 1923, beidh teideal aige chun a áireamh mar sheirbhís leanúnach chun na gcrícheanna san pé tréimhse sheirbhíse (más ann di) go raibh aige, díreach roimh thosach feidhme na Coda so den Acht so, teideal chun í d'áireamh mar sheirbhís chun na gcrícheanna san agus, ina teanta san, a thréimhse sheirbhíse inphinsin mar chléireach cúirte dúithche fén Acht so.

(5) Chun crícheanna an Achta so tuigfar gur oifig a bunuíodh leis an Acht so oifig an chléirigh chúirte dúithche.

Líomatáistí cúirte dúithche.

47. —(1) Déanfidh an tAire de gach dúthaigh d'orduigh sé in alt 68 den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1924 ( Uimh. 10 de 1924 ) pé líomatáistí caothúla (dá ngairmtear líomatáistí cúirte dúithche sa Chuid seo den Acht so) agus pé méid acu is dó leis is ceart agus féadfa sé líomatáistí difriúla cúirte dúithche do dhéanamh d'aon dúthaigh den tsórt san chun crícheanna saghasanna difriúla gnótha a dintar sa Chúirt Dúithche.

(2) Ceapfidh an tAire i ngach líomatáiste cúirte dúithche no laistigh de mhíle o theorainn an líomatáiste sin aon áit chaothúil amháin no níos mó ina ndéanfar agus na laethanta agus na huaireanta agus an méid laethanta agus uaireanta ar a ndéanfar an Chúirt Dúithche do chomóra chun an gnó dar teorannuíodh an líomatáiste cúirte dúithche sin do dhéanamh don líomatáiste sin.

(3) Beidh sé dleathach don Aire o am go ham, fé mar is oiriúnach leis é, gach ní no éinní acu so a leanas do dhéanamh, sé sin le rá:—

(a) aon dúthaigh d'orduigh sé fén alt san 68 den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1924 , d'atharú no deire do chur léi;

(b) aon dúthaigh nua den tsórt san do bhunú;

(c) aon líomatáiste cúirte dúithche d'atharú no deire do chur leis;

(d) aon nua-líomatáiste cúirte dúithche do bhunú;

(e) an saghas no na saghasanna gnótha dar teorannuíodh aon líomatáiste cúirte dúithche d'atharú;

(f) atharú do dhéanamh ar na háiteanna no ar na laethanta no ar na huaireanta a ceapadh fén alt so chun an Chúirt Dúithche do chomóra in aon líomatáiste cúirte dúithche no dho.

(4) Na líomatáistí cúirte dúithche a bunófar fén alt so déanfar chun gach críche iad do chur in áit agus in ionad na ndúithchí cúirte a bunuíodh fé alt 3 den Acht um Ghiúistísí Dúithche (Forálacha Sealadacha), 1923 ( Uimh. 6 de 1923 ), agus na suidh eanna a bheidh ag an gCúirt Dúithche chun an gnó dar teorannuíodh aon líomatáiste cúirte dúithche den tsórt san do dhéanamh don líomatáiste chúirte dúithche sin comórfar iad sna háiteanna agus ar na laetheanta agus ar na huaireanta a ceapfar dóibh fén alt so.

Dualgaisí cléireacha cúirte dúithche.

48. —(1) Ceapfar gach cléireach cúirte dúithche do pé líomatáiste no líomatáistí cúirte dúithche a ordóidh an tAire o am go ham agus beidh aige agus feidhmeoidh sé comhachta agus údaráis agus déanfidh agus cólíonfa sé dualgaisí agus feidhmeanna, maidir leis an gCúirt Dúithche sa líomatáiste no sna líomatáistí cúirte dúithche sin, gach ceann acu a bronnfar no a cuirfar air o am go ham le reacht no le riail chúirte agus go sonnrách (mara bhforáltar agus go dtí go bhforálfar a mhalairt le reacht no le rialacha cúirte) beidh aige agus feidhmeoidh sé comhachta agus údaráis agus déanfidh agus cólíonfa sé dualgaisí agus feidhmeanna sa líomatáiste no sna líomatáistí cúirte dúithche sin, gach ceann acu a bhí, do réir dlí, díreach roimh thosach feidhme na Coda so den Acht so, dílsithe sa chléireach chúirte dúithche, no oblagáideach air le déanamh no le cólíona, no, i Líomatáiste Cathrach Bhaile Atha Cliath agus i gContae-Bhuirg Chorcaighe, dílsithe no oblagáideach amhlaidh i gcás an phrímh-chléirigh agus na ngcléireach eile don Chúirt Dúithche sa líomatáiste agus sa bhuirg sin fé seach.

