An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID V. Folcain, Tithe Niochain, Aiteanna Folcaidh, Etc.) Ar Aghaidh (CUID VII. Ilghneitheach.)

3 1948

AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (SEIRBHÍSÍ SLÁINTÍOCHTA), 1948

CUID VI.

Coirp a Dhiuscairt.

Srian maidir leis na háiteanna 'na bhféadfar coirp diadhlacadh.

44. —(1) Faoi réir forál fo-ailt (4) den alt seo ní dhéanfaidh duine ar bith, gan toiliú ón Aire, corp duine mhairbh d'adhlacadh in áit nach reilig chun críocha an ailt seo.

(2) Is iad seo a leanas (agus is iad amháin) is reiligí chun críocha an ai t seo—

(a) áit atá á úsáid go dleathach mar reilig agus a bhí, díreach roimh thosach feidhme an ailt seo, á úsáid go dleathach mar reilig,

(b) áit a ndéanfaidh an tAire, tar éis tosach feidhme an ailt seo, é d'fhormheas chun a úsáidte mar reilig,

(c) reilig a bheas curtha ar fáil ag bord adhlacan faoi na hAchta.

(3) Faoi réir forál fo-ailt (4) den alt seo ní dhéanfaidh duine ar bith corp duine mhairbh d'adhlacadh laistigh de na teoranta ar hordaíodh, le hordú faoi alt 162 d'Acht 1878, gan adhlacadh a dhéanamh a thuilleadh laistigh díobh, contrártha d'fhorála an orduithe sin.

(4) Ní chuirfidh aon ní i bhfo-alt (1) nó (3) den alt seo toirmeasc le pearsa eaglaise d'adhlacadh in eaglais nó ina haice.

(5) Duine ar bith a shárós fo-alt (1) nó fo-alt (3) den alt seo beidh sé ciontach i gcion faoin alt seo agus ar a chiontú ann ar an slí achomair dlífear fíneáil nach mó ná caoga punt a chur air nó, más rogha leis an gCúirt, príosúntacht ar feadh téarma nach sia ná sé mhí nó an fhíneáil sin agus an phríosúntacht sin le chéile.

Bord adhlacan do chothabháil uagha

45. —I gcás duine dá iarraidh ar bhord adhlacan faoi na hAchta uaigh i reilig a bheas curtha ar fáil ag an mbord a choimeád in ord mhaith, go suthain nó go ceann tréimhse teoranta, féadfaidh an bord, i gcomaoin pé íocaíochta nó íocaíocht is réasúnach leo, comhaontú chuige sin a dhéanamh leis an duine sin agus a chur i gcrích.

Srian le di-adhlacadh.

46. —(1) Féadfaidh an tAire ceadúnas a dheonadh chun corp duine mhairbh a dhí-adhlacadh.

(2) Féadfaidh an tAire pé coinníollacha is cuí leis a chur ag gabháil le ceadúnas faoin alt seo lena n-áirítear, go sonrach—

(a) coinníollacha á cheangal athadhlacadh a dhéanamh in áit shonraithe nó laistigh de thréimhse shonraithe,

(b) coinníollacha chun a áirithiú go ndéanfar an dí-adhlacadh agus aon athadhlacadh is gá do réir na gcoinníoll go cúramach córach cuí agus i slí nach mbeidh baol ann do shláinte an phobail.

(3) Féadfar ceadúnas faoin alt seo a dheonadh maidir le corp áirithe nó maidir le gach corp nó aon chorp a bheas adhlactha in áit áirithe.

(4) Ní dhéanfaidh duine ar bith corp duine mhairbh a dhí-adhlacadh as reilig ach amháin faoi cheadúnas arna dheonadh faoin alt seo nó de bhun orduithe ón Aire Dlí agus Cirt faoi alt 15 den Acht Coróinéirí (Leasú), 1927 ( Uimh. 1 de 1927 ).

(5) Duine ar bith a shárós fo-alt (4) den alt seo nó nach ndéanfaidh, ar chorp a dhí-adhlacadh nó d'éis a dhí-adhlactha faoi údarás ceadúnais faoin alt seo, coinníoll a bheas ag gabháil leis an gceadúnas a chomhlíonadh, beidh sé ciontach i gcion faoin alt seo agus ar a chiontú ann ar an slí achomair dlífear fíneáil nach mó ná caoga punt a chur air nó, más rogha leis an gCúirt, príosúntacht ar feadh téarma nach sia ná sé mhí nó an fhíneáil sin agus an phríosúntacht sin le chéile.

(6) Ní leor de theideal do dhuine chun aon dí-adhlacadh nó athadhlacadh a dhéanamh ceadúnas arna dheonadh faoin alt seo a bheith aige.

Coirp a dhiúscairt ar shlí seachas trína n-adhlacadh.

47. —(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh maidir le taisí daonna a dhiúscairt ar shlí seachas trína n-adhlacadh.

(2) Féadfar go sonrach, le rialacháin faoin alt seo, feidhm a thabhairt d'aon achtachán reachtúil nó achtachán eile, a bhaineas le hadhlacadh corp daoine marbha, maidir le diúscairt na gcorp sin ar shlí seachas trína n-adhlacadh, agus féadfar feidhm a thabhairt don achtachán amhlaidh fara modhnuithe nó gan modhnuithe.

(3) Duine ar bith a shárós aon rialachán faoin alt seo beidh sé ciontach i gcion faoin alt seo agus ar a chiontú ann ar an slí achomair dlífear fíneáil nach mó ná caoga punt a chur air nó, más rogha leis an gCúirt, príosúntacht ar feadh téarma nach sia ná sé mhí nó an fhíneáil sin agus an phríosúntacht sin le chéile.

(4) Ní leor ann féin rialacháin faoin alt seo a chomhlíonadh chun gur dleathach corp duine mhairbh a dhiúscairt.