An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I. Roimhraiteach agus Generalta.) Ar Aghaidh (CUID III. An tAcht um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhilleachtaithe, 1935, do Leasu.)

12 1936

ACHT UM ÁRACHAS SLÁINTE NÁISIÚNTA AGUS UM PINSIN DO BHAINTREACHA AGUS DO DHÍLLEACHTAITHE, 1936

CUID II.

Na hAchtanna um Arachas Slainte Naisiunta, 1911 go 1934, do Leasu.

An tAcht um Arachas Slainte Naisiunta, 1923 , do Leasu.

Alt 17 den Acht um Arachas Sláinte Náisiúnta, 1923 , do leasú.

5. —Léireofar alt 17 den Acht um Arachas Sláinte Náisiúnta, 1923 ( Uimh. 20 de 1923 ), agus beidh éifeacht aige fé is dá gcuirtí an mhír seo leanas isteach i bhfo-alt (1) den alt san in ionad míre (d) atá anois ann, sé sin le rá:—

“(d) i gcás árthaigh atá cláruithe i Saorstát Éireann no sa Bhreatain Mhóir agus go gcomhnuíonn a húnaer no go bhfuil a phríomh-áit ghnótha aige sa tír eile, chun a shocrú cadiad na cásanna ina ndéanfar síntiúisí is iníoctha alos daoine atá ar fostú ar an árthach d'íoc fé sna hachtacháin i dtaobh árachais shláinte náisiúnta atá i bhfeidhm sa Bhreatain Mhóir, agus cadiad na cásanna ina n-íocfar iad fé sna hachtacháin sin atá i bhfeidhm i Saorstát Éireann.”

An tAcht um Arachas Slainte Naisiunta, 1933 , do Leasu Maidir le Co-dheanamh Choiste Bhainisti an Chumainn Aontuithe.

Coiste bainistí an Chumainn Aontuithe.

6. —(1) An lá ceaptha fé Acht 1933 agus dá éis sin beidh coiste bainistí an Chumainn Aontuithe có-dhéanta de chúig bhaill déag eadhon—

(a) an té is cathaoirleach de thurus na huaire ar choiste bhainistí an Chumainn Aontuithe,

(b) an triúr is iontaobhaithe de thurus na huaire don Chumann Aontuithe,

(c) trí baill (dá ngairmtear baill fhostóirí san Acht so) a cheapfaidh an tAire sa tslí foráltar leis an Acht so,

(d) trí baill (dá ngairmtear baill dhaoine árachuithe (ainmnithe ceárd-chumann) san Acht so) a ainmneoidh Comhairle Náisiúnta Chódháil na gCeárd-Chumann Éireannach sa tslí foráltar leis an Acht so,

(e) cúig baill (dá ngairmtear baill dhaoine árachuithe (ainmnithe údarás áitiúil) san Acht so) a thoghfaidh Lucht Toghtha Ball na nDaoine Arachuithe (Ainmnithe Údarás Áitiúil) sa tslí foráltar leis an Acht so.

(2) Íocfaidh an Cumann Aontuithe le gach ball de choiste bhainistí an Chumainn Aontuithe pé liúntaisí (más aon cheann é) a chinnfidh an tAire o am go ham alos an bhaill sin.

Cathaoirleach choiste bhainistí an Chumainn Aontuithe.

7. —(1) Beidh cathaoirleach (dá ngairmtear an cathaoirleach san alt so) ar choiste bhainistí an Chumainn Aontuithe.

(2) Beidh éifeacht ag na forálacha so leanas maidir leis an gcathaoirleach, sé sin le rá:—

(a) isé an tAire cheapfaidh an cathaoirleach;

(b) beidh an cathaoirleach, maran rud é go n-éagfaidh no go n-eireoidh as no go gcuirfidh an tAire as oifig é roimhe sin, i seilbh oifig ar feadh na tréimhse orduithe, ach beidh sé ion-athcheaptha;

(c) féadfaidh an tAire an cathaoirleach do chur as oifig.

Baill fhostóirí.

