An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I. Réamhraiteach agus Ginearalta.) Ar Aghaidh (CUID III. Comhaltai Udarais Chuain a Chur as Oifig.)

9 1946

AN tACHT CUANTA, 1946

CUID II.

Comhaltai agus Nos Imeachta Udarais Chuain.

Tosach feidhme Coda II.

6. —(1) Tiocfaidh an Chuid seo den Acht seo i ngníomh maidir le húdarás cuain sa bhliain a cheapfas an tAire le hordú maidir leis an údarás cuain sin agus mar leanas:

(a) an méid den Chuid seo den Acht seo a bhaineas le comhaltaí údaráis chuain a cheapadh, a thoghadh agus a ainmniú, tiocfaidh sé i ngníomh an 7ú lá d'Iúil sa bhliain a ceapfar amhlaidh,

(b) tiocfaidh iarmhar na Coda seo den Acht seo i ngníomh an dara Déardaoin in mí Dheireadh Fómhair sa bhliain a ceapfar amhlaidh.

(2) Má dhéanann an tAire ordú faoin alt seo maidir le húdarás cuain is údarás áitiúil, cuirfidh sé san ordú, agus beidh éifeacht ag an ordú dá réir sin, forála trína gcruthnóidh, ar an dara Déardaoin i mí Dheireadh Fómhair sa bhliain a ceapfar leis an ordú, údarás nua a hainmneofar san ordú, trína n-aistreoidh, an lá sin, chun an údaráis nua cuan an údaráis áitiúil, bainistí agus rialú an chuain sin agus na sócmhainní, na dliteanais, na hoifigigh agus na seirbhísigh a bhainfeas leis, agus trína ndéanfaidh socruithe i dtaobh aon nithe eile is nithe forlíontacha nó fo-ghabhálacha maidir le cruthnú an údaráis nua, agus beidh éifeacht ag na forála seo a leanas freisin i dteannta na bhforál san ordú:

(a) déanfar céad-cheapadh, céad-toghadh agus céad-ainmniú comhaltaí an údaráis nua a chur i ngníomh de bhun agus faoi réir na Coda seo den Acht seo amhail is dá mba thagairt don údarás nua an tagairt don údarás áitiúil sa chéad cholún de Chuid II den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht seo,

(b) na rátaí tonnáiste a híocfar leis an údarás áitiúil sa bhliain díreach roimh an mbliain a ceapfar leis an ordú, déanfar, maidir leis an gcéad-toghadh sin, iad a áireamh mar rátaí tonnáiste a híocadh leis an údarás nua sa bhliain sin roimhe sin,

(c) má cheapann an tAire céad-chomhaltaí den údarás nua faoi mhír (b) d'alt 11 den Acht seo ceapfaidh sé amhlaidh beirt is dóigh leis a bheith ionadaitheach do na daoine d'íoc rátaí tonnáiste leis an údarás áitiúil,

(d) an dara Déardaoin i mí Dheireadh Fómhair sa bhliain a ceapfar leis an ordú agus d'éis an Déardaoin sin, déanfar an tagairt atá sa chéad cholún de Chuid II den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht seo don údarás áitiúil a léiriú mar thagairt don údarás nua.

Comhaltaí údaráis chuain.

7. —(1) Beidh údarás cuain a luaitear sa chéad cholún de Chuid I den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht seo comhdhéanta de na comhaltaí seo a leanas:

(a) cúigear comhalta (dá ngairmtear comhaltaí údaráis áitiúil san Acht seo) a ceapfar ag an údarás áitiúil a luaitear sa dara colún den Chuid sin I os coinne lua an údaráis chuain sa chéad cholún sin nó, i gcás Coimisinéirí Chuan Chorcaighe, a gceapfar ceathrar de na comhaltaí sin ag an gcéad údarás áitiúil a luaitear sa dara colún den Chuid sin I os coinne lua Coimisinéirí Chuan Chorcaighe sa chéad cholún sin agus a gceapfar an duine eile de na comhaltaí sin ag an dara húdarás áitiúil a luaitear mar adúradh;

(b) ceathrar comhalta (dá ngairmtear comhaltaí comhlachais tráchtála san Acht seo) a ceapfar ag an gcomhlachas tráchtála a luaitear sa tríú colún den Chuid sin I os coinne lua an údaráis chuain sa chéad cholún sin nó, i gcás Coimisinéirí Chuan Chorcaighe, a gceapfar beirt de na comhaltaí sin ag an gcéad chomhlachas tráchtála a luaitear sa tríú colún den Chuid sin I os coinne lua Coimisinéirí Chuan Chorcaighe sa chéad cholún sin agus a gceapfar an bheirt eile de na comhaltaí sin ag an dara comhlachas tráchtála a luaitear mar adúradh;

(c) beirt chomhalta (dá ngairmtear comhaltaí beodhíle san Acht seo) a ndéanfar,—

(i) más eagras amháin a bheas sonraithe san ordú a bheas i bhfeidhm de thuras na huaire faoi fho-alt 3 den alt seo, iad a cheapadh ag an eagras a bheas sonraithe amhlaidh,

(ii) más dhá eagras a bheas sonraithe san ordú a bheas i bhfeidhm de thuras na huaire faoi fho-alt 3 den alt seo, duine de na comhaltaí sin a cheapadh ag an gcéad eagras a bheas sonraithe amhlaidh agus an duine eile de na comhaltaí sin a cheapadh ag an dara heagras a bheas sonraithe amhlaidh;

(d) beirt chomhalta (dá ngairmtear comhaltaí monaróirí san Acht seo) a ceapfar ag an Federation of Irish Manufacturers, Limited;

(e) beirt chomhalta (dá ngairmtear comhaltaí lucht oibre san Acht seo) a ceapfar ag an eagras a bheas sonraithe san ordú a bheas i bhfeidhm de thuras na huaire faoi fho-alt (4) den alt seo i leith an údaráis chuain;

(f) ceathrar comhalta (dá ngairmtear comhaltaí tofa san Acht seo) a toghfar ag na toghthóirí cáilithe;

(g) ceathrar comhalta (dá ngairmtear comhaltaí ainmnithe san Acht seo) a hainmneofar ag an Aire.

(2) Beidh údarás cuain a luaitear sa chéad cholún de Chuid II den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht seo comdhéanta de na comhaltaí seo a leanas:

(a)    (i) i gcás Coimisinéirí Chuan Ros Mhic Thriúin, seisear comhalta (dá ngairmtear freisin san Acht seo comhaltaí údaráis áitiúil) a gceapfar beirt acu ag gach údarás áitiúil faoi leith dá luaitear sa dara colún den Chuid sin II os coinne lua Coimisinéirí Chuan Ros Mhic Thriúin sa chéad cholún sin,

(ii) i gcás aon údaráis chuain eile, ceathrar comhalta (dá ngairmtear freisin san Acht seo comhaltaí údaráis áitiúil) a ceapfar ag an údarás áitiúil a luaitear sa dara colún den Chuid sin II os coinne lua an údaráis chuain sa chéad cholún sin nó, i gcás ina bhfuil dhá údarás áitiúil luaite amhlaidh, a gceapfar beirt de na comhaltaí sin ag an gcéad údarás áitiúil a luaitear agus a gceapfar an bheirt eile de na comhaltaí sin ag an dara húdarás áitiúil a luaitear;

(b) i gcás údaráis chuain a bhfuil comhlachas tráchtála luaite ina leith sa tríú colún den Chuid sin II os coinne lua an údaráis chuain sa chéad cholún sin, beirt chomhalta (dá ngairmtear freisin san Acht seo comhaltaí comhlachais tráchtála) a ceapfar ag an gcomhlachas tráchtála;

(c) beirt chomhalta (dá ngairmtear freisin san Acht seo comhaltaí tofa) a ceapfar ag na togthóirí cáilithe;

(d) triúr comhalta (dá ngairmtear freisin san Acht seo comhaltaí ainmnithe) a hainmneofar ag an Aire.

