An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT LEITHREASA (UIMH. 2), 1947)

43 1947

AN tACHT LEITHREASA (UIMH. 2), 1947

An Achomaireacht ar Sceideal (B) da dTagartar san Acht seo.

DEONTAIS A LEITHREASU.

Bliain

Suimeanna nach mó ná

Deontais Soláthair

Leithreasa-igCabhair

£

s.

d.

£

s.

d.

1947-48 (Meastacháin Bhreise agus aon Mheastachán Nua amháin) ...

6,425,580

0

0

44,500

0

0

Sceideal (A).

DEONTAIS.

Deontais as an bPríomh-Chiste faoin Acht seo

...

...

£6,425,580

0

0

Sceideal (B).

DEONTAIS A LEITHREASU.

Sceideal de shuimeanna a deonadh, agus de shuimeanna a féadfar d'úsáid mar leithreasa-i-gcabhair ina dteannta sin, chun íoctha muirear na seirbhísí poiblí uile agus faoi seach a luaitear anseo go sonrach, a thiocfas chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1948.

Suimeanna nach mó ná

Vóta Uimh.

Teideal

Deontais Soláthair

Leithreasai-gCabhair

(1)

(2)

(3)

(4)

£

£

16

Chun Pinsean, Aoisliúntas, Cúitimh (lena n-áirítear Cúiteamh do Lucht Oibre) agus Liúntas agus Aiscí, Breise agus eile, faoi na hAchta Aoisliúntas, 1834 go 1947, agus faoi Reachta iolartha eile; Pinsean, Liúntas agus Aiscí Eis-Reachtúla, arna ndámhachtain ag an Aire Airgeadais; táillí do Dhochtúirí Réitigh agus corr-tháillí do Dhochtúirí; etc.     ...

146,500

--

17

Chun Rátaí agus Ranníocaíocht in ionad Rátaí, etc., i leith Maoine Rialtais, agus chun Ranníocaíocht i leith Rátaí ar Aitribh i seilbh Ionadaithe do Rialtais Eachtracha     ...     ...     ...     ...

12,600

--

21

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an tSoláthair; chun Páipéarachais, Clódóireachta, Páipéir, Ceangailteoireachta agus Leabhar Clóbhuailte i gcóir na Seirbhise Poiblí; agus chun Iltseirbhísí Ilghnéitheacha, lena n-áirítear Tuairiscí Díospóireacht an Oireachtais     ...     ...

117,600

1,000

41

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Rialtais Áitiúil, lena n-áirítear Deontais d'Údaráis Áitiúla agus Costais eile i dtaobh Tógáil Tithe, Deontas Ilghnéitheach agus Deontais-i-gCabhair     ...     ...

18,845

--

49

Chun Tuarastal agus Costas na bhForas Eolaíochta agus Ealaíon, chun Seirbhísí Ilghnéitheachta áirithe Oideachais agus Cultúir, chun Cuimhneacháin Céad Blian Thomáis Dáibhís agus Gluaiseacht na nEireannach Og, agus Ildeontas-i-gCabhair     ...     ...     ...     ...

21,650

--

53

Chun Tuarastal agus Costas i dtaobh Foraoiseachta ( Uimh. 13 de 1946 ), lena n-áirítear Deontais-igCabhair áirithe     ...

19,000

43,500

55

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Thionscail agus Tráchtála, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin agus íoc Cúnamh áirithe airgid agus Ildeontas-i-gCabhair     ...

6,089,375

--

74

Chun Deontais i leith costais soláthair faiche lúthchleas i gcomhgar Bhaile Atha Cliath     ...     ...     ...     ...

10

--

An tIomlan     ...     £

6,425,580

44,500