8. —Beidh éifeacht ag na forálacha so leanas maidir leis na baill fhostóirí, sé sin le rá:—

(a) beidh na baill sin ionadathach d'fhostóirí dhaoine árachuithe agus isé an tAire cheapfaidh iad;

(b) beidh gach ball fostóirí, maran rud é go n-éagfaidh no go n-eireoidh as no go gcuirfidh an tAire as oifig é roimhe sin, i seilbh oifige ar feadh na tréimhse orduithe, ach beidh sé ion-athcheaptha;

(c) féadfaidh an tAire aon bhall fostóirí do chur as oifig;

(d) i gcás folúntais (dá ngairmtear foth-fholúntas sa bhfo-alt so) do thárlachtaint imeasc na mball fostóirí, déanfaidh an tAire, chó luath agus is féidir é, duine do cheapadh chun an fholúntais sin,

(e) duine ceapfar fén mír dheiridh sin roimhe seo chun fothfholúntais i mballraíocht choiste bhainistí an Chumainn Aontuithe, beidh sé, maran rud é go n-éagfaidh no go n-eireoidh as no go gcuirfidh an tAire as oifig é roimhe sin, i seilbh oifige mar bhall de choiste bhainistí an Chumainn Aontuithe ar feadh an iarsma den téarma oifige do bheadh an ball, gurb é a éag, a eirghe as no a chur as oifig fé ndeár an folúntas, i seilbh oifige mara mbeadh a éag, a eirghe as no a chur as oifig.

Cáilíocht agus dí-cháilíocht bhall dhaoine árachuithe (ainmnithe ceárd-chumann) agus bhall dhaoine árachuithe (ainmnithe údarás áitiúil).

9. —(1) Ní bheidh duine cáilithe chun é d'ainmniú mar bhall dhaoine árachuithe (ainmnithe ceárd-chumann) ná chun é do thoghadh ná d'ainmniú ná do roghnú mar bhall dhaoine árachuithe (ainmnithe údarás áitiúil) más rud é, ar dháta a ainmnithe no a thoghtha no a roghnuithe—

(a) go mbeidh sé fé bhun bliana is fiche d'aois, no

(b) nách duine árachuithe é, no

(c) gur oifigeach no fostaí don Chumann Aontuithe é, no

(d) gur ball é de choiste bhainistí no de bhord stiúrthóirí aon chumainn no cuideachtan a bhíonn ag déanamh gnótha árachais, no

(e) go mbeidh sé ar fostú mar oifigeach, gníomhaire no fostaí d'aon chumann no cuideachtain den tsórt san.

(2) Pé uair a bheidh ball dhaoine árachuithe (ainmnithe ceárdchumann) no ball dhaoine árachuithe (ainmnithe údarás áitiúil) ar fostú mar oifigeach no mar fhostaí don Chumann Aontuithe, no thiocfa sé chun bheith ina bhall de choiste bhainistí no de bhord stiúrthóirí aon chumainn no cuideachtan a bhíonn ag déanamh gnótha árachais, no bheidh sé ar fostú mar oifigeach, gníomhaire no fostaí d'aon chumann no cuideachtain den tsórt san, beidh sé dí-cháilithe chun leanúint de bheith agus scuirfe sé láithreach de bheith ina bhall dhaoine árachuithe (ainmnithe ceárdchumann) no ina bhall dhaoine árachuithe (ainmnithe údarás áitiúil) (do réir mar bheidh).

Baill dhaoine árachuithe (ainmnithe ceárdchumann).

10. —(1) Sa bhliain 1936 agus i ngach bliain ina dhiaidh sin, ach ní níos déanaí ná an 15adh lá de Bhealtaine an bhliain sin, déanfaidh Comhairle Náisiúnta Chódháil na gCeárd-Chumann Éireannach (dá ngairmtear an Chomhairle san alt so) triúr daoine cáilithe d'ainmniú chun bheith ina mbaill dhaoine árachuithe (ainmnithe ceárd-chumann).

