An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III. Pinsin (Nea-Shintiusacha) Bhaintreach agus Pinsin (Nea Shintiusacha) Dilleachtaithe.) Ar Aghaidh (CUID V. Sintiuisi agus Foralacha Airgeadais.)

29 1935

ACHT UM PINSIN DO BHAINTREACHA AGUS DO DHÍLLEACHTAITHE, 1935

CUID IV.

Di-Chailiochtai Maidir le Pinsin, agus Foralacha i dTaobh Pinsean do Thosnu agus d'Ioc.

Mínithe chun crícheanna Coda IV.

27. —Sa Chuid seo den Acht so—

cialluíonn an abairt “pinsean baintrighe” pinsean is pinsean (síntiúsach) baintrighe no pinsean (nea-shíntiúsach) baintrighe;

cialluíonn an abairt “pinsean dílleachtaí” pinsean is pinsean (síntiúsach) dílleachtaí no pinsean (nea-shíntiúsach) dílleachtaí;

cialluíonn an abairt “pinsean síntiúsach” pinsean is pinsean (síntiúsach) baintrighe no pinsean (síntiúsach) dílleachtaí;

cialluíonn an abairt “pinsean nea-shíntiúsach” pinsean is pinsean (nea-shíntiúsach) baintrighe no pinsean (nea-shíntiúsach) dílleachtaí;

cialluíonn an abairt “liúntas leinbh” liúntas is liúntas (síntiúsach) leinbh no liúntas (nea-shíntiúsach) leinbh.

Cosc ar phinsean baintrighe do dheonadh do bhaintrigh aon fhir do bhí os cionn seasca bliain ar dháta an phósta.

28. —Baintreach aon fhir go raibh a sheasca bliain slán aige ar dháta an phósta ní bheidh sí, i gcás an pósadh do dhéanamh tar éis an 11adh lá d'Abrán, 1935, i dteideal pinsin bhaintrighe maran rud é—

(a) go mbeidh leanbh ann de bharr an phósta; no

(b) go mbeidh, ar dháta a fir chéile d'fháil bháis, trí bliana no níos mó caithte o dháta an phósta; no

(c) go raibh pinsean baintrighe á fháil aici díreach roimh an bpósadh; no

(d) go mbeadh pinsean baintrighe á fháil aici díreach roimh an bpósadh mara mbeadh a dí-cháiliú de chionn céileachais.

Dí-cháilíocht maidir le pinsin mar gheall ar áit chomnaithe.

29. —(1) Má bhíonn duine ina chomhnaí lasmuich de Shaorstát Éireann ar feadh aon tréimhse i dtír seachas tír cheaptha beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

(a) ní deonfar pinsean síntiúsach don duine sin ná alos an duine sin,

(b) má deonadh pinsean síntiúsach don duine sin no alos an duine sin ní bheidh aon tsuim iníoctha i rith na tréimhse sin mar gheall ar an bpinsean san.

(2) Má bhíonn duine ina chomhnaí lasmuich de Shaorstát Éireann ar feadh aon tréimhse beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

(a) ní deonfar pinsean nea-shíntiúsach don duine sin ná alos an duine sin,

(b) má deonadh pinsean nea-shíntiúsach don duine sin no alos an duine sin ní bheidh aon tsuim iníoctha i rith na tréimhse sin mar gheall ar an bpinsean san.

(3) Ní deonfar pinsean nea-shíntiúsach (seachas pinsean (neashíntiúsach) dílleachtaí) do dhuine ná alos duine mara raibh an duine sin ina chomhnaí i Saorstát Éireann ar feadh na tréimhse de dhá bhliain díreach roimh an dáta ar a n-éileofar an pinsean san.

Dí-cháilíocht maidir le pinsin bhaintreach mar gheall ar chúiseanna ilghnéitheacha.

30. —(1) Ní bheidh teideal ag baintrigh chun pinsin bhaintrighe agus beidh sí dí-cháilithe chun an phinsin sin d'íoc léi má bhíonn sí agus faid a bheidh sí—

(a) i bpríosún fé bhreith phríosúntachta, do réir orduithe chúirte á ordú í chur i bpríosún gan a rogha dhi fíneáil d'íoc, no fé bhreith phian-tseirbhíse, no

(b) á cothú in áit ar bith mar ghealt choiriúil no mar othar neamh-íocach in aon óspidéal meabhair-ghalar ceanntair no fo-óspidéal meabhair-ghalar, do réir bhrí ailt 9 den Local Government (Ireland) Act, 1898, mar a leasuítear san le halt 79 den Acht Rialtais Áitiúla, 1925 ( Uimh. 5 de 1925 ).