(2) I dteanta na gcomhacht, na n-údarás, na ndualgas agus na bhfeidhm a luaidhtear sa bhfo-alt san roimhe seo, beidh ag gach cléireach cúirte dúithche i Líomatáiste Cathrach Bhaile Atha Cliath agus feidhmeoidh, déanfidh, agus cólíonfa sé, laistigh de pé méid den Líomatáiste sin a bheidh laistigh dá líomatáiste cúirte dúithche gach comhacht, údarás, dualgas agus feidhm a bhí dílsithe sa phrímh-chléireach no san árd-chléireach no in aon chléireach eile do Chúirteanna Póilíneachta Cathrach Bhaile Atha Cliath, no curtha air, le haon reachtanna a bhí i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme na Coda so den Acht so.

Tuarastail chléireacha cúirte dúithche d'íoc.

49. —(1) O thosach feidhme na Coda so den Acht so go dtí an lá ceaptha is amach as airgead a sholáthróidh an tOireachtas a híocfar tuarastail agus liúntaisí na gcléireach cúirte dúithche uile a ceapfar d'aon dúthaigh no dúithchí laistigh de Líomatáiste Chathrach Bhaile Atha Cliath agus is amach as na cistí súncálta agus as airgead eile a bheidh de thurus na huaire i lámha clárathóir na gcléireach cúirte dúithche no curtha síos in ainm an chlárathóra san ina aonar no i dteanta aon oifigigh phuiblí eile a híocfar tuarastail agus liúntaisí na gcléireach cúirte dúithche uile a ceapfar d'aon dúthaigh no dúithchí lasmuich de Líomatáiste Chathrach Bhaile Atha Cliath agus sa mhéid go gceadóidh an tAire Airgid é is amach as airgead a sholáthróidh an tOireachtas a déanfar suas aon easnamh ar na cistí no ar an airgead san chun méideanna na dtuarastal san d'íoc.

(2) San alt so agus sa dá alt a leanas cialluíonn an focal “an lá ceaptha” pé lá a cheapfidh an tAire le hordú chun bheith ina lá ceaptha chun críche na n-alt san, agus cialluíonn an focal “clárathóir na gcléireach cúirte dúithche” an té a ceapadh fén Petty Sessions Clerk (Ireland) Act, 1858, chun na dualgaisí do chólíona a horduítear leis an Acht san don chlárathóir le cólíona.

Deire le Clárathóir na gCléireach Cúirte Dúithche.

50. —(1) Ar an lá ceaptha scuirfidh oifig chlárathóra na gcléireach cúirte dúithche de bheith ann agus tar éis an lae sin pé cinn de dhualgaisí na hoifige sin a bheidh fanta cólíonfar iad ag príomh-oifigeach na Roinne Dlí agus Cirt no ag pé oifigeach eile don Aire a ordóidh an tAire o am go ham.

(2) An ciste dá ngairmtear Ciste na gCléireach Cúirte Dúithche cuirfar deire leis ar an lá ceaptha agus chó luath agus is féidir é tar éis an lae sin íocfar isteach sa Stát-Chiste no cuirfar chun tairbhe don Stát-Chiste ar pé slí a ordóidh an tAire Airgid na cistí súncálta uile agus gach airgead eile a bheidh an lá san i lámha clárathóra na gcléireach cúirte dúithche no curtha síos in ainm an chlárathóra san ina aonar no i dteanta aon oifigigh phuiblí eile agus a bheidh ina n-airgead no ag seasamh d'airgead a bailíodh ag clárathóir na gcléireach cúirte dúithche no a bhí fé n-a chúram.

(3) Má leanaid agus sa mhéid go leanfid de bheith iníoctha, is amach as airgead a sholáthróidh an tOireachtas a híocfar, ón lá ceaptha amach, gach tuarastal, liúntas agus costas go mbíodh a muirear no a n-íoc roimhe sin ar airgead a bailítí ag clárathóir na gcléireach cúirte dúithche no a bhíodh fé n-a chúram.

