Ar Aghaidh (An Achomaireacht ar Sceidil (A) agus (B) Da dTagartar san Acht seo.)

25 1947


Uimhir 25 de 1947.


AN tACHT LEITHREASA, 1947.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO CHUR SUIMEANNA ÁIRITHE AS AN bPRÍOMH-CHISTE CHUN SEIRBHÍSE NA BLIANA DAR CHRÍOCH AN tAONÚ LÁ TRÍOCHAD DE MHÁRTA, MÍLE NAOI gCÉAD A SEACHT CEATHRACHAD, AGUS NA BLIANA DAR CHRÍOCH AN tAONÚ LÁ TRÍOCHAD DE MHÁRTA MÍLE NAOI gCÉAD A hOCHT CEATHRACHAD AGUS DO LEITHREASÚ NA SUIMEANNA A DEONADH LEIS AN ACHT PRÍOMH-CHISTE, 1947 , AGUS LEIS AN ACHT SEO CHUN NA SEIRBHÍSÍ SOLÁTHAIR AGUS NA CRÍOCHA CUÍ. [23ú Iúil, 1947.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Deontais as an bPríomh-Chiste.

£10,400 a eisiúint as an bPríomh-Chiste i gcóir na bliana 1946-47.

1. —Féadfaidh an tAire Airgeadais suim deich míle agus ceithre chéad punt a eisiúint as an bPríomh-Chiste agus í a chur chun slánuithe an tsoláthair a deonadh i gcóir seirbhíse na bliana dar chríoch an t-aonú lá tríochad de Mhárta, míle naoi gcéad a seacht ceathrachad.

£38,081,963 a eisiúint as an bPríomh-Chiste i gcóir na bliana 1947-48.

2. —Féadfaidh an tAire Airgeadais suim ocht milliún tríochad, aon mhíle ochtód naoi gcéad agus trí punt sheascad a eisiúint as an bPríomh-Chiste agus í a chur chun slánuithe an tsoláthair a deonadh i gcóir seirbhísí na bliana dar críoch an t-aonú lá tríochad de Mhárta, míle naoi gcéad a hocht ceathrachad.

Cumhacht don Aire Airgeadais chun suim nach mó ná £38,092,363 a thógaint ar iasacht.

3. —(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais aon tsuim nó suimeanna nach mó san iomlán ná ocht milliún tríochad, dhá mhíle nóchad, trí chéad agus trí puint sheascad a thógaint ar iasacht ó dhuine ar bith agus féadfaidh Banc na hÉireann an céanna a airleacan don Aire Airgeadais, agus chun an céanna a thógaint ar iasacht féadfaidh an tAire Airgeadais urrúis ar bith a chruthnú agus a eisiúint agus iad faoi pé ráta úis, agus fós faoi réir pé coinníoll i dtaobh aisíoca nó fuascailte nó eile, is oiriúnach leis.

(2) Is ar an bPríomh-Chiste nó ar a thoradh fáis a bheas muirear bun-airgid agus úis urrús ar bith a heiseofar faoin Acht seo agus muirear na gcostas faoina raghfar i dtaobh na n-urrús sin a eisiúint.

(3) Aon airgead a cruinneofar trí urrúis arna n-eisiúint faoin Acht seo, cuirfear i gcreidiúnas do chuntas an Stát-Chiste é agus beidh sé ina chuid den Phríomh-Chiste agus beidh sé ar fáil in aon tslí ina mbeidh an Príomh-Chiste ar fáil.

Deontais a Leithreasu.

Suimeanna a vótáladh i gcóir seirbhísí soláthair, eadhon, £58,443,785 a leithreasú.

4. —(1) Na suimeanna uile a deontar as an bPríomh-Chiste, leis an Acht seo agus leis an Acht eile a luaitear i Sceideal (A) a ghabhas leis an Acht seo, chun slánuithe an tsoláthair a deonadh agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal sin, suim ocht milliún caogad, ceithre chéad agus trí mhíle ceathrachad, seacht gcéad agus cúig puint ochtód, déantar iad a leithreasú agus is tuigthe iad a bheith arna leithreasú amhail ó dháta na nAcht a luaitear sa Sceideal sin (A) a rith chun na seirbhísí agus na gcríoch a luaitear i Sceideal (B) a ghabhas leis sin. An achomaireacht ar sceidil agus na sceidil a ghabhas léi sin, maraon leis an nóta (más ann) a ghabhas leis na sceidil sin, is tuigthe gur cuid den Acht seo iad amhail is dá mbeidís i gcorp an Achta seo.

(2) I dteannta na suimeanna a deontar as an bPríomh-Chiste agus dá dtagartar sa bhfo-alt sin roimhe seo den alt seo, féadfar na suimeanna a taispeántar faoi seach sa cholún deiridh de Sceideal (B) a ghabhas leis seo agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal sin, suim dhá mhilliún, naoi gcéad agus trí mhíle chaogad, naoi gcéad agus ocht bpuint sheachtód a úsáid as aon airgead a hordaítear faoi alt 2 den Public Accounts and Charges Act, 1891, a úsáid mar leithreasa-i-gcabhair do na deontais i gcóir na seirbhísí agus na gcríoch a sonráitear sa Sceideal sin.

Gearrtheideal.

5. —Féadfar an tAcht Leithreasa, 1947 , a ghairm den Acht seo.