(3) Féadfaidh an tAire Talmhaíochta ó am go ham, le hordú (a fhéadfas sé tráth ar bith, le hordú, a chúlghairm nó a leasú) arna dhéanamh maidir le húdarás cuain a luaitear sa chéad cholún de Chuid I den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht seo, a dhearbhú gur eagras sonraithe nó dhá eagras shonraithe de thrádálaithe beodhíle a cheapfas na comhaltaí beodhíle ar an údarás cuain sin.

(4) Féadfaidh an tAire ó am go ham, le hordú (a fhéadfas sé tráth ar bith, le hordú, a chúlghairm nó a leasú) arna dhéanamh maidir le húdarás cuain a luaitear sa chéad cholún de Chuid I den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht seo, a dhearbhú gur eagras sonraithe atá ionadaitheach do leasa lucht oibre a cheapfas na comhaltaí lucht oibre ar an údarás cuain sin.

(5) Gach duine nó gach grúpa daoine acu seo a leanas beidh sé, maidir le haon toghadh áirithe comhaltaí tofa d'údarás cuain, ina thoghthóir cáilithe chun críocha míre (f) d'fho-alt (1) nó míre (c) d'fho-alt (2) (do réir mar is iomchuí) den alt seo:

(a) comhlucht corpraithe a corpraíodh sa Stát agus dob únaer, an 31ú lá de Nollaig díreach roimh an toghadh, ar árthach nó árthaí ar híocadh ina leith, leis an údarás cuain ar feadh na bliana dar chríoch an 31ú lá de Nollaig sin, rátaí tonnáiste de mhéid nár lú ná an tsuim íosta,

(b) pearsa ar a raibh gnáthchónaí sa Stát ar feadh na bliana dar chríoch an 31ú lá de Nollaig díreach roimh an toghadh agus dob únaer, an 31ú lá de Nollaig sin, ar árthach nó árthaí ar híocadh ina leith leis an údarás cuain ar feadh na bliana sin rátaí tonnáiste de mhéid nár lú ná an tsuim íosta,

(c) grúpa pearsan a raibh gnáthchónaí ar éinne acu sa Stát ar feadh na bliana dar chríoch an 31ú lá de Nollaig díreach roimh an toghadh agus ba chomhúnaerí, an 31ú lá de Nollaig sin, ar árthach nó árthaí ar híocadh ina leith leis an údarás cuain ar feadh na bliana sin rátaí tonnáiste de mhéid nár lú ná an tsuim íosta,

(d) i gcás comhluchta chorpraithe nach sa Stát a corpraíodh agus dob únaer, an 31ú lá de Nollaig díreach roimh an toghadh, ar árthach nó árthaí ar híocadh ina leith leis an údarás cuain ar feadh na bliana sin rátaí tonnáiste de mhéid nár lú ná an tsuim íosta, bainisteoir ionadaitheach an chomhluchta chorpraithe sin ach gnáthchónaí a bheith ar an mbainisteoir sin sa Stát ar feadh na bliana sin,

(e) i gcás pearsa ná raibh gnáthchónaí air sa Stát ar feadh na bliana dar chríoch an 31ú lá de Nollaig díreach roimh an toghadh agus dob únaer, an 31ú lá de Nollaig sin, ar árthach nó árthaí ar híocadh ina leith leis an údarás cuain ar feadh na bliana sin rátaí tonnáiste de mhéid nár lú ná an tsuim íosta, bainisteoir ionadaitheach na pearsan sin ach gnáthchónaí a bheith ar an mbainisteoir sin sa Stát ar feadh na bliana sin,

(f) i gcás grúpa pearsan ná raibh gnáthchónaí ar éinne acu sa Stát ar feadh na bliana dar chríoch an 31ú lá de Nollaig díreach roimh an toghadh agus ba chomhúnaerí, an 31ú lá de Nollaig sin, ar árthach nó árthaí ar híocadh ina leith leis an údarás cuain ar feadh na bliana sin rátaí tonnáiste de mhéid nár lú ná an tsuim íosta, bainisteoir ionadaitheach an ghrúpa sin ach gnáthchónaí a bheith ar an mbainisteoir sin sa Stát ar feadh na bliana sin.

(6) I bhfo-alt (5) den alt seo—

(a) ciallaíonn an focal “árthach” árthach arna clárú sa Stát faoi na hAchta Loingis Cheannaíochta, 1894 go 1939,

(b) ciallaíonn an focal “únaer” únaer cláraithe do réir bhrí na nAcht Loingis Cheannaíochta, 1894 go 1939.

(7) I bhfo-alt (5) den alt seo, ciallaíonn an abairt “an tsuim íosta”—

(a) maidir le húdarás cuain a luaitear i gCuid I den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht seo, fiche punt,

(b) maidir le húdarás cuain a luaitear i gCuid II den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht seo,

(i) deich bpunt, nó,

(ii) i gcás aon toghadh áirithe ar dóigh leis an Aire ina thaobh go dtiocfadh d'fheidhm fo-mhíre (i) den mhír seo an líon toghthóirí a bheith ró-bheag, pé suim, is lú ná deich bpuint, a ordós an tAire.

(8) Go dtí an chéad lá, tar éis an t-airgead uile a gheobhas Coimisinéirí Chuan na Gaillimhe ar iasacht faoi alt 48 d'Acht Chuan na Gaillimhe, 1935 (Uimh. 2 (Príobháideach) de 1935), a bheith aisíoctha, arb é an dara Déardaoin é i mí Dheireadh Fómhair i mbliain toghcháin, beidh éifeacht ag fo-alt (2) den alt seo maidir le Coimisinéirí Chuan na Gaillimhe amhail is dá gcuirtí isteach ann na focail “cúigear comhaltaí” in ionad na bhfocal “ceathrar comhaltaí” agus na focail “a gceapfar triúr de na comhaltaí sin” in ionad na bhfocal “a gceapfar beirt de na comhaltaí sin”.

(9) Duine amháin ar a laghad de na comhaltaí ainmnithe d'údarás cuain a luaitear i gCuid II den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht seo, beidh sé ina dhuine a bheas, i dtuairim an Aire, ionadaitheacht do leasa lucht oibre.

Ionadaíocht speisialta ag údaráis áitiúla i gcásanna áirithe.