(4) Más rud é, ar an lá ceaptha no dá éis, go gceapfar i bhfeadhmannacht inphinsin chun birte i Stát-Sheirbhís Shaorstáit Éireann éinne a bhí, díreach roimh an lá ceaptha, ar fostú i bhfeadhmannacht inphinsin in oifig chlárathóra na gcléireach cúirte dúithche, ansan, na hAchtanna le n-a n-údarófí, díreach roimh an lá ceaptha, pinsean no liúntas eile do dheona dho (pé ciste no airgead as a bhféadfí an pinsean no an liúntas san do dheona) bainfid leis, ar scur de bheith i seilbh birte i bhfeadhmannacht inphinsin i Stát-Sheirbhís Shaorstáit Éireann do, agus san sa tslí chéanna agus sa mhéid chéanna gur bhaineadar leis díreach roimh an lá ceaptha ach iad do bheith agus fé réir iad do bheith atharuithe mar leanas, sé sin le rá:—

(i) ag áireamh tréimhse a sheirbhíse chun críche na nAcht san do beidh teideal aige chun a thréimhse sheirbhíse i bhfeadhmannacht inphinsin in oifig chlárathóra na gcléireach cúirte dúithche agus a thréimhse sheirbhíse i bhfeadhmannacht inphinsin i mbirt i Stát-Sheirbhís Shaorstáit Éireann d'áireamh mar sheirbhís leanúnach chun na gcrícheanna san, agus

(ii) cuirfar an tAire Airgid in ionad an té dá n-údaruítear leis na hAchtanna san pinsean no liúntas do dheona dho, agus

(iii) is amach as airgead a sholáthróidh an tOireachtas a híocfar aon phinsean no liúntas a deonfar do.

Cad déanfar le fíneála, etc.

51. —(1) Ach amháin i gcás dá bhforáltar a mhalairt fén alt so íocfar isteach sa Stát-Chiste no socrófar chun tairbhe dho, ar pé slí a ordóidh an tAire Airgid gach fíneáil, meirse agus pionós, agus gach banna geallbhruidte, a forchuirfar no a gearrfar ag aon chúirt tar éis an lae cheaptha agus, in ainneoin aon achtacháin contrárdha dho san, ní híocfar le haon chúisitheoir, innsteoir, ná duine eile, ná ní lomhálfar do, ná ní híocfar isteach in aon chiste, aon chuid d'aon fhíneáil, meirse, pionós ná banna den tsórt san.

(2) Íocfar isteach sa Stát-Chiste no socrófar chun tairbhe dho (ach amháin i gcás dá bhforáltar a mhalairt fén alt so), ar pé slí a ordóidh an tAire Airgid, aon fhíneáil, meirse no pionós, no aon bhanna geallbhruidte, a forchuirfar no a gearrfar ag aon chúirt ar an lá ceaptha no roimhe, pé méid de ná fuighidh clárathóir na gcléireach cúirte dúithche ar an lá san no roimhe sin no ná híocfar go dleathach roimh an lá san no air no dá éis le cúisitheoir, le hinnsteoir, no le duine eile.

(3) Má maithtear aon fhíneáil, meirse no pionós, no aon bhanna geallbhruidte, i bpáirt no go hiomlán tar éis a bheith íoctha isteach sa Stát-Chiste no socruithe chun tairbhe dho fén alt so, aisíocfar amach as an Stát-Chiste, ar pé slí a ordóidh an tAire Airgid, an fhíneáil, an meirse, no an pionós san, no an banna geallbhruidte sin, no an chuid a maitheadh amhlaidh den chéanna (pe'ca aca é).

(4) Le haontú an Aire Airgid féadfidh an tAire, le hordú, a ordú go bhfágfar iomlán gach fíneála no pionóis a bhaineann le haon aicme no aicmí áirithe d'fhíneála no de phionóisí a bheidh luaidhte san ordú, no aon chuid áirithe den chéanna, gan íoc isteach sa Stát-Chiste fén alt so agus, in ionad a íoctha amhlaidh, go n-íocfar iomlán gach fíneála no pionóis den tsórt san no an chuid áirithe sin den chéanna (pe'ca aca é) le pé cúisitheoir, innsteoir, no duine eile no isteach i pé ciste agus ar pé téarmaí agus coiníollacha a bheidh luaidhte san ordú maidir le gach aicme áirithe no gach grúpa áirithe d'aicmí d'fhíneála.