(2) Má theipeann ar an gComhairle triúr daoine cáilithe d'ainmniú, roimh an 15adh lá de Bhealtaine sa bhliain 1936 no in aon bhliain ina dhiaidh sin, chun bheith ina mbaill dhaoine árachuithe (ainmnithe ceárd-chumann) déanfaidh an tAire, chó luath agus is féidir é, triúr daoine cáilithe d'ainmniú chun bheith ina mbaill dhaoine árachuithe (ainmnithe ceárd-chumann) agus na daoine ainmneoidh an tAire amhlaidh tuigfear, chun crícheanna an ailt seo, gurb iad an Chomhairle d'ainmnigh iad.

(3) Gach duine (seachas duine a hainmneofar chun fothfholúntais) a hainmneofar chun bheith ina bhall dhaoine árachuithe (ainmnithe ceárd-chumann), beidh sé, marab éag, eirghe as no teacht fé dhí-cháilíocht roimhe sin do, i seilbh oifige—

(a) i gcás é d'ainmniú sa bhliain 1936, ón lá ceaptha fé Acht 1933 go dtí an 31adh lá d'Iúl, 1937,

(b) i gcás é d'ainmniú in aon bhliain ina dhiaidh sin, ón 1adh lá de Lúnasa sa bhliain sin go dtí an 31adh lá d'Iúl sa chéad bhliain ina dhiaidh sin.

(4) Pé uair a thárlóidh folúntas (dá ngairmtear foth-fholúntas san alt so) i mballraíocht choiste bhainistí an Chumainn Aontuithe de dheascaibh baill dhaoine árachuithe (ainmnithe ceárd-chumann) d'éag, d'eirghe as no do theacht fé dhí-cháilíocht, beidh éifeacht ag an forálacha so leanas, sé sin le rá:—

(a) déanfaidh an Chomhairle láithreach duine cáilithe d'ainmniú chun an fholúntais sin,

(b) an duine a hainmneofar amhlaidh beidh sé, marab éag, eirghe as no teacht fé dhí-cháilíocht roimhe sin do, i seilbh oifige mar bhall dhaoine árachuithe (ainmnithe ceárd-chumann) ar feadh iarsma an téarma oifige do bheadh an ball dhaoine árachuithe (ainmnithe ceárdchumann), gurb é a éag, a eirghe as no a theacht fé dhí-cháilíocht fé ndeár an folúntas, i seilbh oifige mara mbeadh a éag, a eirghe as no a theacht fé dhí-cháilíocht,

(c) mara ndeinidh an Chomhairle, laistigh de thrí mhí tar éis an fhoth-fholúntais sin do thárlachtaint, duine cáilithe d'ainmniú chun an fhoth-fholúntais sin feadfaidh an tAire duine cáilithe d'ainmniú agus an duine ainmneoidh an tAire amhlaidh tuigfear gurb iad an Chomhairle d'ainmnigh é.

Lucht toghtha ball na ndaoine árachuithe (ainmnithe údarás áitiúil).

11. —(1) Bunófar cólucht (dá ngairmtear an lucht toghtha san Acht so) ar a dtabharfar Lucht Toghtha Ball na nDaoine Arachuithe (Ainmnithe Údarás Áitiúil) chun na bhfeidhmeanna ceaptar do leis an Acht so do chólíonadh.

(2) Ní bheidh duine cáilithe chun é d'ainmniú mar bhall den lucht toghtha ag údarás áitiúil no, i gcás faillí an údaráis áitiúla san, ag an Aire, más rud é, ar dháta a ainmnithe—

(a) go mbeidh sé fé bhun bliana is fiche d'aois, no

(b) nách duine árachuithe é, no

(c) ná beidh sé ina chomhnaí i liomatáiste feidhmiúcháin an údaráis áitiúla san, no

(d) gur oifigeach no fostaí don Chumann Aontuithe é.

(3) Pé uair a bheidh ball den lucht toghtha ar fostú mar oifigeach no mar fhostaí don Chumann Aontuithe, beidh sé dí-cháilithe chun leanúint de bheith agus scuirfe sé láithreach de bheith ina bhall den lucht toghtha.