8. —(1) I gcás—

(a) údarás áitiúil (dá ngairmtear an t-údarás cúntach sa bhfo-alt seo) a bheith tar éis cúnamh airgid a thabhairt nó a aontú é a thabhairt d'údarás cuain, agus

(b) gan an t-údarás cúntach a bheith ina údarás áitiúil a dhéanfadh sa ghnáth-chúrsa, do réir an Achta seo, comhaltaí údaráis áitiúil a cheapadh ar an údarás cuain, agus

(c) an tAire a bheith ar an tuairim gur ceart ionadaíocht a bheith ag an údarás cúntach ar chomhaltas an údaráis chuain,

féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Rialtais Áitiúil agus Sláinte Poiblí, a dhearbhú le hordú—

(i) go gceapfaidh an t-údarás cúntach duine amháin nó níos mó de na comhaltaí údaráis áitiúil ar an údarás cuain agus go laghdófar dá réir sin an uimhir de na comhaltaí sin a bheas le ceapadh ag aon údarás áitiúil a dhéanfadh sa ghnáthchúrsa, faoin Acht seo, na comhaltaí sin a cheapadh, nó

(ii) go ndéanfaidh an t-údarás cúntach comhalta nó comhaltaí údaráis áitiúil sa bhreis a cheapadh ar an údarás cuain.

(2) Más ag dhá údarás áitiúil nó níos mó a bheas na comhaltaí údaráis áitiúil ar údarás cuain le ceapadh de thuras na huaire, féadfaidh an tAire, le hordú, an uimhir de na comhaltaí sin a bheas le ceapadh ag gach údarás faoi leith acu sin a athrú.

(3) Aon ordú a déanfar faoin alt seo beidh éifeacht aige do réir a théarmaí ar an gcéad lá agus d'éis an chéad lae arb é an 7ú lá d'Iúil é i ndiaidh an orduithe a dhéanamh i mbliain toghcháin.

(4) Féadfaidh an Aire, le hordú, aon ordú a bheas déanta aige roimhe sin faoin alt seo (lena n-áirítear ordú arna dhéanamh faoin bhfo-alt seo) a leasú nó a chúlghairm.

Bliain toghcháin.

9. —(1) An bhliain a thiocfas an Chuid seo den Acht seo i ngníomh maidir le húdarás cuain beidh sí ina bliain toghcháin chun críocha an Achta seo i leith an údaráis chuain sin agus gairmtear an chéad bhliain toghcháin di i bhfo-alt (2) den alt seo.

(2) I dteannta na céad bhliana toghcháin, beidh na blianta seo a leanas ina mblianta toghcháin chun críocha an Achta seo i leith údaráis chuain:

(a) i gcás inar bliain ina gcomórfar toghcháin do chomhaltaí comhairlí contae an chéad bhliain toghcháin—gach tríú bliain leanúnach i ndiaidh na céad bhliana toghcháin,

(b) ina aon chás eile—an bhliain, agus gach tríú bliain leanúnach iardain, ina gcomórfar toghcháin do chomhaltaí comhairlí contae i ndiaidh na céad bhliana toghcháin.

An t-am i gcóir ceapadh, toghadh agus ainmniú.

10. —(1) I rith na tréimhse dar tosach an 7ú lá d'Iúil agus dar críoch an 31ú lá de Lúnasa i mbliain toghcháin, déanfar, sa mhéid gur gá é do réir an Achta seo, na nithe seo a leanas i leith údaráis chuain—

(a) déanfaidh an t-údarás áitiúil nó na húdaráis áitiúla iomchuí daoine a cheapadh ina gcomhaltaí údaráis áitiúil ar an údarás cuain,

(b) déanfaidh an comhlachas tráchtála nó na comhlachais tráchtála iomchuí daoine a cheapadh ina gcomhaltaí comhlachais tráchtála ar an údarás cuain,

(c) má tá an t-údarás cuain luaite i gCuid I den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht seo, déanfaidh an t-eagras nó na heagrais iomchuí de thrádálaithe beodhíle daoine a cheapadh ina gcomhaltaí beodhíle ar an údarás cuain,

(d) má tá an t-údarás cuain luaite i gCuid I den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht seo, déanfaidh an Federation of Irish Manufacturers, Limited, daoine a cheapadh ina gcomhaltaí monaróirí ar an údarás cuain,

(e) má tá an t-údarás cuain luaite i gCuid I den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht seo, ceapfaidh an t-eagras iomchuí a bheas ionadaitheach do leasa lucht oibre na comhaltaí lucht oibre ar an údarás cuain, agus

(f) déanfaidh na toghthóirí iomchuí daoine a thoghadh ina gcomhaltaí tofa ar an údarás cuain.

(2) Na daoine a ainmneos an tAire ina gcomhaltaí ainmnithe ar údarás cuain ainmneoidh sé iad i rith na tréimhse dar tosach an lú lá de Mheán Fómhair agus dar críoch an dara Déardaoin i mí Dheireadh Fómhair i mbliain toghcháin.

(3) Más rud é, ar feadh na tréimhse dar tosach an 7ú lá d'Iúil agus dar críoch an 31ú lá de Lúnasa i mbliain toghcháin, go bhfailleoidh údarás áitiúil, ar a mbeidh de cheangal daoine a cheapadh ina gcomhaltaí údaráis áitiúil ar údarás cuain, déanamh do réir an cheanglais sin trí gan aon daoine den tsórt sin a cheapadh nó trí uimhir de dhaoine den tsórt sin a cheapadh is lú ná mar bheas de cheangal orthu amhlaidh a cheapadh, féadfaidh an tAire, a luaithe is caothúil, an oiread daoine a cheapadh ina gcomhaltaí ar an údarás cuain agus a leigheasfas an fhaillí sin.

(4) Más rud é, ar feadh na tréimhse dar tosach an 7ú lá d'Iúil agus dar críoch an 31ú lá de Lúnasa i mbliain toghcháin go bhfailleoidh comhlachas tráchtála, ar a mbeidh de cheangal faoin Acht seo daoine a cheapadh ina gcomhaltaí comhlachais tráchtála ar údarás cuain, déanamh do réir an cheanglais sin trí gan aon daoine den tsórt sin a cheapadh nó trí uimhir de dhaoine den tsórt sin a cheapadh is lú ná mar bheas de cheangal orthu amhlaidh a cheapadh, féadfaidh an tAire, a luaithe is caothúil, an oiread daoine a cheapadh ina gcomhaltaí ar an údarás cuain agus a leigheasfas an fhaillí sin.

(5) Más rud é, ar feadh na tréimhse dar tosach an 7ú lá d'Iúil agus dar críoch an 31ú lá de Lúnasa i mbliain toghcháin, go bhfailleoidh eagras trádálaithe beodhíle, ar a mbeidh de cheangal faoin Acht seo daoine a cheapadh ina gcomhaltaí beodhíle ar údarás cuain, déanamh do réir an cheanglais sin trí gan aon daoine den tsórt sin a cheapadh nó trí uimhir de dhaoine den tsórt sin a cheapadh is lú ná mar bheas de cheangal orthu amhlaidh a cheapadh, féadfaidh an tAire, a luaithe is caothúil, an oiread daoine a cheapadh ina gcomhaltaí ar an údarás cuain agus a leigheasfas an fhaillí sin.

