An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil II. Leasuithe ar na hAchta go bhfeidhm amhail ón 1ú lá de Dheireadh Fómhair, 1948.) Ar Aghaidh (Caibidil IV. Leasú ar na hAchta go bhfeidhm amhail ón 7ú lá d'Eanáir, 1949.)

17 1948

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1948

Caibidil III.

Leasú ar na hAchta go bhfeidhm amhail ón 4ú lá de Dheireadh Fómhair, 1948.

Leasú ar an Dara Sceideal a ghabhas leis an bPríomh-Acht.

45. —Cuirfear isteach sa Phríomh-Acht, in ionad an Dara Sceidil a ghabhas leis, an méid seo a leanas:—

“AN DARA SCEIDEAL.

Na Ratai Rannioca.

CUID I.

Na Gnath-Ratai.

An ráta Ranníoca sa tseachtain

Iníoctha i gcás daoine fostaithe

Ag an bhfostóir

Ag an duine fostaithe

s.

d.

s.

d.

s.

d.

Ranníoca i gcás fear

..

..

0

11½

0

0

6

Ranníoca i gcás ban

..

..

0

0

Neamhní

CUID II.

Na ratai is infheidhme 1 gcas daoine ata ag gabhail d'fhostaiocht talmhaiochta.

An ráta Ranníoca sa tseachtain

Iníoctha i gcás daoine fostaithe

Ag an bhfostóir

Ag an duine fostaithe

s.

d.

s.

d.

s.

d.

Ranníoca i gcás fear

..

..

0

0

0

3

Ranníoca i gcás ban

..

..

0

0

Neamhní

Leasú ar alt 40 den Phríomh-Acht.

46. —(1) I bhfo-alt (1) d'alt 40 den Phríomh-Acht cuirfear na focail “aon phingin déag agus leathphingin” in ionad na bhfocal “ocht bpingne”.

(2) I bhfo-alt (3) d'alt 40 den Phríomh-Acht, cuirfear na focail “sé pingne” in ionad na bhfocal “a leath”.