(4) Déanfaidh gach údarás áitiúil i ngach bliain toghacháin, ach ní níos déanaí ná an 1adh lá de Bhealtaine sa bhliain toghacháin sin, daoine cáilithe d'ainmniú chun bheith ina mbaill den lucht toghtha pé méid daoine (más aon mhéid é) a ceangaltar ar an údarás áitiúil sin d'ainmniú do réir na bhforálacha so leanas, sé sin le rá:—

(a) maran mó ná cúig mhíle an méid daoine árachuithe bheidh ina gcomhnaí an bhliain toghacháin sin i líomatáiste feidhmiúcháin an údaráis áitiúla san, beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

(i) i gcás an méid sin do bheith níos lugha ná dhá mhíle agus cúig céad, ní ainmneoidh an t-údarás áitiúil sin éinne chun bheith ina bhall den lucht toghtha,

(ii) in aon chás eile, ainmneoidh an t-údarás áitiúil sin duine cáilithe amháin chun bheith ina bhall den lucht toghtha,

(b) más mó ná cúig mhíle méid na ndaoine árachuithe bheidh ina gcomhnaí an bhliain toghacháin sin sa líomtáiste feidhmiúcháin sin, déanfaidh an t-údarás áitiúil sin duine cáilithe amháin d'ainmniú in aghaidh gach cúig mhíle duine árachuithe chun bheith ina bhall den lucht toghtha, agus, má bhíonn méid na ndaoine árachuithe níos mó ná dhá mhíle agus cúig céad ar a laighead thar aon iolrú ar chúig mhíle, duine cáilithe sa bhreis d'ainmniú chun bheith ina bhall den lucht toghtha.

(5) Chun crícheanna an fho-ailt deiridh sin roimhe seo déanfaidh an tAire, i ngach bliain toghacháin, a chinneadh alos gach údaráis áitiúla an méid daoine árachuithe bheidh ina gcomhnaí i líomatáiste feidhmiúcháin an údaráis áitiúla san pé lá sa bhliain toghacháin sin a cheapfaidh an tAire agus isé méid daoine árachuithe bheidh ina gcomhnaí aon bhliain toghacháin i líomatáiste feidhmiúcháin údaráis áitiúla ná an méid a chinnfidh an tAire fén bhfo-alt so an bhliain sin do bheith ina gcomhnaí sa líomatáiste feidhmiúcháin sin.

(6) Má theipeann ar aon údarás áitiúil no má fhaillíonn sé, in aon bhliain toghacháin, ainmniú do dhéanamh, roimh an 2adh lá de Bhealtaine sa bhliain toghacháin sin, ar pé méid daoine cáilithe chun bheith ina mbaill den lucht toghtha a ceangaltar ar an údarás áitiúil sin le fo-alt (4) den alt so d'ainmniú féadfaidh an tAire a chó-mhéid de sna daoine cáilithe sin is dóich leis is oiriúnach d'ainmniú chun bheith ina mbaill den lucht toghtha agus chun crícheanna an ailt seo tuigfear gurb é an t-údarás áitiúil sin d'ainmnigh na daoine a hainmneofar amhlaidh.

(7) Gach duine (seachas duine a hainmneofar chun foth-fholúntais) a hainmneofar chun bheith ina bhall den lucht toghtha in aon bhliain toghacháin, beidh sé, marab éag, eirghe as no teacht fé dhí-cháilíocht roimhe sin do, i seilbh oifige ón 1adh lá de Bhealtaine, sa bhliain toghacháin sin, ar feadh tréimhse trí mblian.