(6) Más rud é, ar feadh na tréimhse dar tosach an 7ú lá d'Iúil agus dar críoch an 31ú lá de Lúnasa i mbliain toghcháin, go bhfailleoidh eagras trádálaithe beodhíle, ar a mbeidh de cheangal faoin Acht seo aon duine amháin a cheapadh ina chomhalta beodhíle ar údarás cuain, déanamh do réir an cheanglais sin, féadfaidh an tAire, a luaithe is caothúil, duine a cheapadh ina chomhalta ar an údarás cuain chun an fhaillí sin a leigheas.

(7) Más rud é, ar feadh na tréimhse dar tosach an 7ú lá d'Iúil agus dar críoch an 31ú lá de Lúnasa i mbliain toghcháin, go bhfailleoidh an Federation of Irish Manufacturers, Limited, a r a mbéidh de cheangal faoin Acht seo daoine a cheapadh ina gcomhaltaí monaróirí ar údarás cuain, déanamh do réir an cheanglais sin trí gan aon daoine den tsórt sin a cheapadh nó trí uimhir de dhaoine den tsórt sin a cheapadh is lú ná mar bheas de cheangal orthu amhlaidh a cheapadh, féadfaidh an tAire, a luaithe is caothúil, an oiread daoine a cheapadh ina gcomhaltaí ar an údarás cuain agus a leigheasfas an fhaillí sin.

(8) Más rud é, ar feadh na tréimhse dar tosach an 7ú lá d'Iúil agus dar críoch an 31ú lá de Lúnasa i mbliain toghcháin go bhfailleoidh eagras ionadaitheach do leasa lucht oibre, ar a mbeidh de cheangal faoin Acht seo daoine a cheapadh ina gcomhaltaí lucht oibre ar údarás cuain, déanamh do réir an cheanglais sin trí gan aon daoine den tsórt sin a cheapadh nó trí uimhir de dhaoine den tsórt sin a cheapadh is lú má mar bheas de cheangal orthu amhlaidh a cheapadh, féadfaidh an tAire, a luaithe is caothúil, an oiread daoine a cheapadh ina gcomhaltaí ar an údarás cuain agus a leigheasfas an fhaillí.

(9) Más rud é, ar feadh na tréimhse dar tosach an 7ú lá d'Iúil agus dar críoch an 31ú lá de Lúnasa i mbliain toghcháin, go bhfailleoidh toghthóirí, ar a mbeidh de cheangal faoin Acht seo daoine a thoghadh ina gcomhaltaí tofa ar údarás cuain, déanamh do réir an cheanglais sin trí gan aon daoine den tsórt sin a thoghadh nó trí uimhir de dhaoine den tsórt sin a thoghadh is lú ná mar bheas de cheangal orthu amhlaidh a thoghadh, féadfaidh an tAire, a luaithe is caothúil an oiread daoine a cheapadh ina gcomhaltaí ar an údarás cuain agus a leigheasfas an fhaillí sin.

(10) Duine a ceapfar ag an Aire faoi fho-alt (3), (4), (5), (6), (7), (8), nó (9) den alt seo ina chomhalta ar údarás cuain, is tuigthe, chun críocha an Achta seo, é a bheith arna cheapadh nó arna thoghadh go cuí ina chomhalta údaráis áitiúil, ina chomhalta comhlachais tráchtála, ina chomhalta beodhíle, ina chomhalta monaróirí, ina chomhalta lucht oibre nó ina chomhalta tofa (do réir is cuí) ar an údarás cuain, ach i gcás é a cheapadh ag an Aire an dara Déardaoin nó d'éis an dara Déardaoin i mí Dheircadh Fómhair sa bhliain toghcháin iomchuí, tosnóidh a théarma oifige an lá i ndiaidh lae a cheaptha,

An tAire do cheapadh comhaltaí tofa i gcásanna áirithe.

11. —Más rud é, maidir leis an toghchán a bheas le comóradh in aon bhliain toghcháin áirithe don chomhalta tofa ar údarás cuain; gur dóigh leis an Aire go mbeidh líon na dtoghthóirí chomh beag sin nár chuí an toghchán a chomóradh, féadfaidh an tAire, le hordú, a ordú ná comórfar an toghchán, agus air sin—

(a) ní comórfar an toghchán, agus

(b) déanfaidh an tAire, i rith na tréimhse dar tosach an lú lá de Mheán Fómhair agus dar críoch an dara Déardaoin i mí Dheireadh Fómhair sa bhliain toghcháin, ceathrar daoine nó beirt daoine (do réir mar is cuí) is dóigh leis a bheith ionadaitheach d'íocóirí rátaí tonnáiste leis an údarás cuain a cheapadh ina gcomhaltaí tofa ar an údarás cuain agus is tuigthe, chun críocha an Achta seo, na daoine sin a bheith arna dtoghadh go cuí ina gcomhaltaí tofa ar an údarás cuain.

Comhaltaí comhlachais tráchtála a cheapadh ag cruinniú speisialta.

12. —Na comhaltaí comhlachais tráchtála ar údarás cuain a ceapfar ag comhlachas tráchtála, ceapfar iad ag cruinniú den chomhlachas tráchtála a tionólfar go speisialta chuige sin.

Rialacháin i dtaobh toghchán do na comhaltaí tofa ar údarás cuain.

13. —(1) Déanfaidh an tAire rialacháin i dtaobh na slí ina scolfar toghchán do na comhaltaí tofa ar údarás cuain agus i dtaobh pé nithe eile maidir leis an toghchán sin a mheasfaidh is ceart.

(2) Déanfar toghchán do chomhaltaí tofa ar údarás cuain a sheoladh faoi réim agus do réir na rialachán a bheas i bhfeidhm de thuras na huaire faoin alt seo maidir leis an údarás cuain.

Téarma oifige.

14. —(1) Lasmuigh de chás dá bhforáltar a mhalairt leis an Acht seo, tosnóidh téarma oifige chomhalta ar údarás cuain an dara Déardaoin i mí Dheireadh Fómhair sa bhliain toghcháin ina ndéanfar é a cheapadh, a thoghadh nó a ainmniú (do réir mar bheas).

(2) Mura dtarlaí roimhe sin é d'éag nó d'éirí as nó do theacht faoi dhícháilíocht, críochnóidh téarma oifige chomhalta ar údarás cuain an lá roimh an gcéad lá arb é an dara Déardaoin é i ndiaidh an lae a thosnós a théarma oifige i mí Dheireadh Fómhair i mbliain toghcháin.

Corrfholúntas.