(2) Má bhíonn agus faid a bheidh baintreach agus duine ar bith ag maireachtaint i bhfochair a chéile mar lánúin phósta ní bheidh teideal ag an mbaintrigh sin—

(a) chun na coda san de phinsean (síntiúsach) bhaintrighe gurb é liúntas (síntiúsach) na baintrighe é, ná

(b) chun pinsin (nea-shíntiúsach) bhaintrighe,

agus beidh sí dí-cháilithe chun na coda san no chun an phinsin sin d'íoc léi.

Teora ama chun íocaíochtaí d'fháil mar gheall ar phinsin.

31. —Ní híocfar suim mar gheall ar phinsean mara bhfuighfear íocaíocht sa tsuim fé cheann trí mí tar éis an dáta ar a dtiocfa sí chun bheith iníoctha.

Forálacha breise i gcoinnibh pinsean dúbalta alos baintreach agus leanbhaí.

32. —(1) I gcás ina mbeadh baintreach, mara mbeadh an fo-alt so, i dteideal pinsin (shíntiúsaigh) bhaintrighe agus pinsin (neashíntiúsaigh) bhaintrighe, fé fhorálacha an Achta so, ní bheidh an pinsean (nea-shíntiúsach) baintrighe sin iníoctha.

(2) Ní bheidh níos mó ná aon liúntas (síntiúsach) baintrighe amháin ná níos mó ná aon liúntas (nea-shíntiúsach) baintrighe amháin iníoctha le haon bhaintrigh áirithe.

(3) Ní bheidh níos mó ná aon liúntas leinbh amháin ná níos mó ná aon phinsean dílleachtaí amháin iníoctha alos aon leinbh áirithe.

(4) Ní bheidh pinsean dílleachtaí iníoctha alos leinbh go mbeidh liúntas leinbh inéilithe ina thaobh.

Pinsin bhaintreach d'íoc.

33. —(1) Fé réir forálacha an ailt seo is leis an bpinsinéir híocfar pinsean baintrighe.

(2) Féadfaidh an tAire, más rogha leis é, a ordú o am go ham—

(a) i gcás pinsin (shíntiúsaigh) bhaintrighe ná beidh aon liúntas (síntiúsach) leinbh ina chuid de, go ndéanfar, in ionad an pinsean san d'íoc leis an bpinsinéir, é d'íoc le duine éigin eile chun tairbhe don phinsinéir;

(b) i gcás pinsin (shíntiúsaigh) bhaintrighe ná beidh liúntas (síntiúsach) na baintrighe ina chuid de, go ndéanfar, in ionad aon liúntas (síntiúsach) leinbh is cuid den phinsean san d'íoc leis an bpinsinéir, an liúntas (síntiúsach) leinbh sin d'íoc le duine éigin eile chun tairbhe don leanbh gur ina thaobh a bheidh an liúntas san iníoctha;

(c) i gcás aon phinsin (shíntiúsaigh) bhaintrighe bheidh códhéanta de liúntas (síntiúsach) na baintrighe agus d'aon liúntas (síntiúsach) leinbh, go ndéanfar ní acu so leanas no iad araon:

(i) in ionad liúntas (síntiúsach) na baintrighe d'íoc leis an bpinsinéir, go n-íocfar é le duine éigin eile chun tairbhe don phinsinéir, agus

(ii) in ionad aon liúntas (síntiúsach) leinbh is cuid den phinsean san d'íoc leis an bpinsinéir, go n-íocfar é le duine éigin eile chun tairbhe don leanbh gur ina thaobh a bheidh an liúntas san iníoctha.

(3) Féadfaidh an tAire, más rogha leis é, a ordú o am go ham —

(a) go ndéanfar, in ionad an méid sin de phinsean (neashíntiúsach) bhaintrighe gurb é liúntas (nea-shíntiúsach) na baintrighe é d'íoc leis an bpinsinéir, é d'íoc le duine éigin eile chun tairbhe don phinsinéir agus go ndéanfar, in ionad aon liúntas (nea-shíntiúsach) leinbh is cuid den phinsean san d'íoc leis an bpinsinéir, é d'íoc le duine éigin eile chun tairbhe don leanbh gur ina thaobh a bheidh an liúntas san iníoctha, no

(b) go ndéanfar, in ionad aon liúntas (nea-shíntiúsach) leinbh is cuid de phinsean (nea-shíntiúsach) baintrighe d'íoc leis an bpinsinéir, é d'íoc le duine éigin eile chun tairbhe don leanbh gur ina thaobh a bheidh an liúntas san iníoctha.

Pinsin dílleachtaithe d'íoc.

34. —(1) Fé réir forálacha an ailt seo íocfar pinsean dílleachtaí le caomhnóir an leinbh gur ina thaobh a bheidh an pinsean san iníoctha.