(8) Pé uair a thárlóidh folúntas (dá ngairmtear foth-fholúntas san alt so) i mballraíocht an lucht toghtha de dheascaibh ball ainmneoidh údarás áitiúil d'éag, d'eirghe as no do theacht fé dhícháilíocht, beidh éifeacht ag na forálacha so leanas—

(a) déanfaidh an t-údarás áitiúil sin, láithreach, duine cáilithe d'ainmniú chun an fholúntais sin;

(b) an duine a hainmneofar amhlaidh beidh sé, marab éag, eirghe as no teacht fé dhí-cháilíocht roimhe sin do, i seilbh oifige mar bhall den lucht toghtha ar feadh a mbeidh gan caitheamh den téarma oifige go mbeadh an ball gurab é a éag, a eirghe as no a theacht fé dhícháilíocht fé ndeár an folúntas i seilbh oifige mara mbeadh a éag, a eirghe as no a theacht fé dhí-cháilíocht;

(c) mara ndeinidh an t-údarás áitiúil sin, laistigh de thrí mhí tar éis an fhoth-fholúntais sin do thárlachtaint, duine cáilithe d'ainmniú chun an fholúntais féadfaidh an tAire duine cáilithe d'ainmniú chun an fholúntais sin agus an duine ainmneoidh an tAire amhlaidh tuigfear, chun crícheanna an ailt seo, gurb é an t-údarás áitiúil sin d'ainmnigh é.

(9) Íocfaidh an Cumann Aontuithe le gach ball den lucht toghtha pé costaisí taistil agus liúntaisí in aghaidh cothabhála agus caillteanais pháigh a chinnfidh an tAire o am go ham alos an bhaill sin.

(10) Féadfaidh an lucht toghtha gníomhú d'ainneoin aon fholúntais ina mballraíocht.

(11) Isé is quorum do chruinniú den lucht toghtha na pé uimhir a hordófar.

(12) Chun crícheanna an ailt seo—

cialluíonn an abairt “údarás áitiúil” cólucht is comhairle chontae no comhairle chontae-bhuirge;

cialluíonn an abairt “líomatáiste feidhmiúcháin”—

(a) maidir le comhairle chontae, an chontae sin,

(b) maidir le comhairle chontae-bhuirge, an chontae-bhuirg sin;

beidh gach bliain acu so leanas ina bhliain toghacháin, eadhon, an bhliain 1936, an bhliain 1939, an bhliain 1942, an bhliain 1945, agus mar sin de.

Baill dhaoine árachuithe (ainmnithe údarás áitiúil).

12. —(1) San alt so—

cialluíonn an abairt “toghthóirí Laighean” na baill den lucht toghtha do bhí, ar dháta a n-ainmnithe fén alt deiridh sin roimhe seo, ina gcomhnaí i gCúige Laighean;

cialluíonn an abairt “toghthóirí na Mumhan” na baill den lucht toghtha do bhí, ar dháta a n-ainmnithe fén alt deiridh sin roimhe seo, ina gcomhnaí i gCúige Mumhan;

cialluíonn an abairt “toghthóirí Chonnacht agus Uladh” na baill den lucht toghtha do bhí, ar dháta a n-ainmnithe fén alt deiridh sin roimhe seo, ina gcomhnaí i gcuid de Shaorstát Éireann seachas cúigí Laighean agus Mumhan.

(2) Sa bhliain 1936 agus i ngach bliain ina dhiaidh sin, ach ní níos luatha ná an 2adh lá de Bhealtaine ná níos déanaí ná an 15adh lá de Mheitheamh sa bhliain sin, toghfar sa tslí orduithe chun bheith ina mbaill dhaoine árachuithe (ainmnithe údarás áitiúil)—

(a) ag toghthóirí Laighean as a líon féin, beirt daoine cáilithe;

(b) ag toghthóirí na Mumhan as a líon féin, beirt daoine cáilithe;

(c) ag toghthóirí Chonnacht agus Uladh as a líon féin, duine cáilithe amháin.

(3) Má thárlann faillí in aon bhliain maidir le déanamh do réir forálacha an fho-ailt deiridh sin roimhe seo, beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

(a) i gcás faillí i bpáirt toghthóirí Laighean, féadfaidh an tAire beirt daoine cáilithe d'ainmniú chun bheith ina mbaill dhaoine árachuithe (ainmnithe údarás áitiúil) agus na daoine a hainmneofar amhlaidh tuigfear chun crícheanna an ailt seo gurb iad toghthóirí Laighean do thoigh iad an bhliain sin;

