39 1947


Uimhir 39 de 1947


AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1947.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT D'FHAIDIÚ NA TRÉIMHSE A BHEAS AN tACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 , I bhFEIDHM. [17ú Nollaig, 1947.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

An Príomh-Acht.

1. —San Acht seo, ciallaíonn an abairt “an Príomh-Acht” an t Acht Soláthairtí agus Seirbhísí (Forála Sealadacha), 1946 (Uimh. 22 de 1946) .

An Príomh-Acht a bhuanú.

2. —(1) Mura bhforceanntar roimhe sin é faoi fho-alt (2) den alt seo, leanfaidh an Príomh-Acht i bhfeidhm go dtí an 31ú lá de Nollaig, 1948, agus raghaidh in éag ansin mura gcinne an tOireachtas a mhalairt.

(2) Féadfaidh an Rialtas, le hordú, a dhearbhú go raghaidh an Príomh-Acht in éag ar dháta sonraithe, is é sin, roimh an 31ú lá de Nollaig, 1948, agus sa chás sin raghaidh an Príomh-Acht in éag dá réir sin.

(3) Athghairmtear leis seo fo-ailt (3) agus (4) d'alt 16 den Phríomh-Acht.

Gearrtheideal.

3. —Féadfar an tAcht um an Acht Soláthairtí agus Seirbhís (Forála Sealadacha), 1946 (Buanú), 1947, a ghairm den Acht seo.