15. —(1) Aon uair a tharlós folúntas i gcomhaltas údaráis chuain de dhroim comhalta d'éag, d'éirí as nó do theacht faoi dhícháilíocht—

(a) má ba chomhalta údaráis áitiúil an comhalta, déanfaidh an t-údarás áitiúil a cheap é, laistigh de dhá mhí tar éis fógra i dtaobh an fholúntais a thabhairt dóibh faoin alt seo, duine a cheapadh ina chomhalta údaráis áitiúil chun an folúntas a líonadh,

(b) má ba chomhalta comhlachais tráchtála an comhalta, déanfaidh an comhlachas tráchtála a cheap é, laistigh de dhá mhí tar éis fógra i dtaobh an fholúntais a thabhairt dóibh faoin alt seo, duine a cheapadh ina chomhalta comhlachais tráchtála chun an folúntas a líonadh,

(c) má ba chomhalta beodhíle an comhalta, déanfaidh an t-eagras trádálaithe beodhíle a cheap é, laistigh de dhá mhí tar éis fógra i dtaobh an fholúntais a thabhairt dóibh faoin alt seo, duine a cheapadh ina chomhalta beodhíle chun an folúntas a líonadh,

(d) má ba chomhalta monaróirí an comhalta, déanfaidh an Federation of Irish Manufacturers, Limited, laistigh de dhá mhí tar éis fógra i dtaobh an fholúntais a thabhairt dóibh faoin alt seo, duine a cheapadh ina chomhalta monaróirí chun an folúntas a líonadh,

(e) má ba chomhalta lucht oibre an comhalta, déanfaidh an t-eagras ionadaitheach do leasa lucht oibre a cheap é, laistigh de dhá mhí tar éis fógra i dtaobh án fholúntais i thabhairt dóibh faoin alt seo, duine a cheapadh ina chomhalta lucht oibre chun an folúntas a líonadh,

(f) má ba chomhalta tofa an comhalta, déanfaidh na comhaltaí ar an údarás cuain, laistigh de dhá mhí tar éis an folúntas a tharlachtain, an folúntas a líonadh trí dhuine a chomhthoghadh ina chomhalta tofa, agus

(g) má ba chomhalta ainmnithe an comhalta, déanfaidh an tAire duine a ainmniú ina chomhalta ainmnithe chun an folúntas a líonadh.

(2) Duine a thiocfas chun bheith ina chomhalta ar údarás cuain faoin alt seo, tosnóidh a théarma oifige an lá i ndiaidh lae a cheaptha, a chomhthofa nó a ainmnithe (do réir mar bheas).

(3) I gcás folúntas do tharlachtain i gcomhaltas údaráis chuain de dhroim comhalta údaráis áitiúil d'éag, d'éirí as nó do theacht faoi dhícháilíocht, déanfaidh an t-údarás cuain fógra i dtaobh an fholúntais a thabhairt láithreach leis an bpost don údarás áitiúil a cheap an comhalta.

(4) I gcás folúntas do tharlachtain i gcomhaltas údaráis chuain de dhroim comhalta comhlachais tráchtála d'éag, d'éirí as nó do theacht faoi dhícháilíocht, déanfaidh an t-údarás cuain fógra i dtaob an fholúntais a thabhairt láithreach leis an bpost don chomhlachas tráchtála a cheap an comhalta.

(5) I gcás folúntas do tharlachtain i gcomhaltas údaráis chuain de dhroim comhalta beodhíle d'éag, d'éirí as nó do theacht faoi dhícháilíocht, déanfaidh an t-údarás cuain fógra i dtaobh an fholúntais a thabhairt láithreach leis an bpost don eagras trádálaithe beodhíle a cheap an comhalta.

(6) I gcás folúntas do tharlachtain i gcomhaltas údaráis chuain de dhroim comhalta monaróirí d'éag, d'éirí as nó do theacht faoi dhícháilíocht, déanfaidh an t-údarás cuain fógra i dtaobh an fholúntais a thabhairt láithreach leis an bpost don Federation of Irish Manufacturers, Limited.

(7) I gcás folúntas do tharlachtain i gcomhaltas údaráis chuain de dhroim comhalta lucht oibre d'éag, d'éirí as nó do theacht faoi dhícháilíocht, déanfaidh an t-údarás cuain fógra i dtaobh an fholúntais a thabhairt láithreach leis an bpost don eagras ionadaitheach do leasa lucht oibre a cheap an comhalta.

(8) I gcás folúntas do tharlachtain i gcomhaltas údaráis chuain de dhroim comhalta ainmnithe d'éag, d'éirí as nó do theacht faoi dhícháilíocht, déanfaidh an t-údarás cuain fógra i dtaobh an fholúntais a thabhairt láithreach leis an bpost don Aire.

(9) I gcás folúntas do tharlachtain i gcomhaltas údaráis chuain de dhroim comhalta a ceapadh ag comhlucht a sonraítear i mír (a), (b), (c), (d) nó (e) d'fho-alt (1) den alt seo d'éag, d'éirí as nó do theacht faoi dhícháilíocht agus gan an comhlucht sin do líonadh an fholúntais sin laistigh de dhá mhí tar éis fógra i dtaobh an fholúntais a thabhairt dóibh faoin alt seo, beidh éifeacht ag na forála seo a leanas:

(a) déanfaidh an t-údarás cuain fógra á rá nár líonadh an folúntas a thabhairt láithreach leis an bpost don Aire, agus

(b) féadfaidh an tAire air sin duine a cheapadh ina chomhalta ar an údarás cuain chun an folúntas a líonadh, agus

(c) an duine a cheapfas an tAire amhlaidh is tuigthe, chun críocha an Achta seo, é a bheith arna cheapadh go cuí ag an gcomhlucht sin ina chomhalta údaráis áitiúil, ina chomhalta comhlachais tráchtála, ina chomhalta beodhíle, ina chomhalta monaróirí nó ina chomhalta lucht oibre (do réir mar bheas) ar an údarás cuain chun an folúntas a líonadh.

Comhalta ar údarás cuain d'éirías.

16. —Féadfaidh comhalta ar údarás cuain éirí as oifig tráth ar bith trí litir arna díriú chun an údaráis chuain agus tiocfaidh an t-éirí-as in éifeacht i dtosach an chéad chruinnithe a bheas ag an údarás cuain tar éis dóibh an litir sin a fháil.

Toirmeasc ar dhuine a bheith ina chomhalta ar údarás cuain i níos mó ná aon fheadhmannas amháin.

17. —Duine a thiocfas chun bheith ina chomhalta ar údarás cuain i dhá fheadhmannas nó níos mó, éireoidh sé láithreach as gach ceann ach ceann amháin de na feadhmannais sin agus, mura ndéana sé amhlaidh, féadfaidh an t-údarás cuain a dhearbhú é a bheith éirithe as gach ceann ach ceann amháin ainmnithe de na feadhmannais sin, agus air sin is tuigthe chun gach críche é a bheith ina chomhalta ar an údarás cuain sa bhfeadhmannas ainmnithe sin amháin agus é a bheith éirithe as a chomhaltas sa bhfeadhmannas nó sna feadhmannais eile.

Srianta i gcás údaráis áitiúil a mbeidh a chomhaltaí arna gcur as oifig.

18. —I gcás comhaltaí údaráis áitiúil, a n-údaraítear dó leis an gCuid seo den Acht seo comhaltaí ar údarás cuain a cheapadh, a bheith arna gcur as oifig le hordú arna dhéanamh faoi Chuid IV den Acht Rialtais Áitiúil, 1941 (Uimh. 23 de 1941) , beidh éifeacht ag na forála seo a leanas:

(a) ní ceapfar comhalta ar an údarás cuain ag an gcoimisinéir nó na coimisinéirí a bheas ceaptha de thuras na huaire faoin gCuid sin IV don údarás áitiúil ach amháin le toiliú an Aire,

(b) ní dhéanfaidh an tAire Rialtais Áitiúil agus Sláinte Poiblí ordú faoi alt 52 den Acht Rialtais Áitiúil, 1941 ( Uimh. 23 de 1941 ), maidir leis an údarás cuain, ach amháin tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire.

