An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I. Reamhraiteach agus Ginearalta.) Ar Aghaidh (CUID III. Ratai ar Iascaigh.)

18 1949

AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ), 1949

CUID II.

Cuntais Bhord Coimeadaithe.

Cuntais bhord coimeádaithe.

5. —Na forála atá leagtha amach sa Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht seo, beidh feidhm acu maidir le cuntais bhord coimeádaithe agus le hiniúchadh agus le hiniúchóir na gcuntas sin.

Dualgas chléireach bord coimeádaithe maidir le tairiscintí áirithe.

6. —Aon uair a tairgfear ag cruinniú de bhord coimeádaithe aon ghníomh, ní nó rud a dhéanamh a mbeidh íocaíocht neamhdhleathach le déanamh dá dhroim as cistí an bhoird sin, nó ar dóigh easnamh sna cistí sin nó caillteanas dóibh a theacht dá chionn, beidh de dhualgas ar chléireach an bhoird sin agóid a dhéanamh i gcoinne an gníomh, an ní nó an rud sin a dhéanamh agus forais na hagóide sin a lua, agus déanfar an agóid sin agus a forais agus, má glactar breith ar an tairiscint sin, ainmneacha na gcomhaltaí den bhord sin a bhí i láthair agus na gcomhaltaí dhíobh a vótáil ar thaobh na breithe sin, a vótáil ina coinne agus a staon ó vótáil ar an mbreith sin, a thaifeadadh ar mhiontuairiscí an chruinnithe sin.