(b) i gcás faillí i bpáirt toghthóirí na Mumhan, féadfaidh an tAire beirt daoine cáilithe d'ainmniú chun bheith ina mbaill dhaoine árachuithe (ainmnithe údarás áitiúil) agus na daoine a hainmneofar amlaidh tuigfear, chun crícheanna an ailt seo, gurb iad toghthóirí na Mumhan do thoigh iad an bhliain sin;

(c) i gcás faillí i bpáirt toghthóirí Chonnacht agus Uladh, féadfaidh an tAire duine cáilithe amháin d'ainmniú chun bheith ina bhall dhaoine árachuithe (ainmnithe údarás áitiúil) agus an duine a hainmneofar amhlaidh tuigfear, chun crícheanna an ailt seo, gurb iad toghthóirí Chonnacht agus Uladh do thoigh é an bhliain sin.

(4) Gach duine toghfar chun bheith ina bhall dhaoine árachuithe (ainmnithe údarás áitiúil) beidh sé, marab éag, eirghe as no teacht fé dhí-cháilíocht roimhe sin do, i seilbh oifige—

(a) i gcás é do thoghadh sa bhliain 1936, ón lá ceaptha fé Acht 1933 go dtí an 31adh lá d'Iúl, 1937,

(b) i gcás é do thoghadh in aon bhliain eile, ón 1adh lá de Lúnasa sa bhliain sin go dtí an 31adh lá d'Iúl sa chéad bhliain ina dhiaidh sin.

(5) Pé uair a thárlóidh folúntas (dá ngairmtear foth-fholúntas san alt so) i mballraíocht choiste bhainistí an Chumainn Aontuithe de dheascaibh baill dhaoine árachuithe (ainmnithe údarás áitiúil) d'éag, d'eirghe as no do theacht fé dhí-cháilíocht, beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

(a) i gcás toghthóirí Laighean do thoghadh an bhaill sin no é do roghnú fén mír seo, déanfar duine cáilithe is duine de thoghthóirí Laighean do roghnú sa tslí orduithe chun an fholúntais sin;

(b) i gcás toghthóirí na Mumhan do thoghadh an bhaill sin no é do roghnú fén mír seo, déanfar duine cáilithe is duine de thoghthóirí na Mumhan do roghnú sa tslí orduithe chun an fholúntais sin;

(c) i gcás toghthóirí Chonnacht agus Uladh do thoghadh an bhaill sin no é do roghnú fén mír seo, déanfar duine cáilithe is duine de thoghthóirí Chonnacht agus Uladh do roghnú sa tslí orduithe chun an fholúntais sin;

(d) an duine roghnófar amhlaidh beidh sé, marab éag eirghe as no teacht fé dhí-cháilíocht roimhe sin do, i seilibh oifige mar bhall dhaoine árachuithe (ainmnithe údarás áitiúil) ar feadh a mbeidh gan caitheamh den téarma oifige do bheadh an ball dhaoine árachuithe (ainmnithe údarás áitiúil), gurb é a éag, a eirghe as no a theacht fé dhí-cháilíocht fé ndeár an folúntas, i seilbh oifige mara mbeadh a éag, a eirghe as no a theacht fé dhícháilíocht.

Baill airithe d'Fhorsai Cosanta Shaorstait Éireann d'Arachu fe sna hAchtanna um Arachas Slainte Naisiunta.

Saighdiúirí áirithe den Bhuan-Fhórsa d'árachú.

13. —(1) Gach duine—

(a) (i) a bheidh ag fónamh sa Bhuan-Fhórsa mar shaighdiúir an 6adh lá d'Eanar, 1936, agus

(ii) is duine go raibh síntiúisí iníoctha ina thaobh an 5adh lá d'Eanar, 1936, fé alt 20 den Acht um Arachas Sláinte Náisiúnta, 1923 ( Uimh. 20 de 1923 ), no

(b) (i) a bheidh ag fónamh sa Bhuan-Fhórsa mar shaighdiúir an 6adh lá d'Eanar, 1936, agus