Dícháiliú.

19. —(1) Beidh duine dícháilithe chun é a cheapadh nó a thoghadh nó a ainmniú nó a bheith ina chomhalta ar údarás cuain más rud é—

(a) nach saoránach Éireannach é, nó

(b) ná fuil bliain is fiche slán aige, nó

(c) ach amháin i gcás é a cheapadh nó a bheith ina chomhalta údaráis áitiúil, go bhfuil an áit ina bhfuil gnáthchónaí air níos sia ná tríocha míle ó phríomh-oifig an údaráis chuain, nó

(d) go bhfuil sé i seilbh aon oifige páighe faoin údarás cuain, nó

(e) go ndearnadh, laistigh de chúig bliana sar ar ceapadh nó a toghadh nó a hainmníodh é nó ón uair a ceapadh nó a toghadh nó a hainmníodh é, é a chiontú ar dhíotáil nó ar an slí achomair in aon choir agus gur daoradh é chun príosúntacha i dteannta daor-oibre gan rogha fíneála nó chun aon phionóis is mó ná sin, agus ná fuil saormhaithiúnas faighte aige, nó

(f) gur tharla, laistigh de chúig bliana sar ar ceapadh nó a toghadh nó a hainmníodh é nó ón uair a ceapadh nó a toghadh nó a hainmníodh é, gur breithníodh ina fhéimhí é nó go ndearna sé comhréiteach nó comhshocrú lena chreidiúnaithe, nó

(g) go ndearnadh, laistigh de chúig bliana sar ar ceapadh nó a toghadh nó a hainmníodh é, nó ón uair a ceapadh nó a toghadh nó a hainmníodh é, é a chiontú i gcion faoi alt 26 den Acht seo.

(2) Má bhíonn comhalta d'údarás cuain as láthair ó níos mó ná leath na gcruinnithe den údarás cuain i rith aon tréimhse de shé mhí as a chéile, scarfaidh sé lena oifig mura gcinne an t-údarás cuain go bhfuil cúis mhaith ann lena bheith as láthair amhlaidh.

(3) I gcás ina bhfágfar gan íoc aon chuid de shuim a rinne iniúchóir cuntas údaráis chuain a mhuirearú nó a fhormhuirearú ar dhuine ar bith nó ina choinne, beidh an duine sin dícháilithe chun é a cheapadh nó a thoghadh nó a ainmniú nó a bheith ina chomhalta d'aon údarás cuain go dtí go n-íoctar an tsuim a muirearaíodh nó a formhuirearaíodh amhlaidh, mura rud é go ndéanfaidh an duine sin achomharc i gcoinne an mhuirir nó an fhormhuirir agus go gcinnfear, nuair a bheas breith chríochnaitheach á tabhairt ar an achomharc, nach go dleathach a rinneadh an muirear nó an formhuirear nó (i gcás achomhairc chun an Aire) ná fuil sé le forfheidhmiú.

(4) Tosnóidh dícháilíocht faoi fho-alt (3) den alt seo—

(a) i gcás gan achomharc a dhéanamh i gcoinne an mhuirir nó an fhormhuirir iomchuí, ar an tréimhse a bheas ceaptha don achomharc sin a bheith caite, agus

(b) i gcás an t-achomharc sin a dhéanamh, i gceann mí ó chinneadh críochnaitheach an achomhairc sin.

(5) Má dícháilítear duine faoin alt seo trína bhreithiúnú ina fhéimhí ní trí é do dhéanamh comhréitigh nó comhshocruithe lena chreidiúnaithe, scoirfidh an dícháilíocht, i gcás féimhíochta, ar an mbreithiúnú a chur ar neamhbhrí nó ar é d'fháil fuascailte maraon le deimhniú gur mhí-ádh gan aon mhí-iompar ar a thaobh féin faoi ndear a fhéimhíocht agus, i gcás comhréitigh nó comhshocruithe, ar a fhiacha bheith íoctha san iomlán.

(6) Má tharlann faoin alt seo go dtiocfaidh comhalta d'údarás cuain chun bheith dícháilithe chun a oifig a shealbhú nó go scarfaidh sé le na oifig trí bheith as láthair ó chruinnithe, dearbhóidh an t-údarás áitiúil láithreach a oifig a bheith folamh agus air sin beidh sí folamh.

Cruinnithe.

20. —(1) Tionólfaidh údarás cuain cruinniú (dá ngairmtear cruinniú bliantúil san Acht seo) ar an dara Déardaoin i mí Dheireadh Fómhair gach bliain.

(2) Mura mbeidh sé caothúil d'údarás cuain cruinniú bliantúil a thionól ar an dara Déardaoin i mí Dheireadh Fómhair in aon bhliain áirithe, féadfaidh an tAire a údarú an cruinniú a thionól pé lá is cuí leis agus nach déanaí ná lá agus fiche i ndiaidh an dara Déardaoin sin agus féadfar dá réir sin an cruinniú a thionól an lá a bheas údaraithe amhlaidh.

(3) I dteannta cruinnithe bliantúla, tionólfaidh údarás cuain pé cruinnithe agus pé méid díobh is gá chun a gcumhachta agus a ndualgais a fheidhmiú agus a chomhlíonadh.

(4) Féadfaidh an cathaoirleach ar údarás cuain tráth ar bith cruinniú den údarás cuain a ghairm.

(5) Má dhiúltaíonn an cathaoirleach ar údarás cuain cruinniú den údarás cuain a ghairm tar éis foréileamh chuige sin, faoi shíniú triúr comhalta den údarás cuain a thíolacadh dhó, féadfaidh aon triúr comhalta den údarás cuain, ar é do thabhairt an diúltuithe sin, cruinniú den údarás cuain a ghairm láithreach agus, más rud é (gan diúltú amhlaidh) ná déanfaidh an cathaoirleach sin cruinniú den údarás cuain a ghairm laistigh de sheacht lá tar éis an foréileamh a thíolacadh, féadfaidh aon triúr comhalta den údarás cuain, ar an seacht lá sin a bheith caite, cruinniú den údarás cuain a ghairm.

(6) Trí lá glan ar a laghad roimh chruinniú d'údarás cuain, déanfar fógra i dtaobh am agus áit an chruinnithe bheartaithe, faoi shíniú an chathaoirligh nó oifigigh don údarás cuain a bheas údaraithe acu chuige sin nó, más comhaltaí den údarás cuain a ghairmfeas an cruinniú, faoi shíniú na gcomhaltaí sin, a chur suas ar phríomh-oifig an údaráis chuain agus, más comhaltaí den údarás cuain a ghairmfeas an cruinniú, sonróidh an fógra an gnó a bheas beartaithe a dhéanamh ag an gcruinniú sin.

(7) Trí lá glan ar a laghad roimh chruinniú d'údarás cuain déanfar gairm chun an chruinnithe a shonrós an gnó a bheas beartaithe a dhéanamh ag an gcruinniú agus a bheas sínithe ag oifigeach don údarás cuain a bheas údaraithe acu chuige sin a fhágaint ag gnáth-áit chónaithe gach comhalta den údarás cuain nó a chur ansin leis an bpost, ach mura ndéantar an fógra sin a fhágaint nó a chur amach amhlaidh d'aon chomhalta nó comhaltaí den údarás cuain ní dhéanfaidh sin difir do bhailíocht an chruinnithe.

