An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID IV. Fineala agus Forgheilleadh.) Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL. Iniuchadh ar Chuntais Bhord Coimeadaithe.)

18 1949

AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ), 1949

AN CHEAD SCEIDEAL.

Achtachain a hAthghairmtear agus a Leasaitear.

Alt 4 (1).

CUID I.

Achtachain a hAthghairmtear go pairteach amhail o thosach feidhme Coda II den Acht seo.

Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Méid na hAthghairme

(1)

(2)

(3)

Uimh. 32 de 1925

An tAcht Iascaigh, 1925

Alt 15.

Uimh. 23 de 1941

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1941 .

Ailt 69, 70 agus 71, sa mhéid a bhaineas na hailt sin, de bhuaidh fo-ailt (5) d'alt 68 den Acht Rialtais Áitiúil, 1946 ( Uimh. 24 de 1946 ), le boird choimeádaithe, faoi na hAchta Iascaigh, 1842 go 1944; alt 86, sa mhéid a bhaineas an t-alt sin, de bhuaidh ailt 68 den Acht Rialtais Áitiúil, 1946 , le hiniúchadh cuntas boird choimeádaithe faoi na hAchta Iascaigh, 1842 go 1944.

Uimh. 24 de 1946

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1946 .

Fo-alt (5) d'alt 68; i bhfo-alt (7) d'alt 68, an tagairt do bhord coimeádaithe faoi na hAchta Iascaigh, 1842 go 1944.

CUID II.

Achtachain a hAthghairmtear go hiomlan amhail o dhata an Achta seo a rith.

Alt 4 (2).

Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

(1)

(2)

Uimh. 34 de 1935

An tAcht Iascaigh, 1935 .

Uimh. 35 de 1937

An tAcht Iascaigh, 1937

CUID III.

Achtachain a hAthghairmtear go Pairteach no a leasaitear amhail o thosach feidhme Coda IV den acht seo.

Alt 4 (3).

Siosón agus Caibidil nó Uimh. agus Bliain

Gearrtheideal

Mar déantar Difir dó

(1)

(2)

(3)

5 & 6 Vic., c. 106.

The Fisheries (Ireland) Act, 1842.

Athghairmfear alt 103.

11 & 12 Vic., c. 92.

The Fisheries (Ireland) Act, 1848.

In alt 22 athghairmfear na focail “and sold or otherwise disposed of as the justice or justices shall deem fit.”

26 & 27 Vic., c. 114.

The Salmon Fishery (Ire- land) Act, 1863.

In alt 18, cuirfear na focail “the justice may order the boat, cot, or curragh so used to be forfeited” in ionad na bhfocal “the boat, cot or curragh so used may be seized and forfeited.”

32 & 33 Vic., c. 92.

The Fisheries (Ireland) Act, 1869.

Athghairmfear alt 19.

Uimh. 53 de 1933 .

An tAcht chun Iascaigh Mhara a Chaomhnadh, 1933.

I bhfo-alt (4) d'alt 3 scriosfar na focail “agus i gceachtar cás féadfaidh an Chúirt freisin aon iasc a gheofar sa bhád sin maraon le haon ghléas iascaireachta bheidh inti a gheallbhruideadh” agus cuirfear na focail seo a leanas ina n-ionad “agus (pé acu is céad-chion é nó nach ea) déanfaidh an Chúirt, i gcás ina ndearna aon duine ar bord an bháid sin iascach nó iarracht ar iascach le linn an bád sin a bheith laistigh den achar iascaigh aon-chirt sin, agus féadfaidh an Chúirt, in aon chás eile, a ordú aon iasc agus gléas iascaigh a gheofar ar an mbád sin d'fhorghéilleadh.”

In alt 4, cuirfear an fo-alt seo a leanas in ionad fo-ailt (3)—

“(3) I gcás duine a chiontú i gcion faoin alt seo beidh aon ghléas iascaigh lena ndearna sé an cion ar forghéilleadh mar iarmairt reachtúil de dhroim ciontuithe.”

Athghairmfear alt 14.

Uimh. 24 de 1934

An tAcht Iascaigh (Uiscí Taoide), 1934 .

I bhfo-alt (3) d'alt 7 athghairmfear na focail “agus (do réir mar ordóidh an chúirt) an céanna a dhíthiú nó a dhíol, agus má díoltar é déanfar sochar an díola sin a chur de láimh fé is dá mba fíneála arna ngearradh alos ciontaí faoin Acht seo é”.

Uimh. 33 de 1937

An tAcht Iascaigh Mhara (Iasc Neamh-fhásta a Chaomhaint), 1937.

In alt 3 cuirfear an fo-alt seo a leanas in ionad fo-ailt (4)—

“(4) I gcás duine a chiontú i gcion faoin alt seo, beidh aon líon lena ndearnadh an cion ar forghéilleadh mar iarmairt reachtúil de dhroim ciontuithe.”

In alt 4 cuirfear an fo-alt seo a leanas in ionad fo-ailt (3)—

“(3) I gcás duine a chiontú i gcion faoin alt seo, beidh aon fheiste lena ndearnadh an cion ar forghéilleadh mar iarmairt reachtúil de dhroim ciontuithe.”

Athghairmfear alt 10.