An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT UM ÁRACHAS DÍOMHAOINTIS, 1933)

44 1933

ACHT UM ÁRACHAS DÍOMHAOINTIS, 1933

SCEIDEAL.

Ratai na Sintius o Dhaoine Fostuithe agus o Fhostoiri.

CUID I.

Gnath-Ratai.

1. On duine fostuithe, in aghaidh gach seachtaine—

i gcás fear

...

...

...

...

...

...

9d.

i gcás ban

...

...

...

...

...

...

7d.

2. On bhfostóir, in aghaidh gach seachtaine—

más fear an duine fostuithe

...

...

...

...

10d.

más bean an duine fostuithe

...

...

...

...

8d.

CUID II.

Ratai i gCas Daoine fe bhun Ocht mBliana Deag d'Aois.

1. On duine fostuithe, in aghaidh gach seachtaine—

i gcás buachaillí

...

...

...

...

...

4½d.

i gcás cailíní

...

...

...

...

...

...

4d.

2. On bhfostóir, in aghaidh gach seachtaine—

más buachaill an duine fostuithe

...

...

...

5d.

más cailín an duine fostuithe

...

...

...

...

4½d.