Ar Aghaidh (CUID I. Reamhraiteach agus Ginearalta.)

37 1946


Uimhir 37 de 1946.


AN tACHT ÁRACHAIS DÍFHOSTAÍOCHTA, 1946.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT SA STÁT DO SHOCRUITHE ÁIRITHE ATÁ BEARTAITHE AGUS FAOINA bhFUIL RIALTAS NA RÍOCHTA AONTAITHE CHUN A GHABHÁIL ORTHU FÉIN AN COSTAS A GHLANADH A BHAINFEAS LE SOCHAIR, I LEITH DÍFHOSTAÍOCHTA SA STÁT, A ÍOC LE DAOINE ÁIRITHE A D'FHÓNAIGH I bhFÓRSAÍ AN RIALTAIS SIN, AGUS DO LEASÚ NA nACHT ÁRACHAIS DÍFHOSTAÍOCHTA, 1920 GO 1945. [19ú Nollaig, 1946.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—