An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT UM PINSIN DO BHAINTREACHA AGUS DO DHÍLLEACHTAITHE, 1947) Ar Aghaidh (CUID II. Athachtu, fara modhnu, ar an Ordu Cumhacta Prainne (Uimh. 382), 1946.)

8 1947

AN tACHT UM PINSIN DO BHAINTREACHA AGUS DO DHÍLLEACHTAITHE, 1947

CUID I.

Reamhraiteach agus Ginearalta.

Gearrtheideal agus comhlua.

1. —(1) Féadfar an tAcht um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1947 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na h Achta um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 go 1947, a ghairm de na h Achta um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 go 1940, agus den Acht seo le chéile.

Léiriú.

2. —(1) San Acht seo—

pinsean ranníoca.

ciallaíonn an abairt “pinsean ranníoca” pinsean is—

(a) pinsean (ranníoca) baintrí, nó

(b) pinsean (ranníoca) dílleachtaí;

fostaíocht eiscithe lena mbaineann an Príomh-Acht.

léireofar an abairt “fostaíocht eiscithe lena mbaineann an Príomh-Acht” mar abairt a bhfuil an bhrí chéanna léi atá leis an abairt “fostaíocht eiscithe lena mbaineann an tAcht seo” sa Phríomh-Acht;

na hAchta um Arachas Sláinte.

ciallaíonn an abairt “na hAchta um Arachas Sláinte” na hAchta um Arachas Sláinte Náisiúnta, 1911 go 1947;

comhalta don Fhórsa Cúltaca.

ciallaíonn an abairt “comhalta den Fhórsa Cúltaca” aon duine is comhalta den Fhórsa Cúltaca, is é sin le rá, an fórsa cúltaca a bunaíodh faoi Chuid III den Acht Fórsaí Cosanta (Forála Sealadacha), 1923 (Uimh. 30 de 1923) , agus folaíonn sí aon duine arna choimisiúnú mar oifigeach den Fhórsa Cúltaca agus fós fear den Fhórsa Cúltaca arna ghairm amach chun buan-tseirbhíse faoin gCuid sin III;

an tAire.

ciallaíonn an abairt “an tAire” an tAire Leasa Shóisialaigh;

an dáta feidhme (Cuid II).

ciallaíonn an abairt “an dáta feidhme (Cuid II)” an 14ú lá de Mheitheamh, 1946;

na hAchta Pinsean.

ciallaíonn an abairt “na hAchta Pinsean” na h Achta um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 go 1940;

an Príomh-Acht.

ciallaíonn an abairt “an Príomh-Acht” an tAcht um Pinsin do Bhaintreacha agus de Dhílleachtaithe, 1935 (Uimh. 29 de 1935) ;

pinsean cogaidh.

ciallaíonn an abairt “pinsean cogaidh” aon phinsean, dámhachtain nó liúntas arna dheonadh faoi aon dlí a bheas i bhfeidhm de thuras na huaire in aon tír (seachas an Stát) alos—

(a) aon chogaidh a thosnaigh an 3ú lá de Mhéan Fómhair, 1939, nó dá éis agus roimh an dáta feidhme (Cuid II), nó

(b) cúrsaí is inchurtha i leith aon chogaidh den tsórt sin.

(2) Déanfar tagairtí san Acht seo d'aon achtachán a léiriú mar thagairtí don achtachán sin arna leasú le haon achtachán iardain.

(3) Léireofar mar aon ní amháin an tAcht seo agus na hAchta Pinsean.

Tosach feidhme Coda II.

3. —Is tuigthe Cuid II den Acht seo a theacht i ngníomh an 14ú lá de Mheitheamh, 1946.