An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II. Na hAchtanna um Arachas Slainte Naisiunta, 1911 go 1934, do Leasu.) Ar Aghaidh (SCEIDEAL. ACHTACHAIN A hATHGHAIRMTEAR.)

12 1936

ACHT UM ÁRACHAS SLÁINTE NÁISIÚNTA AGUS UM PINSIN DO BHAINTREACHA AGUS DO DHÍLLEACHTAITHE, 1936

CUID III.

An tAcht um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhilleachtaithe, 1935 , do Leasu.

Alt 13 den Acht um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 , do leasú alos saighdiúirí áirithe atá anois sa Bhuan-Fhórsa.

17. —I gcás duine do bheith ag fónamh mar shaighdiúir sa Bhuan-Fhórsa an 6adh lá d'Eanar, 1936, agus an duine sin d'fhónamh go leanúnach mar shaighdiúir den tsórt san ar feadh tréimhse gan briseadh dar críoch an 5adh lá d'Eanar, 1936, agus an duine sin do bheith, an 6adh lá d'Eanar, 1936, ina dhuine is ionárachuithe do réir ráta an Airm, do réir bhrí Coda II den Acht so, ansan, chun crícheanna fo-ailt (1) d'alt 13 den Acht um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 ( Uimh. 29 de 1935 )—

(a) tuigfear go ndearnadh síntiúisí fén Acht san d'íoc ina thaobh in aghaidh gach seachtaine sa tréimhse sin, agus

(b) tuigfear gach seachtain den tsórt san do bheith ina seachtain gur ón dáta is déanaí do chuaidh sé fé árachas do caitheadh í.

An méid de phinsean síntiúsach do cailleadh de dheascaibh faillí fostóra do bhaint de.

18. —(1) Más rud é—

(a) go dtárlóidh—

(i) d'fhóstóir é d'fhaillí no é do theip air aon tsíntiúisí d'íoc, alos tréimhse ar bith roimh an 6adh lá d'Eanar, 1936, do dhligh sé, fé sna hAchtanna um Arachas Sláinte Náisiúnta, d'íoc alos duine mhairbh ba shíntiúsaire ar fostú no aon tsíntiúisí d'íoc do dhligh sé, fén Acht um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 (Uimh. 29 de 1935) , d'íoc alos an duine mhairbh sin, no an dá shíntiús san d'íoc, no

(ii) d'aon fhostóir é d'fhaillí no é do theip air aon tsíntiúisí d'íoc do dhligh sé, fén Acht um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 , d'íoc alos duine mhairbh do bhí ar fostú i bhfostaíocht eiscithe le n-a mbaineann an tAcht san, agus

(b) de dheascaibh na faillí no na teipe sin agus dá dheascaibh sin amháin ná beidh na coinníollacha reachtúla fén Acht um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 , cólíonta ar dháta bháis an duine sin (dá ngairmtear an fostaí anso ina dhiaidh seo san alt so), agus

(c) go bhfágfaidh an fostaí cleithiúnaí no cleithiúnaithe ina dhiaidh,

beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

(I) beidh suim dlite agus iníoctha ag an bhfostóir, a sheiceadúirí, agus a riarthóirí, do chleithiúnaí an fhostaí agus leis no, má fhágann an fostaí níos mó ná aon chleithiúnaí amháin ina dhiaidh, do gach duine agus le gach duine de chleithiúnaithe an fhostaí, i ndeireadh gach seachtaine bheidh laistigh den tréimhse dar tosach dáta báis an fhostaí agus dár críoch, i gcás gur Dardaoin an t-ochtú lá fichead tar éis an dáta ar a mbeidh gach síntiús den tsórt san íoctha no bainte amach, an t-ochtú lá fichead san no, in aon chás eile, an chéad Dardaoin tar éis an ochtú lae fhichead san, suim is có-ionann leis an méid (más aon mhéid é) do bheadh, dá mba ná tárlódh aon fhaillí ná teip den tsórt san agus dá n-iarrfadh an cleithiúnaí sin pinsean síntiúsach laistigh de mhí tar éis bháis an fhostaí, iníoctha leis an gcleithiúnaí sin alos na seachtaine sin mar phinsean síntiúsach, lughaide, i gcás pinsean neashíntiúsach do bheith iníoctha leis an gcleithiúnaí sin alos na seachtaine sin, suim is có-ionann le méid an phinsin nea-shíntiúisigh sin, agus

(II) aon tsuim no suimeanna bheidh tagtha chun bheith dlite agus iníoctha don chleithiúnaí sin agus leis fén gclás deiridh sin roimhe seo féadfaidh an cleithiúnaí sin no an tAire, in ainm agus thar ceann an chleithiúnaí sin an céanna do bhaint den fhostóir, dá sheiceadúirí, agus dá riarthóirí, mar fhiacha gnáth-chonnartha i gcúirt dlighinse inniúla, agus

(III) an t-airgead uile bhainfidh an tAire amach fén bhfo-alt so déanfaidh an tAire é chur de láimh fé is dá mba phinsean síntiúsach é dob iníoctha leis an gcleithiúnaí sin.

(2) San alt so—

tá leis na habairtí “pinsean síntiúsach” agus “pinsean neashíntiúsach” na bríonna céanna atá leo i gCuid IV den Acht um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 ; cialluíonn an focal “seachtain” tréimhse de sheacht lá ag tosnú ar Aoine.

(3)Chun crícheanna an ailt seo tuigfear gur cleithiúnaí dhuine mhairbh gach duine acu so leanas, sé sin le rá:—

(a) baintreach an duine sin;

(b) gach leanbh dílleachtach leis an duine sin.