An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT DLISTEANAIS, 1931)

13 1931

ACHT DLISTEANAIS, 1931

SCEIDEAL.

Beireatas Daoine Dlisteanuithe do Chlaru.

1.—Féadfaidh an tArd-Chlárathóir Beireataisí agus Básanna in Éirinn (dá ngairmtear an tArd-Chlárathóir sa Sceideal so), ar pé fianaise d'fháil is leor dar leis, a údarú aon uair go n-athchlárófaí beireatas duine dhlisteanuithe go mbeidh a bheireatas cláruithe cheana féin fé sna Births and Deaths Registration (Ireland) Acts, 1863 to 1880, agus déanfar an t-ath-chlárú san i pé slí agus i pé áit ordóidh an tArd-Chlárathóir le rialachán:

Ach ní údaróidh an tArd-Chlárathóir beireatas éinne den tsórt san d'ath-chlárú i gcás ar bith ná tabharfaidh an bheirt tuismitheoirí eolas do d'fhonn go ndéanfaí an t-ath-chlárú san, maran rud é—

(a) gur hiontráladh sa chlár do réir ailt a seacht den Births and Deaths Registration Act (Ireland), 1880, ainm duine admhuíonn gurb é féin athair an duine dhlisteanuithe; no

(b) gur cruthuíodh le hordú athairíochta no ar aon tslí eile le haithne chúirte dlighinse inniúla cé is athair don duine dhlisteanuithe; no

(c) go ndearnadh fén Legitimacy Declaration Act (Ireland), 1868, mar a leasuítear leis an Acht so é, dearbhú gur dlisteanach an duine dlisteanuithe.

2.—Beidh sé de dhualgas ar thuismitheoirí duine dhlisteanuithe no, i gcásanna in ar féidir ath-chlárú do dhéanamh ar eolas do thabhairt uaidh do thuismitheoir acu agus ina mbeidh tuismitheoir acu marbh, beidh sé de dhualgas ar an tuismitheoir a bheidh beo eolas do thabhairt don Ard-Chlárathóir, laistigh den aimsir a luaidhtear anso ina dhiaidh seo, d'fhonn go ndéanfaí beireatas an duine sin d'ath-chlárú, sé sin le rá:—

(a) laistigh de shé mhí tar éis tosach feidhme an Achta so más roimh an tosach feidhme sin rinneadh an pósa;

(b) laistigh de ráithe tar éis dáta an phósta más tar éis tosach feidhme an Achta so déanfar an pósa.

3.—Má theipeann ar na tuismitheoirí no ar cheachtar acu an t-eolas is gá do thabhairt laistigh den aimsir atá ceaptha chuige sin, féadfaidh an tArd-Chlárathóir aon uair tar éis bheith caithte don aimsir sin a cheangal ar thuismitheoirí duine is dóich leis do dlisteanuíodh de bhua an Achta so, no ar cheachtar acu, pé eolas is dóich leis is gá do thabhairt do i dtaobh an chúrsa agus é deimhnithe i pé slí ordóidh sé agus teacht i láthair i bpearsain chun na críche sin in oifig chlárathóra no in aon áit eile cheapfa sé agus san laistigh de pé aimsir nách giorra ná seacht lá tar éis an fhógra d'fháil agus a luadhfar sa bhfógra.

4.—Má theipeann ar na tuismitheoirí no ar cheachtar acu eolas do thabhairt fé mar is gá do réir an sceidil seo i dtaobh aon duine dhlisteanuithe ní dhéanfaidh san deifir do dhlisteanú an duine sin.

5.—Ní héileofar táille ar bith ar son ath-chláruithe fén sceideal so má tugtar laistigh den aimsir a luaidhtear thuas an t-eolas is gá chuige, ach in aon chás eile éileofar ar son an ath-chláruithe sin pé táillí nách mó ar fad ná deich scillinge agus a hordófar le rialacháin fén sceideal so.

6.—Léireofar an sceideal so mar éinní amháin leis na Births and Deaths Registration (Ireland) Acts, 1863 to 1880.