(ii) d'fhónuigh go leanúnach sa Bhuan-Fhórsa mar shaighdiúir i rith na tréimhse de shé mhí dar críoch an 5adh lá d'Eanar, 1936, no do liostáil an 5adh d'Iúl, 1935, no dá éis sin i gcóir tréimhse nách giorra ná sé mhí i seirbhís airm, agus

(iii) nách duine go raibh síntiúisí iníoctha ina thaobh an 5adh lá d'Eanar, 1936, fén alt san 20,

beidh sé, i rith na tréimhse, dar tosach an 6adh lá d'Eanar, 1936, dá sheirbhís airm, agus chun crícheanna na Coda so den Acht so, ina dhuine is ionárachuithe do réir ráta an Airm.

(2) Gach duine dhéanfaidh an 6adh lá d'Eanar, 1936, no dá éis sin—

(a) liostáil sa Bhuan-Fhórsa mar shaighdiúir i gcóir tréimhse nách giorra ná dhá bhliain i seirbhís airm, no

(b) ath-liostáil, fé fho-alt (2) d'alt 146 den Acht Fórsaí Cosanta, i seirbhís airm i gcóir tréimhse nách giorra ná dhá bhliain,

beidh sé, ar feadh tréimhse a sheirbhíse airm, agus chun crícheanna na Coda so den Acht so, ina dhuine is ionárachuithe do réir ráta an Airm.

(3) Gach duine—

(a) a dhéanfaidh an 6adh lá d'Eanar, 1936, no dá éis sin—

(i) liostáil sa Bhuan-Fhórsa i gcóir tréimhse is giorra ná dhá bhliain de sheirbhís airm agus ná liostálfaidh amhlaidh chun a aistrithe láithreach chun an Fhórsa Chúltaca, no

(ii) ath-liostáil, fé fho-alt (2) d'alt 146 den Acht Fórsaí Cosanta, i seirbhís airm i gcóir tréimhse is giorra ná dhá bhliain, agus

(b) do bhí, le linn na liostála no na hath-liostála san, ina dhuine árachuithe do réir bhrí na nAchtanna um Arachas Sláinte Náisiúnta,

tuigfear, le linn na tréimhse, dar tosach dáta a liostála no a athliostála, dá sheirbhís airm, é do bheith ar fostú do réir bhrí na nAchtanna san agus i bhfostaíocht an Aire Cosanta amháin.

(4) Ní bhainfidh an t-alt so le héinne do liostáil roimh an 6adh lá d'Eanar, 1936, agus ná beidh sé bliana déag slán aige an dáta san, no do liostáil an 6adh lá d'Eanar, 1936, no dá éis sin agus do bhí fé bhun sé bliana déag d'aois ar dháta a liostála ach, ar an duine sin do shlánú na haoise sin bainfidh an t-alt so leis fé is dá mb'é an tráth do shlánuigh sé an aois sin do liostálfadh sé.

(5) Má eiríonn aon cheist i dtaobh duine bheidh ag fónamh sa Bhuan-Fhórsa do bheith ina dhuine is ionárachuithe do réir ráta an Airm no gan a bheith no i dtaobh é bheith ionárachuithe ar shlí eile de bhuadh an ailt seo fé sna hAchtanna um Arachas Sláinte Náisiúnta no gan a bheith, cuirfear an cheist fé bhráid an Aire Cosanta agus ní bheidh dul thar a bhreith-sean.

Baill den Fhórsa Chúltaca d'árachu.

14. —(1) Ball den Fhórsa Chúltaca—

(a) go nglaofar air, an 6adh lá d'Eanar, 1936, no dá éis sin, chun tréimhse leanúnach tréineála is sia ná sé huaire triochad a chluig do chur isteach, agus

(b) is duine árachuithe do réir bhrí na nAchtanna um Arachas Sláinte Náisiúnta le linn é ghlaoch amhlaidh,

tuigfear, le linn na tréimhse sin, é do bheith ar fostú do réir bhrí na nAchtanna san agus i bhfostaíocht an Aire Cosanta amháin.

