An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CEAD SCEIDEAL. Orduithe Reiteachta.) Ar Aghaidh (TRIU SCEIDEAL.)

50 1931

ACHT NA dTITHE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1931

DARA SCEIDEAL.

Orduithe Ceannaigh Eigeanta.

CUID I.

Foralacha bhainfidh le hOrduithe Ceannaigh Eigeanta deanfar chun cricheanna an Achta so agus fos, tar eis a n-atharuithe mar ata raite i gCuid II den Sceideal so, le hOrduithe den tsort san a deanfar chun cricheanna Coda III d'Acht 1890.

1. Is sa bhfuirm orduithe bheidh ordú ceannaigh éigeanta agus beidh tuairisc ann do réir mhapa ar an talamh le n-a mbaineann, agus, fé réir na n-atharuithe luaidhtear anso ina dhiaidh seo agus aon oiriúnuithe is gá, ionchorporófar ann—

(a) Achtanna na gClásanna Talmhan (ach amháin ailt a céad is seacht fichead go dtí n-a céad is a dó triochad den Lands Clauses Consolidation Act, 1845) mar a leasuítear iad leis na forálacha atá sa Dara Sceideal a ghabhann le hAcht 1890 agus le hAchtanna Tithe an Lucht Oibre;

(b) An Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, mar a leasuítear é leis an Acht chun Talamh do Thógaint (Coiste Réitigh), 1925 (Uimh. 22 de 1925) .

2. Is iad so leanas na hatharuithe gur fé n-a réir a hionchorporófar san Ordú Achtanna na gClásanna Talmhan agus an Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, agus iad leasuithe mar adubhradh:—

(i) Déanfar an cúiteamh do mheas do réir na bhforálacha d'Achtanna Tithe an Lucht Oibre bhaineann le cúiteamh do mheas maidir le talamh a ceannuítear go héigeanta, pé cinn díobh a bhaineann leis an gcás a bheidh i gceist;

(ii) Ní chuirfidh an t-eadrascánaí san áireamh aon fhoirgint a tógfar ná aon fheabhsú ná atharú déanfar ná aon leas a bunófar i dtalamh tar éis an dáta ar a bhfoillseofar fógra do réir forálacha an Sceidil seo á rá go ndearnadh an t-ordú más dóich leis an eadrascánaí ná raibh gá do réir réasúin leis an bhfoirgint do thógáil no leis an bhfeabhsú no leis an atharú do dhéanamh no leis an leas do bhunú gur ina thaobh a bheidh éileamh á dhéanamh agus fós gur chun cúitimh d'fháil no do mhéadú do rinneadh é.

3. Más i dtaobh líomatáiste réiteachta déanfar an t-ordú taisbeánfar ann sa tslí orduithe cadiad na coda, más aon chuid é, den talamh a ceannófar go héigeanta, atá lasmuich den líomatáiste réiteachta.

4. Sara gcuiridh an t-údarás áitiúil an t-ordú fé bhráid an Aire déanfaid—

(a) fógra sa bhfuirm orduithe d'fhoillsiú i bpáipeur no i bpáipéirí nuachta léightear ina gceanntar á rá go ndearnadh an t-ordú san agus ag tabhairt tuairisce ar an líomatáiste luaidhtear ann agus ag ainmniú áite ina bhféadfar cóip den ordú agus den mhapa luaidhtear ann d'fheiscint gach tráth réasúnta; agus

(b) fógra do sheirbheáil ar gach duine is únaer, léasaí, agus sealbhaire (ach amháin tionóntaithe ar feadh míosa no tréimhse is lugha ná mí) ar aon talamh le n-a mbaineann an t-ordú, agus fós ar gach morgáistí air sa mhéid gur féidir do réir réasúin na morgáistithe sin d'fháil amach, fógra sa bhfuirm orduithe ag luadh éifeachta an orduithe agus á rá go bhfuiltear chun é do chur fé bhráid an Aire chun é do dhaingniú, agus ag luadh na haimsire gur laistigh di féadfar agus na slí ina bhféadfar agóidí do chur ina choinnibh.