(8) Ní déanfar aon ghnó ag cruinniú d'údarás cuain seachas an gnó a bheas sonraithe sa ghairm a bhainfeas leis agus pé gnó (más ann) a ceangaltar leis an Acht seo a dhéanamh ag an gcruinniú sin.

Cathaoirleach agus leaschathaoirleach.

21. —(1) Ag cruinniú bliantúil d'údarás cuain toghfaidh an t-údarás cuain duine dá gcomhaltaí ina chathaoirleach ar an údarás cuain agus duine eile dá gcomhaltaí ina leas-chathaoirleach ar an údarás cuain.

(2) Duine a toghfar ina chathaoirleach nó ina leaschathaoirleach ar údarás cuain, beidh sé, mura dtarlaí roimhe sin é d'éag, nó é d'éirí as nó é do theacht faoi dhícháilíocht, i seilbh oifige mar chathaoirleach nó leas-chathaoirleach (do réir mar bheas) go dtí díreach roimh thosach an chéad chruinnithe bhliantúil eile den údarás cuain.

(3) Aon uair a thiocfas oifig an chathaoirligh nó an leaschathaoirlight ar údarás cuain bheith folamh de dheascaibh cathaoirleach nó leas-chathaoirleach an údarás chuain d'éag nó d'éirí as nó do theacht faoi dhícháilíocht, déanfaidh an t-údarás cuain, ag an gcéad chruinniú eile tar éis an folúntas do tharlachtain, duine dá gcomhaltaí a thoghadh ina chathaoirleach nó ina leas-chathaoirleach (do réir mar bheas).

(4) Féadfaidh an cathaoirleach nó an leas-chathaoirleach ar údarás cuain éirí as a oifig mar chathaoirleach nó leas chathaoirleach tráth ar bith trí litir arna díriú chun an údaráis chuain agus tiocfaidh an t-éirí-as in éifeacht díreach roimh thosach an chéad chruinnithe den údarás cuain tar éis dóibh an litir sin a fháil.

(5) Aon uair a scoirfeas an cathaoirleach nó an leas-chathaoirleach ar údarás cuain, le linn a théarma oifige mar chathaoirleach nó leas-chathaoirleach, de bheith ina chomhalta den údarás cuain, beidh sé dícháilithe chun bheith, agus scoirfidh láithreach de bheith, ina chathaoirleach nó ina leas-chathaoirleach (do réir mar bheas).

An nós imeachta i dtoghchán cathaoirligh nó leas-chathaoirligh.

22. —Beidh éifeacht ag na forála seo a leanas ag toghchán chathaoirligh nó leas-chathaoirligh ar údarás cuain:

(a) cuirfear tús leis na himeachta trí chomhalta nó comhaltaí a thairiscint agus a atairiscint agus duine ar bith ná déanfar an tráth sin é a thairiscint agus a atairiscint ní bheidh sé ina iarrthóir;

(b) mura mbeidh ach aon iarrthóir amháin ann, toghfar an t-iarrthóir sin;

(c) má bhíonn níos mó ná dhá iarrthóir ann, tógfar vótaíocht;

(d) má tharlaíonn sa vótaíocht sin go vótálfaidh tromlach de na comhaltaí a bheas i láthair d'aon iarrthóir áirithe, beidh an t-iarrthóir sin tofa;

(e) má tharlaíonn sa vótaíocht sin ná faighidh aon iarrthóir vótaí tromlaigh de na comhaltaí a bheas i láthair, ligfear ar lár an t-iarrthóir a gheobhas an uimhir is lú vótaí agus, faoi réir forál míre (g) den alt seo, tógfar vótaíocht nó vótaíochta eile (do réir mar is gá);

(f) beidh feidhm ag míreanna (d) agus (e) den alt seo maidir leis an vótaíocht nó na vótaíochta eile sin;

(g) mura mbeidh ann ach dhá iarrthóir nó má tharlaíonn' de thoradh vótaíocht nó vótaíochta a thógaint faoin alt seo, go mbeidh na hiarrthóirí uile, ach amháin beirt, ligthe ar lár, cuirfear ina cheist chun na gcomhaltaí a bheas i láthair cé acu den bheirt iarrthóir sin a toghfar agus is é a toghfar ná pé duine den bheirt iarrthóir sin a gheobhas an uimhir is mó vótaí de thoradh na ceiste sin;

(h) má tharlaíonn, de dhroim comhuimhir vótaí a thabhairt do dhá iarrthóir nó níos mó, go n-éireoidh aon cheist faoin alt seo i dtaobh cé acu de na hiarrthóirí sin a bheas le ligean ar lár nó cé acu de na hiarrthóirí sin a bheas le toghadh, cinnfear an cheist sin trí chrannchur.

Coistí.

23. —(1) Féadfaidh údarás cuain ó am go ham pé coistí agus pé méid díobh is oiriúnach leo a cheapadh chun críocha a bhaineas le feidhmiú nó comhlíonadh pé coda dá gcumhachta, dá ndualgais agus dá bhfeadhma is dóigh leis an údarás cuain is fearr nó is caothúla a rialófaí nó a bainisteofaí ag coiste nó trí choiste.

(2) Aon choiste a ceapfar faoin alt seo beidh air triúr comhalta ar a laghad den údarás cuain a cheapfas an coiste.

(3) Beidh gníomhartha coiste a ceapfar faoin alt seo faoi réir a ndaingnithe ag an údarás cuain a cheap an coiste, ach go bhféadfaidh an t-údarás cuain sin, le ceadú an Aire, cumhacht a thabhairt d'aon choiste áirithe chun aon ghníomh a dhéanamh (lena n-áirítear imeachta dlí a bhunú), faoi chuimsiú an údaráis a thug an t-údarás cuain sin don choiste, a d'fhéadfadh an t-údarás cuain sin féin a dhéanamh go dleathach.

(4) Is amhlaidh a bheas córam, nós imeachta agus áit chruinnithe coiste a ceapfar faoin alt seo ná do réir mar a ceapfar le rialacháin a dhéanfas an t-údarás cuain a cheapfas an coiste.

Nós imeachta agus gnó.

24. —(1) Cúigear is córam do chruinniú d'údarás cuain i gcás údaráis chuain a luaitear i gCuid I den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht seo agus ceathrar is córam dó i gcás údaráis chuain a luaitear i gCuid II den Sceideal sin.

(2) Ag cruinniú d'údarás cuain—

(a) is é cathaoirleach an údaráis chuain, má bhíonn i láthair, a bheas ina chathaoirleach ar an gcruinniú;

(b) mura mbíonn cathaoirleach an údaráis chuain i láthair nó má bhíonn oifig an chathaoirligh folamh, is é leaschathaoirleach an údaráis chuain, má bhíonn i láthair, a bheas ina chathaoirleach ar an gcruinniú;

(c) mura mbeidh cathaoirleach an údaráis chuain i láthair nó má bhíonn oifig an chathaoirligh folamh agus ná beidh an leas-chathaoirleach i láthair nó go mbeidh oifig an leas-chathaoirligh folamh, déanfaidh na comhaltaí den údarás cuain a bheas i láthair duine dá gcomhaltaí a roghnú chun bheith ina chathaoirleach ar an gcruinniú.