(2) Má deintear aon bhall den Fhórsa Chúltaca do ghlaoch an 6adh lá d'Eanar, 1936, no dá éis sin, chun tréimhse seirbhíse (seachas tréineáil) do chur isteach, beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

(a) i gcás an bhaill sin do bheith ina dhuine árachuithe do réir bhrí na nAchtanna um Arachas Sláinte Náisiúnta le linn é ghlaoch amhlaidh, ansan—

(i) maran sia ná trí mhí an tréimhse sin tuigfear an ball san do bheith ar fostú, i rith na tréimhse sin, do réir bhrí na nAchtanna san agus i bhfostaíocht an Aire Cosanta amháin, agus

(ii) más sia ná trí mhí an tréimhse sin—

(I) tuigfear an ball san do bheith, i rith an chéad trí mhí dhi, ar fostú do réir bhrí na nAchtanna san agus i bhfostaíocht an Aire Cosanta amháin, agus

(II) beidh an ball san, i rith iarsma na tréimhse sin, agus chun crícheanna na Coda so den Acht so, ina dhuine is ionárachuithe do réir ráta an Airm,

(b) in aon chás eile beidh an ball san, i rith na tréimhse sin (ach amháin an chéad trí mhí dhi), agus chun crícheanna na Coda so den Acht so, ina dhuine is ionárachuithe do réir ráta an Airm.

(3) Má eiríonn aon cheist i dtaobh ball den Fhórsa Chúltaca do bheith ina dhuine is ionárachuithe do réir ráta an Airm no gan a bheith no i dtaobh é bheith ionárachuithe ar shlí eile de bhuadh an ailt seo fé sna hAchtanna um Arachas Sláinte Náisiúnta no gan a bheith, cuirfear an cheist fé bhráid an Aire Cosanta agus ní bheidh dul thar a bhreith-sean.

Síntiúisí alos daoine is ionárachuithe do réir ráta an Airm.

15. —(1) An 6adh lá d'Eanar, 1936, agus dá éis sin, íocfaidh an tAire Cosanta leis an Aire amach as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, alos gach duine is duine is ionárachuithe de thurus na huaire do réir ráta an Airm, suim cheithre pingne go leith sa tseachtain.

(2) Na méideanna bheidh le n-íoc ag an Aire Cosanta fén alt so déanfar iad d'fháil amach i pé slí agus iad d'íoc i pé slí agus ar pé dátaí i ngach bliain ar a gcó-aontóidh an tAire agus an tAire Cosanta.

(3) An síntiús seachtainiúil is iníoctha fén alt so alos duine ar bith ní bheidh sé iníoctha alos aon tréimhse is sia ná lá is fiche a bheidh an duine sin as láthair gan cead.

Staid árachais daoine is ionárachuithe do réir ráta an Airm.

16. —Déanfar duine is duine ionárachuithe de thurus na huaire do réir ráta an Airm d'áireamh mar shíntiúsaire ar fostú, fé réir na n-atharuithe seo leanas, sé sin le rá:—

(a) na suimeanna seachtainiúla íocfaidh an tAire Cosanta fén alt deiridh sin roimhe seo áirmheofar iad chun gach críche mar íocaíochtaí síntiúisí do réir an ráta alos daoine fostuithe;

(b) beidh an duine sin i dteideal sochair mháithreachais, ach ní bheidh sé i dteideal sochair bhreoiteachta ná mhí-ábaltachta;

(c) i gcás gan an duine sin do bheith ina dhuine árachuithe an dáta thiocfaidh na suimeanna seachtainúla chun bheith iníoctha ina thaobh, áirmheofar an dáta san mar an dáta ar a ndeacha sé fé árachas;

(d) cuirfear chun creidiúna an Chumainn Aontuithe, más ball de an duine sin, no chun creidiúna Chiste Arachais na bhFórsaí Míleata (Socruithe Idirnáisiúnta), más ball de an duine sin, suim is có-ionann le cúig pingne go leith in aghaidh gach sintiúis seachtainiúla do híocadh agus áirmheofar có-shuim mar shuim do caitheadh ar shochair, agus déanfar, dá réir sin, an chionúireacht oiriúnach d'íoc amach as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.