5. Mara ndeinidh éinne de sna daoine gur gá fógraí do sheirbheáil ortha aon agóid do chur i gcoinnibh an orduithe go cuibhe, no má deintear gach agóid a cuirfear ina choinnibh amhlaidh do tharrac siar féadfaidh an tAire, más oiriúnach leis é, an t-ordú do dhaingniú go n-atharú no gan atharú, ach in aon chás eile cuirfidh fé ndeár, sara ndaingneoidh an t-ordú, fiosrú áitiúil puiblí do dhéanamh agus breithneoidh aon agóid nár tarraigeadh siar agus fós tuarasgabháil an té do rinne an fiosrú, agus féadfaidh ansan an t-ordú do dhaingniú go n-atharú no gan atharú:

Ach—

(a) féadfaidh an tAire a cheangal ar éinne dhéanfaidh agóid forais na hagóide sin do luadh i scríbhinn, agus féadfaidh an t-ordú do dhaingniú gan a chur fé ndeár fiosrú áitiúil puiblí do dhéanamh má bhíonn sé sásta ná baineann gach agóid do rinneadh go cuibhe ach le nithe go bhféadfaidh an t-eadrascánaí mheasfaidh an cúiteamh deighleáil leo;

(b) ní dhéanfaidh an t-ordú mar a bheidh sé daingnithe ag an Aire—

(i) a údarú don údarás áitiúil aon talamh do cheannach "> go héigeanta ná húdaródh an t-ordú dhóibh do cheannach amhlaidh dá mba gan atharú do dhéanamh air a daingneofaí é;

(ii) a údarú don údarás aon talamh a taisbeántar sa bhun-ordú mar thalamh atá lasmuich de líomatáiste réiteachta do cheannach mar thalamh atá sa líomatáiste sin;

(c) más dóich leis an Aire, maidir le haon talamh d'áirimh an t-údarás áitiúil mar chuid de líomatáiste réiteachta, nár cheart é d'áireamh, amhlaidh, déanfaidh agus é ag daingniú an orduithe an t-ordú d'atharú i slí go mbeidh an talamh san chun gach críche lasmuich den líomatáiste réiteachta; ach más dóich leis in aon chás den tsórt san go bhféadfaidh an t-údarás go cóir an talamh do cheannach fé alt a seacht den Acht so, atharóidh an t-ordú tuilleadh i slí go n-údarófar don údarás áitiúil an talamh san do cheannach fé alt san a seacht in ionad é do cheannach mar thalamh atá sa líomatáiste réiteachta.

6. Féadfaidh an tAire ordú do rinneadh i dtaobh líomatáiste réiteachta do dhaingniú in ainneoin gurab é éifeacht na n-atharuithe do rinne sé tré aon fhoirgintí do dhúnadh amach as an líomatáiste réiteachta ná dhá líomatáiste ar leithligh no níos mó do dhéanamh den líomatáiste sin, agus in aon chás den tsórt san beidh feidhm ag na forálacha den Acht so, bhaineann leis an éifeacht a bheidh ag ordú nuair a bheidh sé daingnithe agus leis na nithe bheidh le déanamh tar éis an orduithe do dhaingniú, fé is dá mb'aon líomatáiste réiteachta amháin na líomatáistí sin.

7. Nuair a beifear, chun críche an sceidil seo no chun críche aon orduithe déanfar fé, ag léiriú aon achtacháin a bheidh ionchorporaithe san ordú, tuigfear gurab é an tAcht so, maraon leis an ordú, an tAcht speisialta, agus tuigfear gurab é an t-údarás áitiúil bunathóirí an ghnótha.

CUID II.

Atharuithe le deanamh ar Chuid I den Sceideal so sara mbainfidh le hOrduithe Ceannaigh Eigeanta deanfar chun cricheanna Coda III d'Acht 1890.

Bainfidh na forálacha atá i gCuid I den Sceideal so le horduithe ceannaigh éigeanta, a déanfar chun crícheanna Coda III d'Acht 1890, do dhéanamh, do chur fé bhráid an Aire agus do dhaingniú, ach amháin na forálacha so leanas, sé sin le rá: mír 3, an méid de mhír 4 éilíonn fógraí do sheirbheáil ar mhorgáistithe agus na coinníollacha (b) (ii) agus (c) a ghabhann le mír a 5.