(2) Féadfaidh an tAire, más dóich leis gur mhaith an rud san do dhéanamh, a ordú go ndéanfar, in ionad pinsean dílleachtaí d'íoc le caomhnóir an leinbh gur ina thaobh a bheidh an pinsean san iníoctha, é d'íoc le duine éigin eile chun tairbhe don leanbh.

Dáta tosnuithe pinsean.

35. —(1) Fé réir forálacha an ailt seo beidh éifeacht ag na forálacha so leanas maidir leis na dátaí ar a dtosnóidh pinsin fén Acht so ar rith, sé sin le rá:—

(a) ní thosnóidh pinsean nea-shíntiúsach ar rith in aon chás ar dháta is túisce ná an chéad lá ceaptha;

(b) ní thosnóidh pinsean síntiúsach ar rith in aon chás ar dháta is túisce ná an dara lá ceaptha;

(c) má thagann duine i dteideal pinsin nea-shíntiúsaigh an chéad lá ceaptha beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

(i) i gcás éileamh ag lorg an phinsin sin do dhéanamh fé cheann dhá mhí tar éis an chéad lae cheaptha tosnóidh an pinsean san ar rith an chéad lá ceaptha,

(ii) in aon chás eile tosnóidh an pinsean san ar rith an dáta ar a ndéanfar an t-éileamh á lorg;

(d) má thagann duine i dteideal pinsin nea-shíntiúsaigh ar dháta tar éis an chéad lae cheaptha beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

(i) i gcás éileamh ag lorg an phinsin sin do dhéanamh fé cheann mí tar éis an dáta san tosnóidh an pinsean san ar rith ar an dáta san,

(ii) in aon chás eile tosnóidh an pinsean san ar rith an dáta ar a ndéanfar an t-éileamh;

(e) má thagann duine i dteideal pinsin shíntiúsaigh beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

(i) i gcás éileamh ag lorg an phinsin sin do dhéanamh fé cheann mí tar éis an dáta ar a dtáinig an duine sin i dteideal an phinsin sin tosnóidh an pinsean san ar rith ar an dáta san,

(ii) má cruthuítear in aon chás orduithe gur cúrsaí ná raibh aon neart ag an éilitheoir ortha fé ndeár gur theip air éileamh ag lorg pinsin shíntiúsaigh do dhéanamh fé cheann na haimsire ceaptar leis an gclás deiridh sin roimhe seo tosnóidh an pinsean san ar rith an dáta ar a dtáinig an t-éilitheoir ina theideal,

(iii) in aon chás eile tosnóidh an pinsean san ar rith an dáta ar a ndéanfar an t-éileamh.

(2) Másé dáta ar a dtosnódh pinsean ar rith fén bhfo-alt deiridh sin roimhe seo ná lá den tseachtain seachas lá go mbeidh orduithe gurb é an lá sa tseachtain é ar a mbeidh na híocaíochtaí seachtainiúla mar gheall ar phinsin den tsaghas san le déanamh ní thosnóidh an pinsean ar rith go dtí an lá orduithe sin sa chéad tseachtain tar éis an dáta céad-luaidhtear.

Forálacha i dtaobh íocaíochtaí deiridh pinsean.

36. —Beidh éifeacht ag na forálacha so leanas maidir le leanúint de gach pinsean baintrighe d'íoc, sé sin le rá:—

(a) i gcás—

(i) an pinsean san do scur de bheith iníoctha toisc a sheachtó bliain do bheith slán ag an duine bheidh ina theideal, agus

(ii) nách é an lá sa tseachtain ar a mbíonn íocaíochtaí mar gheall ar phinsin sean-aoise iníoctha an lá sa tseachtain a shlánóidh an duine sin an aois sin,

leanfaidh an pinsean san de bheith iníoctha alos na laetheanta sa tseachtain go dtí an lá sa tseachtain ar a mbíonn na híocaíochtaí sin iníoctha ach gan an lá san d'áireamh;

(b) in aon chás eile, másé dáta ar a scuirfeadh an pinsean san de bheith iníoctha ná lá den tseachtain seachas an lá díreach roimh an lá sa tseachtain go mbeidh orduithe gurb é an lá sa tseachtain é ar a mbeidh na híocaíochtaí mar gheall ar an bpinsean san le déanamh, leanfaidh an pinsean san de bheith iníoctha alos na laetheanta sa tseachtain go dtí an lá orduithe sin ach gan an lá san d'áireamh.

Modh íoctha na bpinsean.

37. —Fé réir aon orduithe do bhéarfaidh an tAire uaidh i gcásanna speisialta déanfar pinsean fén Acht so d'íoc roimh ré in aghaidh na seachtaine i pé slí agus fé réir pé coinníollacha, maidir le céannú no eile, ordóidh an tAire.