(3) Lasmuigh de chás dá bhforáltar a mhalairt leis an Acht seo, déanfar aon cheist a éireos ag cruinniú d'údarás cuain a chinneadh le tromlach de vótaí na gcomhaltaí a bheas i láthair agus a vótálfas ar an gceist agus, i gcás comhionnannais vótaí, beidh an dara vóta nó vóta réitigh ag cathaoirleach an chruinnithe.

(4) Féadfaidh údarás cuain gníomhú d'ainneoin folúntas nó folúntais ina gcomhaltas.

(5)—I gcás

(a) údarás áitiúil nó comhlachas tráchtála dá airbheartú duine a cheapadh, nó an tAire dá airbheartú duine a ainmniú, nó daoine ar a gceangaltar comhaltaí tofa a thoghadh dá airbheartú duine a thoghadh, chun bheith ina chomhalta d'údarás cuain, agus

(b) an duine sin do ghníomhú mar chomhalta den tsórt sin, agus

(c) aon neamhfhoirmiúlacht (lena n-áirítear easpa cháilíochta i bpáirt an duine sin) a bheith i gceapadh, in ainmniú, nó i dtoghadh airbheartaithe an duine sin,

ansin, chun críocha imeacht an údaráis chuain, ach ní chun aon chríche eile ná ar aon tslí eile, beidh gníomhartha agus imeachta an duine sin chomh bailí éifeachtúil agus dá mba ná raibh aon neamhfhoirmiúlacht den tsórt sin ann.

(6) I gcás duine a ndearnadh go cuí comhalta d'údarás cuain de a theacht chun bheith dícháilithe chun bheith ina chomhalta den údarás cuain, beidh gníomhartha agus imeachta an duine sin, tar éis é a theacht chun bheith dícháilithe, chomh bailí éifeachtúil, chun críocha imeacht an údaráis chuain ach ní chun aon chríche eile ná ar aon tslí eile, agus dá mba nár tháinig sé chun bheith dícháilithe amhlaidh.

(7) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh maidir le nós imeachta agus gnó údaráis chuain.

(8) Faoi réir forál an Achta seo agus aon rialachán arna ndéanamh faoi, déanfaidh údarás cuain, le buan-orduithe nó ar shlí eile, a nós imeachta agus a ngnó a rialáil.

(9) Aon uair a thitfeas cruinniú d'údarás cuain ar lár cheal córaim, déanfar ainmneacha na gcomhaltaí a bheas i láthair san am agus san áit a bhí cheaptha don chruinniú a chur ar breacadh, agus, chun críche aon fhorál a bhaineas le comhaltaí d'údaráis chuain a dhícháiliú toisc gan iad a bheith i láthair ag cruinnithe, is tuigthe cruinniú den údarás cuain a bheith arna thionól san am agus san áit sin agus is tuigthe na comhaltaí a mbeidh a n-ainmneacha ar breacadh amhlaidh a bheith i láthair ag an gcruinniú sin.

Miontuairiscí.

25. —(1) Déanfar miontuairiscí ar na himeachta ag oruinniú d'údarás cuain nó de choiste d'údarás cuain a iontráil i leabhar a coimeádfar chuige sin agus síneofar iad ag an gcéad chruinniú ina dhiaidh sin den údarás cuain nó den choiste (pé acu é) ag cathaoirleach an chruinnithe sin, agus aon mhiontuairiscí den tsórt sin a airbheartós a bheith sínithe amhlaidh glacfar iad i bhfianaise i ngach imeacht gan a thuilleadh cruthúnais.

(2) Go dtí go gcruthaítear a mhalairt, is tuigthe, maidir le cruinniú d'údarás cuain nó de choiste d'údarás cuain a ndearnadh miontuairiscí ina thaobh a iontráil agus a shíniú faoin alt seo, é a bheith arna chomóradh agus arna thionól go cuí agus na daoine a bhí i láthair ag an gcruinniú a bheith ina gcomhaltaí den údarás cuain nó den choiste (pé acu é) agus, i gcás coiste, is tuigthe an coiste a bheith comhdhéanta go cuí agus cumhacht a bheith acu deighleáil leis na nithe dá mbeidh tagairt sna miontuairiscí.

(3) Féadfaidh an tAire a cheangal ar údarás cuain cóipeanna de na miontuairiscí ar aon chruinniú nó cruinnithe den údarás cuain nó de choiste den údarás cuain a dhéanamh agus a thabhairt dó laistigh d'am sonraithe agus beidh de dhualgas ar an údarás cuain déanamh do réir an cheanglais sin.

Duine a bheith ag gníomhú mar chomhalta d'údarás cuain le linn é a bheith dícháilithe.

26. —(1) Má ghníomhaíonn duine go feasach mar chomhalta d'údarás cuain le linn dó a bheith dícháilithe chun bheith ina chomhalta den tsórt sin beidh sé ciontach i gcion faoin alt seo agus ar a chiontú ann ar an slí achomair dlífear fíneáil nach mó ná fiche punt a chur air.

(2) Má cúisítear duine i gcion faoin alt seo agus go gcruthófar gur ghníomhaigh sé mar chomhalta d'údarás cuain le linn dó a bheith dícháilithe chun bheith ina chomhalta den tsórt sin, is ar an duine sin a bheas a chruthú nach go feasach a ghníomhaigh sé.

Comhaltas comhaltaí coiste phíolóiteachta a fhorceannadh.

27. —I gcás údarás cuain a bheith ina údarás píolóiteachta, raghaidh comhaltas gach comhalta d'aon choiste a cheapadar ina bhfeadhmannas mar údarás píolóiteachta in éag i dtosach an dara Déardaoin i mí Dheireadh Fómhair sa bhliain a thiocfas an Chuid seo den Acht seo i ngníomh maidir leo, agus féadfaid comhaltaí nua den choiste a cheapadh i gcóir iarmhair an téarma a mbeadh na comhaltaí a ndearnadh a gcomhlachas a fhorceannadh i seilbh oifige ar a feadh.

Léiriú orduithe a bhaineas le coistí píolóiteachta.

28. —Más rud é, le hordú faoin Pilotage Act, 1913—

(a) go n-údaraítear d'údarás cuain a luaitear i gCuid II den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht seo, ag gníomhú dhóibh mar údarás píolóiteachta, comhaltaí uile nó cuid de chomhaltaí coiste a cheapadh as a gcomhaltaí féin, agus

(b) gur gá uimhir shonraithe is mó ná beirt de na comhaltaí a cheapfas an t-údarás cuain amhlaidh a bheith ionadaitheach do leasa loingis nó do long-únaerí nó cleachtadh a bheith acu ar chúrsaí loingis nó mairnéalachta,

léireofar an t-ordú agus beidh éifeacht aige amhail is dá mba bheirt an uimhir shonraithe sin agus amhail is dá ndéantaí uimhir na gcomhaltaí den choiste a bheas le ceapadh ag an údarás cuain, seachas daoine a bheas cáilithe mar adúradh, a mhéadú ionas ná beidh aon athrú ar an uimhir iomlán de chomhaltaí an choiste a bheas le ceapadh ag an údarás cuain.