6 1947


Uimhir 6 de 1947.


AN tACHT UM AN INDUSTRIAL AND LIFE ASSURANCE AMALGAMATION COMPANY, LIMITED (SCAIREANNA A THÓGAINT), 1947.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DÁ ÚDARÚ DON AIRE AIRGEADAIS SCAIREANNA ÁIRITHE LEIS AN INDUSTRIAL AND LIFE ASSURANCE AMALGAMATION COMPANY, LIMITED, A CHEANNACH, AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE I dTAOBH NITHE A BHAINEAS LEIS AN NÍ RÉAMHRÁITE. [26ú Márta, 1947.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Mínithe.

1. —San Acht seo—

Cuideachta shealbhach Bhreataineach.

ciallaíonn an abairt “Cuideachta shealbhach Bhreataineach” aon chomhlucht acu seo a leanas, eadhon—

(a) an Britannic Assurance Company, Limited, nó

(b) an Pearl Assurance Company, Limited, nó

(c) an Prudential Assurance Company, Limited, nó

(d) an Refuge Assurance Company, Limited, nó

(e) an Liverpool Victoria Friendly Society;

An tAire.

ciallaíonn an abairt “an tAire” an tAire Airgeadais;

An Chuideachta Forceanntach.

ciallaíonn an abairt “an Chuideachta Fhorceanntach” an Industrial and Life Assurance Amalgamation Company, Limited.

Cumhacht an Aire chun scaireanna áirithe leis an gCuideachta Fhorceanntach a cheannach.

2. —(1) Féadfaidh an tAire na gnáth-scaireanna “A” dhá scilling an scair atá ag aon Chuideachta shealbhach Bhreataineach sa Chuideachta Fhorceanntach a cheannach ar phraghas nach mó ná trí scillinge an scair.

(2) Ní bheidh aon dleacht stampa iníochta i leith scaireanna a ceannófar faoin alt seo a aistriú.

Feidhm ailt 6 den Acht Arachais (Leasú), 1938 .

3. —Déanfar na tagairtí i bhfo-ailt (2) agus (3) d'alt 6 den Acht Arachais (Leasú), 1938 ( Uimh. 31 de 1938 ), do scaireanna leis an gCuideachta Fhorceanntach a léiriú mar thagairtí a fholaíos tagairtí do scaireanna leis an gCuideachta Fhorceanntach arna gceannach ag an Aire faoin Acht seo.

Airgead a airleacan as an bPríomh-Chiste.

4. —(1) Airleacfar as an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis an t-airgead go léir a theastós ó am go ham ón Aire chun íoc as aon scaireanna leis an gCuideachta Fhorceanntach a cheannós sé faoin Acht seo.

(2) Chun airgead a sholáthar i gcóir na suimeanna a hairleacfar as an bPríomh-Chiste faoin alt seo, féadfaidh an tAire aon tsuim nó suimeanna a fháil ar iasacht ó dhuine ar bith, agus chun críche na hiasachta sin féadfaidh an tAire urrúis a chruthnú agus a eisiúint ar pé ráta úis agus faoi réir pé coinníoll i dtaobh aisíoca nó fuascailte nó eile is oiriúnach leis, agus íocfaidh isteach sa Stát-Chiste an t-airgead a gheobhaidh ar iasacht amhlaidh.

(3) Déanfar bunairgead agus ús aon urrús a eiseos an tAire faoin alt seo agus na costais faoina raghfar maidir le heisiúint na n-urrús sin a mhuirearú ar an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis agus beid iníoctha as an gcéanna.

Gearrtheideal.

5. —Féadfar an tAcht um an Industrial and Life Assurance Amalgamation Company, Limited (Scaireanna a Thógaint), 1947, a ghairm den Acht seo.